Дипломна робота «Облік розрахунків з оплати праці та страхування в установах культури», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.11.2007 14:57 · від renemi · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Правове забезпечення обліку розрахунків з оплати праці та страхування в установах культури 1.1. Нормативно-правова база організації обліку розрахунків з оплати праці та страхування 1.2. Форми та системи оплати праці 1.3. Організаційно-економічна характеристика базової установи Розділ 2. Методика обліку розрахунків з оплати праці та страхування 2.1. Особливості обліку праці та заробітної плати 2.2. Облік розрахунків зі страхування 2.3. АРМ бухгалтера з обліку праці та заробітної плати Розділ 3. Порядок проведення контролю розрахунків з оплати праці та страхування 3.1. Види та форми контролю 3.2. Контроль розрахунків з оплати праці та страхування 3.3. Ревізія розрахунків за страхуванням Висновки і пропозиції Список використаних джерел

Висновок

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі обліку в установі.

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: установи; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати, що є найважливіших. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок – абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, –пов’язані із заробітною платою.

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожної установи.

З одного боку, це пов’язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.

З іншого боку, – з тою обставиною, що суми, що спрямовуються установою на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах повинен забезпечувати : точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і системами його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітку робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати (фонду споживання); правильне нарахування і розподіл по напрямках витрат відрахувань на соціальне страхування і відрахувань у Пенсійний фонд України.

Перехід до ринкових відносин економіки України, у якій раніше панувала централізована система планування і керування, потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.

Основою ефективної діяльності будь-якого суб’єкта господарювання виступає чітко налагоджена система урахування і контролю. Незалежно від форми власності установі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обґрунтованість дій установи, її взаємодії з органами державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто і кардинальною уявою. Яскравим прикладом служить Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, прийнятим Верховною Радою України 15 березня 2007 року, встановлюється новий розмір мінімальної заробітної плати, а саме з 1 квітня – 420 грн. на місяць. Надалі розмір мінімальної заробітної плати також підвищуватиметься і становитиме 440 грн. з 1 липня 2007 року і 460 грн. з 1 жовтня 2007 року.

Надалі Урядом здійснюватимуться заходи щодо наближення рівня мінімальної заробітної плати до 90 % прожиткового мінімуму з тих, щоб у 2009 році мінімальна заробітна плата була встановлена у розмірі, не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, як це передбачено Законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб”.

Особлива увага виділена порядку проведення індексації заробітної плати, і виплати компенсації робітникам утрати частини заробітної плати в зв’язку з затримкою термінів її виплати.

Ми побачили, що організація заробітної плати визначається трьома елементами: тарифною системою, нормуванням праці і формами та системами оплати праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники.

Існують дві форми оплати праці – погодинна і відрядна. При погодинній заробіток залежить від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (зарплата за одиницю часу); при відрядній – від кількості виробленої продукції і розцінок (зарплата за одиницю продукції) на неї.

Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна і акордна.

В досліджуваній установі діє погодинна оплата праці, а точніше погодинно-преміальна.

Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі на руки. При погодинній заробітній платі сума нарахованої зарплати визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку.

Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахункових відомостях по кожному працівнику за видами (погодинно, премії, інші нарахуванні, до яких відносяться доплати за роботу і святкові дні (вихідні дні), роботу в понад урочний час, персональні надбавки, допомога по тимчасовій непрацездатності.

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються виходячи з середнього заробітку за два попередні місяці, на основі якого обчислюється середньоденний заробіток шляхом ділення заробітку за два місяці на кількість робочих днів за цих два місяці; кількість днів хвороби і трудового стажу роботи.

Утримання із заробітної плати відображається у правій частині розрахункової відомості. До них відноситься прибутковий податок, який обчислюється виходячи з ставок прибуткового податку з доходів громадян; суми по виконавчих листах, по виконавчих написах нотаріальних контор; суми з осіб, що відбувають виправні роботи; профспілкові внески; одержаний аванс за звітний місяць; своєчасно не повернуті підзвітні суми; штрафи та інші відрахування відповідно до чинного законодавства України; відрахування до Пенсійного фонду.

Облік заробітної плати ведеться на пасивному рахунку 66 „Розрахунки з оплати праці”, а облік за страхуванням ведеться на рахунку 65 „Розрахунки за страхуванням”

Різниця між нарахованою сумою заробітної плати і утриманнями складає суму до видачі на руки для кожного робітника. Видача зарплати проводиться по платіжних відомостях у встановлені в установі дні місяця на протязі 3-х днів, рахуючи отримання грошей в банку.

В досліджуваній установі було проведено ревізію законного і цільового використання бюджетних коштів, достовірності бухгалтерського обліку відділу культури і туризму Ковельської районної державної адміністрації.

Згідно даної перевірки, було встановлено, що бухгалтер, що відповідає за нарахування зарплати, нараховує заробітну плату відповідно до чинного законодавства.

Контролером було вибірково перевірено нарахування заробітної плати (меморіальні ордери № 5, особові картки працівників та відомості на виплату заробітної плати) працівникам відділу культури і туризму за листопад, грудень 2004 року, за квітень, травень 2005 року, січень, лютий 2006 року порушень не виявленою

При вибірковому методі перевірки обчислення середньої заробітної плати при наданні щорічної і додаткової відпустки, було виявлено порушення в серпні місяці 2005 року при обчисленні відпускних Божик Г. М., а саме в загальний фонд були включені премії виплачені за рахунок спеціального фонду. В результаті нарахування по заробітній платі по загальному фонду становить 186,56 грн., перерахування до цільових фондів – 67,53 грн., чим порушено п. 8 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV.

Перевіркою відпрацьованого робочого часу сумісниками у відділі культури і туризму за 2003 – 2005 рр. та шість місяців 2006 р. порушень не встановлено.

Станом на 01.06.2006 року заборгованості по заробітній платі і нарахувань на неї не значиться.

При перевірці меморіальних ордерів № 3 форма № 382 і меморіального ордеру № 5 форма № 405 та звіту до центру зайнятості надходження коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відділу культури і туризму встановлено, що кошти фонду загального державного соціального страхування на випадок безробіття для додаткових робочих місць відділу культури і туризму надходили в відповідних сумах.

Отже, провівши дослідження витрат на оплату праці підприємства можна зробити такі пропозиції.

Оскільки підприємство не використовує автоматизованої системи обліку, застосувати програмне забезпечення „1-С Бухгалтерія”. Це дозволить уникнути механічних помилок в оформленні розрахункових документів та зробить бухгалтерський облік заробітної плати таким, що відповідає нормам та стандартам обліку і законодавства.

Оскільки в установі діє погодинна система оплати праці то для удосконалення регулювання використання робочого часу та зменшення витрат на оплату праці бухгалтерів, що проводять дані розрахунки, пропонується встановити пропускну систему, що дозволяє відслідкувати кількість годин проведених кожним працівником на робочому місці. Впровадивши дану пропозицію бухгалтерія буде мати оперативні дані щодо присутності працівників на робочому місці, щоденно буде передаватися в електронному вигляді інформація про кількість відпрацьованих годин.

Для покращення продуктивності праці, варто встановити систему мотивування та розробити кар’єрограму для кожного працівника.

Оскільки перевірка бухгалтерського обліку в даній установі проводиться Контрольно-ревізійним управлінням, пропонується організувати контролюючий відділ в установі, що може складатися із бухгалтера та ще з однієї особи. Обов’язками даного відділу буде робити регулярну ревізію та контролю за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та складання фінансової звітності.

Отже, інформація, що одержана внаслідок проведеного дослідження, а також внесені пропозиції можуть бути використані для ефективного використання трудових ресурсів, раціональнішого використання фонду оплати праці, і в результаті буде сприяти ще більш ефективній діяльності установи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення