Курсова робота «Кредиторська заборгованість підприємств», 2006 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 22.11.2007 22:43 · від Lucky · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Критичний огляд теоретичних основ кредиторської заборгованості 1.1. Порівняння підходів науковців до визначення економічної сутності, ролі і значення кредиторської заборгованості 1.2. Змістовна характеристика чинників виникнення проблеми кредиторської заборгованості Розділ 2. Обґрунтування методичного інструментарію аналізу і прогнозування змісту кредиторської заборгованості 2.1. Побудова алгоритму діагностування фактичного і майбутнього стану об’єкту дослідження 2.2. Основний методологічний інструментарій дослідження кредиторської заборгованості 2.3. Вибір та обґрунтування методів аналізу та прогнозування кредиторської заборгованості на підприємстві Розділ 3. Практична перевірка стану кредиторської заборгованості та розробка варіантів управлінських рішень по її зниженню 3.1. Аналітична структурно-факторна оцінка основних тенденцій зміни величини кредиторської заборгованості на ВАТ «Північний ГЗК» 3.2. Прогноз кредиторської заборгованості на ВАТ «Північний ГЗК» 3.3. Змістовна характеристика можливих альтернативних рішень по розв’язанню проблеми кредиторської заборгованості на ВАТ «Північний ГЗК» Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Кредиторську заборгованість являє собою частину майна організації, що є предметом боргових зобов'язань, котрі виникли з різних правових основ організації-дебітора (боржника) перед кредиторами, що підлягає бухгалтерському обліку і відображенню в балансі як борги організації – балансоутримувача.

Слід зазначити, що динаміка зміни кредиторської заборгованості, її склад, структура і якість, а також інтенсивність її збільшення або зменшення значно впливають на оборотність капіталу, вкладеного в поточні активи, а, отже, на фінансовий стан підприємства. Але кредиторська заборгованість само по собі не є проблемою для підприємства, на відміну від, скажімо, дебіторської заборгованості. Основною проблемою є оптимальне, ефективне управління кредиторською заборгованістю як економічним інструментом для того, щоб, з одного боку, не допустити надто великих зобов’язань, що будуть загрожувати економічній безпеці підприємства, а з іншого – отримати максимальний ефект від використання цих залучених ресурсів.

Проаналізувавши теоретичні погляди на сукупність факторів впливу на виникнення кредиторської заборгованості виділяємо наступні: економічні мотивуючі важелі розрахунків із кредиторами, правові обмеження, ділова етика та фінансова доцільність.

В ході роботи було запропоновано алгоритм діагностування фактичного та майбутнього стану кредиторської заборгованості, котрий включає: визначення цілей та завдань аналізу, розробка системи показників, формування інформаційної бази аналізу, проведення порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану звітного періоду, здійснення факторного аналізу, виявлення невикористаних і перспективних резервів підвищення ефективності господарювання, формулювання висновків, прогнозування. Обраний алгоритм найбільш повно відбиває процес формування кредиторської заборгованості на підприємстві. В цілому, як свідчить проведений аналіз існуючих методик, всі вони базуються на використанні однакової вихідної інформації та вирішенні аналогічних питань методичного характеру. Дана методика може бути застосована як для аналізу кредиторської заборгованості, так і в процесі прогнозування її рівня.

Управління кредиторською заборгованості передбачає дослідження і розрахунок низки показників що характеризують його стан (таких як коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, середній термін обертання, коефіцієнт ліквідності, часу, залежності тощо), визначення оптимальної структури зобов’язань, доведення фактичних показників стану кредиторської заборгованості до їх оптимальному рівню, а також аналіз причин відхилень, що виникають.

Базовим підприємством для проведення аналізу фактичного стану стратегії ціноутворення ми обрали ВАТ «Північний ГЗК».

Нами було виявлено, що в кредиторської заборгованості зміна розміру одного складника призводить до зміни інших та перерозподілу структури кредиторської заборгованості. Також розмір кредиторської заборгованості пов'язаний з дебіторською заборгованістю, тому аналіз і прогнозування цих показників необхідно проводити разом.

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що стан кредиторської заборгованості на ВАТ «ПівнГЗК» задовільний і має позитивні тенденції, але необхідно постійно відстежувати можливі зміни та передбачувати можливі результати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення