Дипломна робота «Соціально-психологічні характеристики внутрішньогрупових явищ у студентських групах», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 22.11.2007 12:37 · від wepr · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Психологічна характеристика внутрішньогрупових явищ у малих групах 1.1. Головні підходи до вивчення закономірностей розвитку та функціонування малих груп 1.2. Керівництво та лідерство у малій групі 1.3. Соціально-психологічний клімат у малій групі Розділ 2. Експериментальне дослідження соціально-психологічних характеристик внутрішньогрупових явищ у студентських групах 2.1. Опис використаних у дослідженні методик 2.2. Дослідження соціально-психологічних характеристик внутрішньогрупових явищ у студентській групі, аналіз отриманих результатів Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

За результатами нашої роботи можна зробити наступні висновки. Мала група є частиною безпосереднього соціального середовища людини. Звичайно вона нараховує від 2-3 до 40-45 учасників. Процес безпосередньої соціальної взаємодії, що відбувається в малій групі й створює соціальне “мікросередовище” людини, є надзвичайно сильним фактором формування й виховання особистості, соціально-психологічного стимулювання й регулювання її діяльності. Мала група - важливий елемент соціальної системи в цілому, вона фокусує у собі ті суспільні відносини, у які вона вплетена, втілює їх у внутрішньогрупові відносини. Знання механізмів цих відносин являє собою необхідний елемент соціального керування, побудованого на науковій основі. Як специфічний вид людської спільності, вона відрізняється наступними особливостями: 1) прямій (хоча може бути й непрямий) контакт між складовими її індивідами, міжособистісна взаємодія й взаємовплив; 2) загальна мета й діяльність, переживання загальних почуттів; 3) спільність уваги й інтересів, мотивів і установок, цінностей і норм, вдач, звичаїв і звичок; 4) внутрішня розчленованість функцій і групових ролей; 5) певна локалізація в просторі й відома стійкість у часі; 6) групова ідентичність. Якщо виключити внутрішню розчленованість функцій і ролей, що може наступити й пізніше, всі інші специфічні особливості повністю або частково, у більшому або меншому ступені властиві малій групі з моменту її виникнення й до її розпаду.

В результаті проведеного експериментального дослідження та аналізу отриманих результатів ми можемо зробити наступні висновки:

1. Мала група є одним із визначальним факторів формування та розвитку особистості.

2. В середовищі групової взаємодії існують певні закономірності, зокрема це існування таких соціально-психологічних феноменів як лідерство та керівництво, а також соціально-психологічний клімат у групі.

3. У групах, де переважає авторитарний стиль лідерства – рівень розвитку знаходиться на фазах груп - асоціацій та кооперацій, соціально-психологічний клімат є несприятливим; групи, де характерний демократичний стиль лідерства знаходяться на рівні групового розвитку – автономія та мають сприятливий соціально-психологічний клімат; групи з ліберальним стилем лідерства знаходяться на стадії дифузності і мають несприятливий соціально-психологічний клімат, зокрема це пітверджує думку про те, що ефективною групова взаємодія може бути лише в руках «вмілого» лідера, який би організовував роботу групи таким чином, щоб кожен відчував себе частиною колективою і був потрібним.

Отже, гіпотеза нашого дослідження підтвердилась, але в ході роботи ми виявили наступні проблеми, які, на нашу думку, цікаво вивчити в подальших наукових роботах: необхідно дослідити особистісні психологічні риси лідера та міжособистісні стосунки в групі, які склалися.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?