Дипломна робота «Дослідження вмісту радіонуклідів», 2007 рік

З предмету БЖД · додано 22.11.2007 12:34 · від wepr · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальні екологічні відомості про водні ресурси 1.1. Вода як екологічний фактор 1.2. Характеристика водних ресурсів Землі та України 1.3. Джерела забруднення водних ресурсів та їх характеристика в Україні 1.4. Гідрологічна характеристика Вінницької області 1.5. Фізико-дозиметричні аспекти дії іонізуючого випромінювання Розділ 2. Дослідження якості та безпеки води річки Південний Буг 2.1. Методи виявлення та реєстрації іонізуючих випромінювань 2.2. Методи визначення питомої активності γ- та β-випромінювань 2.3. Апаратура для дозиметричних вимірювань 2.4. Власні дослідження вмісту радіонуклідів у воді річки Південний-Буг Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

1. У фоновому моніторингу поверхневих вод основна увага повинна приділятись визначенню концентрації Sr-90 та Cs-137, які потрапляють в гідромережу в результаті змиву Чорнобильських земель та глобальних випадінь. З рідкими стоками атомних електростанцій у водойми надходиять: Тритій, Цезій -137, Цезій -134, Кобальт- 60, Хром -51, Цинк- 65, Магній -54, Ферум -59, Йод -131.

2. При спостереженнях у зонах впливу атомних електростанцій необхідно звертати увагу на наявність у пробах короткоживучих радіонуклідів, присутність яких може свідчити про свіже забруднення.

3. Найважливішою стадією моніторингу радіоактивних забруднень є відбір проб води та завислих наносів для радіоактивного аналізу. Відібрані проби повинні характеризувати весь поперечний переріз.

4. Практична значущість роботи полягає у доведенні інформації до громадськості. В тканинах дитячого організму концентрація найбільш радіочутливих молекул та клітин вища, чим у дорослої людини, тому зростає можливість прямої дії радіації. Але при цьому необхідно рахуватись з високою ефективністю відновлюючих процесів в дитячому організмі. У людей старшого віку відновлюючі процеси уповільнюються, протікають менш ефективно, що і визначає підвищену їх радіоураженість.

5. Для спектрометричних вимірювань у 2006 році Південно-Бузьке басейнове управління міста Вінниці було відібрано 88 проб поверхневих вод і виконано 140 спектрометричних вимірювань. Згідно Державних гігієнічних нормативів „Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Цезію-137 та Стронцію-90 у питній воді „ (ДР-97), затверджених Головним санітарним лікарем України 25.06.97р., вміст радіонуклідів Цезію-137 та Стронцію-90 не повинен перевищувати 2Бк/дм3 (54 пКі/дм3).

6. Певний внесок в дозу опромінення людини дає вживання продуктів харчування з підвищеним вмістом радіонуклідів. В цьому випадку радіонукліди знаходяться в середині організму, опромінюють його з середини.

7. Радіоактивний стронцій замінює кальцій і вже тривалий час буде опромінювати кісткову систему людини. Враховуючи цю обставину, слід нормувати вміст радіонуклідів в продуктах харчування, питній воді. Значення допустимих рівнів у рибі та рибних продуктах: Цезій-137 – 150 Бк/кг, Стронцій-90 – 20 Бк-кг; вода: Цезій-137 – 2 Бк/кг, Стронцій-90 -2 Бк/кг.

8. Вплив іонізуючих випромінювань на клітини та організм визначається особливістю їх взаємодії з речовинами. Енергія випромінювань передається атомам і молекулам, з якими вони взаємодіють. Це перший фізичний етап дії іонізуючого випромінювання, в результаті якого відбувається збудження та іонізація молекул. На наступному етапі збуджені та іонізовані молекули вступають у ряд перетворень, що можуть завершитись утворенням нових хімічних сполук. В основі первинних радіаційно-хімічних перетворень молекул можуть бути два механізми, зумовлені прямим та непрямим впливом радіації.

9. Прямим називається такий вплив випромінюванння, в результаті якого потрапляння іонізуючої частки або кванта іонізуючого випромінювання спричиняє пошкодження молекули, якій безпосередньо було передано енергію частки чи кванта.

10. Непрямим впливом називають такий вплив, в результаті якого пошкодження молекул відбувається внаслідок впливу продуктів радіаційно-хімічних перетворень інших молекул, а не внаслідок енергії випромінювання, поглинутої молекулами.

11. Радіоактивні речовини, потрапляючи до води, викликають її іонізацію що несприятливо відбивається на розвитку живих організмів. Більш того, фітопланктон та риби здатні засвоювати велику кількість радіоактивних речовин та накопичувати їх у своєму організмі. Споживання такої риби небезпечне для здоров'я людей.

12. Перелічені проблеми потребують свого найскорішого вирішення особливо зараз в Україні. Відбудова самостійної держави потребує високої продуктивності праці, яку може забезпечити лише здорове населення. А високий рівень здоров'я населення безпосередньо залежить від якості навколишнього середовища. Отже, лише невідкладне вирішення соціоекологічної проблеми в Україні забезпечить майбутнє нашій молодій державі.

13. Активність радіонукліду 90Sr у поверхневих водах Вінницької області є практично незмінною на протязі останніх років і простежується незначне поступове зменшення активності радіонукліду 137Cs у порівнянні з 2001 роком. Така активність радіонуклідів пояснюється їхнім періодом напіврозпаду: 90Sr – 28,1 років; 137Cs -30,17 років.

14. Дані проведеної роботи свідчать про те, що активність радіонуклідів 90Sr, 137Cs знаходяться нижче допустимих рівнів, тобто радіаційна обстановка поверхневих водойм басейну річки Південний-Буг є благополучною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?