Курсова робота «Дослідження чинників авторитету особистості у групі», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 22.11.2007 12:28 · від wepr · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Особистість у групі та міжособистісна взаємодія 5 1.1. Соціально-психологічна структура групи 5 1.2. Взаємовідносини у малій соціальній групі 14 1.3. Лідерство як соціально-психологічне явище малої групи 23 Розділ ІІ. Експериментальне дослідження чинників авторитету особистості у групі 27 2.1. Опис методик використаних в експериментальному дослідженні 27 2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження 29 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки

Висновок

Глибинний зміст людського "Я" виявляється в людських стосунках і яскравими, неповторними барил ми вплітається в канву об'єктивних суспільних відносин, особливий рівень яких становлять міжособистісні стосунки, базовані на псиних діях, почуттях людини, що виникають у неї з приводу інших людей, їх поведінки, діяльності, позиції у суспільстві.

Вміння підпорядковуватись груповим нормам та цінностям і, водночас, залишатись самим собою, адекватно поводити себе у конфліктних ситуаціях складає складне панно взаємовідносин особистості та групи.

Відповідність поведінки людини прийнятим у групі нормам істотно впливає на її положення в системі відносин даної групи. Вплив цей багатогранний: з одного боку, якщо людина дотримується усталених і прийнятих у групі норм, то підвищується її авторитет в очах оточуючих; з іншої — визнання значущості людини, підвищення її статусу впливає на інших членів групи. Від цього, частково, починає залежати і сама сукупність норм і стосунків, які складаються в групі.

Уявлення про правильність чи неправильність групових ціннісних орієнтацій і норм до певної міри відносне. Воно буває різним і в людей, які цю правильність визначають. Те, що здається безумовно правильним учителю, може не здаватися таким учням і навпаки. У молодших школярів свої поняття про цінності, як правило, відмінні від того, що цінують старші учні чи дорослі люди. Тому в кожному конкретному випадку при визначенні групових норм, їх прийнятності чи неприйнятності доцільно попередньо уточнити, з позицій якого суб'єкта вони оцінюються.

Управління групою, її самоуправління, вплив на психологію і поведінку окремих членів групи, як правило, здійснюється і через офіційно призначених керівників, і через неофіційних лідерів, які мають авторитет та високий статус у групі. Авторитет лідера в групі буває не менш значним, ніж авторитет керівника. В житті будь-якої групи немало таких моментів, коли потрібно переконувати, а не наказувати, просити, а не розпоряджатися, і тут лідер незамінний. У ролі лідерів можуть виступати і офіційні керівники груп, хоча на практиці таке трапляється рідко, бо якості лідера і керівника, їх внутрішньогрупові функції можуть не збігатися, навіть бути протилежними. Далеко не всі керівники, які успішно справляються з "діловими" функціями, так само успішно можуть впоратися з проблемами міжособистісних стосунків у групі. Ця обставина і вимагає наявності в групі лідера поряд з офіційним керівником.

Згідно результатів даної наукової роботи ми можемо стверджувати, що для членів групи, які мають середній та низький статус, є менш важливими якості з блоку ділових (працелюбність, акуратність, відповідальність, організованість, активність, наполегливість, діловитість), в той час, як для авторитетних осіб вони є основними. Щодо моральних якостей, то для групи в цілому вони посідають високе місце. В емоційному блоці також є відмінності, зокрема для членів групи, які мають середній та низький статус дані якості (веселість, чуйність, привітливість, стриманість, комунікативність, щирість, привабливість) займають значне місце.

Авторитетною особою є та, яка підтримує внутрішньогрупові ціннісні орієнтації, але є більш діловою (справедливість, принциповість, активність, відповідальність, працелюбність, порядність) і менш емоційною (емоційні якості та орієнтація на взаємодію є другорядними). Згідно проведеного експериментального дослідження можна сказати, що авторитетною особою є особистість, яка має власну активну життєву позицію, тобто певний світогляд, який побудований на стабільних принципах, має обмежене коло спілкування, підтримує більш формальні, але моральні стосунки з іншими членами групи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?