Курсова робота «Обік фінансових результатів операційної діяльності», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.11.2007 00:26 · від Nira · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічна сутність фінансових результатів операційної діяльності підприємства та їх формування 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 3. Стисла організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ “Текстиль-Контакт” 4. Облік доходів торговельного підприємства ТОВ “Текстиль-Контакт” 5. Облік витрат підприємства ТОВ “Текстиль-Контакт” 6. Облік фінансових результатів операційної діяльності ТОВ “Текстиль-Контакт” 7. Порядок складання «Звіту про фінансові результати» ТОВ “Текстиль-Контакт” Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

На підставі проведеного дослідження курсової роботи по темі “Облік фінансових результатів операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі” можна зробити ряд висновків та пропозицій щодо поліпшення обліку у ТОВ “Текстиль-Контакт”.

Фінансовий результат ( прибуток або збиток) складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів і іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства одержують головним чином від реалізації продукції (послуг), а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових і валютних біржах і т.д.).

Прибуток - це частина чистого доходу, що безпосередньо одержують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий доход приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між чистим виторгом (після сплати податку на додаткову вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу б бюджетні і небюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції(послуг), тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності варто вивчати в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції. Обсяг реалізації і величина прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової і фінансової діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.

При ознайомленні з методикою фінансового обліку доходів і фінансових результатів було встановлено, що ТОВ “Текстиль-Контакт” суворо додержується нормативно-встановленої методики бухгалтерського обліку і використовує відповідну форму обліку. Що ж стосується управлінського обліку, то тут доцільно було б впровадити планування фінансових результатів на базовому підприємстві.

ТОВ “Текстиль-Контакт” має свій арсенал ЕОМ, завдяки якому проводиться повна автоматизація бухгалтерського обліку господарських операцій. Для автоматизації обліку використовується комплексна бухгалтерська програма “1С: Бухгалтерія”, розроблена з урахуванням відповідної форми обліку. Ця програма дозволяє при одноразовому введенні інформації з первинного документу зразу проводити її групування і відображення в Журналі проводок, а потім і в Оборотно-сальдовій відомості.

Важливим моментом діяльності всіх підприємств є перехід України на міжнародні стандарти обліку та внесення відповідних змін до минулої системи бухгалтерського обліку. В зв’язку з цим, в ТОВ “Текстиль-Контакт” проводиться поступова зміна програмного забезпечення на більш сучасне із застосуванням нового Плану рахунків, також проводиться підвищення кваліфікації облікового персоналу.

На сьогодні в ТОВ “Текстиль-Контакт” закінчився процес впровадження нової методики бухгалтерського обліку, що звісно потребувало додаткових витрат та певного періоду часу, в процесі якого проводилося ознайомлення працівників з системою та переведення всього обліку на національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

На підсумок проведеної роботи були розроблені пропозиції щодо вдосконалення обліку у ТОВ “Текстиль-Контакт” (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Пропозиції щодо вдосконалення обліку у фінансово-господарській діяльності ТОВ “Текстиль-Контакт”

№ Зміст пропозиції Результат

1 2 3

2 Створити нову класифікацію фінансових результатів, доходів і витрат Приведе до більш швидкого впровадження обліку згідно із новим Планом рахунків, а також дасть можливість заповнювати нові форми бухгалтерської звітності

Продовження таблиці 8.1.

№ Зміст пропозиції Результат

3 Підвищення кваліфікації бухгалтерів в зв’язку із останніми змінами в законодавчій базі обліку в Україні (семінари, курси) Дасть можливість працівникам бухгалтерії вільно реагувати на зміни, а також приведе до скорочення часу при переході на національні стандарти обліку

4 Впровадження управлінського обліку на підприємстві Створить належну інформаційну базу для аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень

Таким чином, з урахуванням вищезгаданих удосконалень ТОВ “Текстиль-Контакт” зможе розширити свою діяльність, при збільшенні обсягів діяльності зможе зменшити рівень витрат, а разом з тим – і підвищити рентабельність своєї діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення