Курсова робота «Податкова система України. Її становлення і розвиток», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 20.11.2007 14:37 · від shina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна сутність оподаткування 1.1. Поняття, сутність і види податків, об’єктивні умови їх виникнення 1.2. Становлення податкової системи України 1.3. Оподаткування в контексті світового досвіду Розділ 2. Аналіз діючої системи оподаткування в Україні 2.1. Аналіз правового забезпечення оподаткування 2.2. Аналіз податкового контролю в Україні 2.3. Аналіз сучасних проблем податкової системи України Розділ 3. Основні напрями та шляхи вдосконалення оподаткування в Україні 3.1. Принципи та основні напрями реформування оподаткування 3.2. Шляхи вдосконалення податкового контролю Висновки Список використаної літератури

Висновок

Формування чіткої і дієвої податкової системи — одна з головних умов ефективного функціонування економічної системи держави, оскільки через податки відбувається найтісніший зв'язок між державою та її суб'єктами — юридичними і фізичними особами щодо формування, розподілу й використання їхніх доходів.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу системи оподаткування в Україні можна зробити наступні висновки:

— В Україні об`єктивно визріла необхідність змін в системі оподаткування. Існуюча система не відповідає ні намірам керівництва держави знизити податковий тиск, ні побажанням громадян держави, які значну частину доходів отримують в тіні.

— Система прямого оподаткування в Україні після 10 років її становлення і розвитку, все ще знаходиться у незавершеному стані. Залишаються суперечності та проблеми, що потребують негайного вирішення. Гостро стоїть питання з прийняття податкового кодексу та накладення мораторію на зміни у податковому законодавстві на тривалий термін.

Виходячи зі специфіки функціонування економіки та підприємств у ній в Україні і враховуючи досвід пройденого вже шляху в економіці сучасних провідних країн світу, головні рекомендації можна звести до визначення оптимальних норм оподаткування доходів населення та прибутків суб’єктів, що займаються підприємницькою діяльністю:

- при оподаткуванні доходів фізичних осіб необхідно перш за все чітко і справедливо визначити неоподатковуваний мінімум; упорядкувати і зменшити шкалу податкових ставок; при стягненні податку зважати на умови та розміри отриманих доходів; враховуючи соціально-економічну ситуацію в Україні, або збільшити базу оподаткування, або, відповідно, зменшити норми оподаткування;

- для юридичних осіб: запровадити декілька податкових ставок на прибуток залежно від його величини; можливо, варто запровадити, як це практикується в сучасній ринковій економіці, окремі ставки податків для розподіленого і нерозподіленого прибутків; детальніше розробити і запровадити систему пільг, особливо податкових, окремо за видами діяльності, галузями економіки, територіями країни, вдосконалити її шляхом перегляду ефективності діяльності за галузями економіки, які мають гостру потребу в отриманні конкретних фінансово-економічних пільг.

Враховуючи досвід розвинених країн, можна запропонувати такі заходи удосконалення податкової системи України:

- основним податковим платежам необхідно надати більшої еластичності в плані диференціації ставок податків, скорочення пільгового оподаткування, гармонізації податків на споживання з податками на особисті доходи і прибутки підприємств. Мається на увазі, що податки повинні доповнювати один одного з метою досягнення рівномірного податкового навантаження, оптимального перерозподілу коштів між окремими соціальними групами і територіями;

- кардинальних змін заслуговує чинний в Україні порядок справляння податків на споживання;

- податок на прибуток підприємств недостатньою мірою виконує регулятивні функції, для їх підвищення необхідно диференціювати ставки залежно від розміру отриманого підприємством прибутку, маючи на увазі, що ступінь диференціації не повинен бути надто великим;

- з огляду на світовий досвід потребує вдосконалення амортизаційна політика в Україні: передбачене законодавством оподаткування капітального доходу від індексації вартості основних фондів, недостатньо диференційована шкала норм прискореної амортизації для основних фондів третьої групи, застосування понижувального коефіцієнта амортизаційних відрахувань, спроби узаконити перерахування до бюджету частини амортизації – все це значно де стимулює реальні інвестиції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення