Дипломна робота «Політика ціноутворення підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 22.11.2007 12:23 · від wepr · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення підприємства 9 1.1. Економічний зміст та значення ціноутворення підприємства 9 1.2. Фактори та методи ціноутворення підприємства 19 1.3. Державне регулювання ціноутворення в Україні 32 Розділ 2. Дослідження ціноутворення ВАТ "Вінницяоблпаливо" 43 2.1. Аналіз основних організаційно-економічних показників діяльності підприємства 43 2.2. Дослідження практичних аспектів формування ціноутворення ВАТ "Вінницяоблпаливо" 61 2.3. Управління ціновою політикою ВАТ "Вінницяоблпаливо" 70 Розділ3. Удосконалення формування ціноутворення ВАТ "Вінницяоблпаливо" 80 3.1. Розробка і впровадження нової моделі цінової стратегії на підприємстві 80 3.2. Розрахунок економічного ефекту від впровадження нової моделі ціноутворення 95 Висновки та пропозиції 106 Список використаної літератури 110 Додатки 114

Висновок

Основу ціни як економічної категорії становить вартість товару, величина якої визначається суспільно необхідними затратами праці. Разом з тим ціна є вираженням узгодженого продавцем і покупцем грошового або іншого майнового еквівалента, який покупець згоден заплатити за переданий йому товар (роботи, послуги).

Ціна певної кількості товарів складає його вартість, звідси ціна – грошова вартість товару. Коли одиниця певного товару обмінюється на певну кількість іншого товару, це стає товарною ціною даного товару.

Ціни, безсумнівно, являють собою тонкий, гнучкий інструмент і в той же час досить могутній важіль управління економікою, хоча їхні реальні можливості впливу на економіку взагалі і на рівень життя зокрема набагато менші, ніж надії, що покладаються на ціни та на ціновий механізм людини.

Сьогодні той факт, що саме від ціни товару залежить його успіх або невдача, не потребує доказів. Саме тому, усвідомивши важливість ціноутворення, провідні компанії світу для реалізації своїх цілей та збільшення прибутковості звернули увагу на розроблення та вдосконалення своєї цінової політики.

Серед найважливіших цілей цінової політики, що зустрічаються в підприємницькій практиці, можна виділити такі як довгострокова чи короткострокова максимізація прибутку; економічне зростання; стабілізація ринку; зниження чутливості споживача до цін; збереження існуючого лідерства в цінах; обмеження потенційної конкуренції; прискорення виходу з ринку слабких конкурентів; пошук шляхів обходу державних обмежень; підтримка лояльності з боку торгівлі; бажання заслужити репутацію „чесної фірми” перед покупцем; підвищення іміджу фірми чи продукту; прагнення привернути увагу й інтерес покупця; розширення попиту й прискорення його зростання; домінування ринку та інше.

Відкрите акціонерне товариство “Вінницяоблпаливо” (далі Товариство) засноване відповідно до рішення 7 конференції уповноважених орендарів Вінницького орендного підприємства та наказу по регіональному відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій області № 29-ДП від 17.01.97р. шляхом перетворення орендного підприємства по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам – “Облпаливо” у відкрите акціонерне товариство відповідно Декрету Кабінету Міністрів України від 20. 05. 93р. № 57-93 “Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду”.

Найменування Товариства: повне – відкрите акціонерне товариство ““Вінницяоблпаливо”, скорочене – ВАТ “Вінницяоблпаливо”.

Місцезнаходження Товариства: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 122.

ВАТ “Вінницяоблпаливо” здійснює підприємницьку діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Проведено аналіз ефективності діяльності підприємства, порівнюючи показники його діяльності за 2004-2006 роки (додаток 6).

З додатку видно, що доход (виручка) від реалізації продукції без ПДВ у 2005 році збільшився на 11973,80 тис. грн., що склало 27,15 % від попереднього року, а у 2006 році – в порівнянні з 2005 – 12867,50 тис. грн. (22,95%).

Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2004-2005 роки збільшилась на 9258,60 тис. грн., що склало 19,93%. У 2006 році собівартість ще підвищилась чим у 2005 році – 3649,70 тис. грн. (6,55%).

Валовий збиток зменшується з кожним роком – на 7,40% (-718,40 тис. грн.) у 2004-2005 роках та на 78,39% (-7050,30 тис. грн.) у 2005-2006 роках відповідно.

Інші операційні доходи зросли у 2004-2005 роках 6,57% (1094,00 тис. грн.) та зменшились на 28,58% (-5069,80 тис. грн.) у 2005-2006 роках відповідно, але інші операційні витрати завжди зросли на 2,95% (44,00 тис. грн.) у 2004-2005 роках, на 37,09% (569,50 тис. грн.) у 2005-2006 роках відповідно.

Фінансові результати від операційної діяльності дали прибуток в 2004, 2005 і 2006 роках, що в порівнянні становить 41,76% (1260,30 тис. грн.) за 2004-2005 роки, та 18,87% відносного відхилення, тобто 807,30 тис.грн. абсолютного відхилення за 2005-2006 роки.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування видали прибутки, відхилення яких становить 39,47% (1224,90 тис. грн.) за 2005-2006 роки та 883,60 тис. грн (20,42%) за 2005-2006.

Чистий прибуток підприємства ВАТ "Вінницяоблпаливо" у 2004 році становив 1878,40 тис. грн., у 2005 – 3064,90 тис. грн. (+63,17%), а в 2006 – 3979,90 тис. грн. (+29,85%).

Основна мета стратегічного підходу до управління ціновою політикою ВАТ "Вінницяоблпаливо" – створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку підприємства на період 2005-2010 років. Основними етапами запровадження стратегічного підходу стали:

аналіз соціально-економічного розвитку ВАТ "Вінницяоблпаливо" в цілому за останні три роки;

аналіз роботи конкурентів у нашому місті та області;

SWOT-аналіз сильних і слабких сторін, загроз і можливостей розвитку підприємства;

визначення основних проблем по кожному з пріоритетів, критеріїв їх вирішення, стратегічних цілей;

розробка конкретних планів реалізації цілей, складання календарних планів із визначенням конкретних виконавців, проведення ресурсної оцінки для реалізації конкретних цілей;

обговорення стратегічного підходу управління з керівництвом підприємства;

затвердження стратегічного підходу управління ціновою політикою директором підприємства;

Удосконалення ціноутворення у посередницько-збутовій діяльності є безперервним процесом і має здійснюватися шляхом зміцнення конкурентного ціноутворення, досягнення рівня витрат і цін тощо.

Ефективна стратегія ціноутворення може принести значну користь підприємтсву. По-перше, воно дає можливість установі бути ініціатором і активно формувати власну долю. Оскільки процес потребує уваги до тенденцій та зовнішніх процесів, нові проблеми чи обставини навряд чи застануть ВАТ "Вінницяоблпвливо" зненацька.

Розглядаючи досліджуване підприємство ВАТ "Вінницяоблпаливо", нами розроблено загальні рекомендації, серед яких найбільш суттєвими є такі:

впровадження системи аналізу цінових ризиків та включення певних умов у довгострокові договори поставки щодо страхування цих ризиків;

приділити більшу увагу оцінці ступеня досягнення поставлених цілей у процесі формування цінової політики;

застосування різних методів та стратегій для окремих товарів, причому завищена ціна по одним товарним позиціям, якщо це дозволяє кон'юнктура ринку, може цілком покривати занижену ціну по іншим товарним позиціям;

застосування фірмової торгівлі для збільшення впливу підприємства на кінцеву ціну;

забезпечення відповідної частки прибутку кожному учаснику торгівлі для покриття його витрат і одержання доходів та надання гарантій оптовій і роздрібній торгівлі в одержанні продукції по найнижчих цінах;

комп’ютеризація процесу обробки інформації щодо формування та реалізації цінової політики підприємства.

Коментар модератора

Дана робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення