Курсова робота «Види та розрахунок ліцензійних платежів», 2006 рік

З предмету Право · додано 15.11.2007 10:50 · від Іrina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Правове регулювання оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні Розділ ІІ. Поняття та види ліцензійних платежів Розділ ІІІ. Особливості розрахунку ліцензійних платежів Висновки Список використаних джерел

Висновок

У сучасних економічних і політичних умовах розвитку України усе більшу роль відіграють процеси, що відбуваються в ключовій сфері – інтелектуальної власності. Як відомо, ця сфера відноситься до найголовніших ресурсів держави, його науково-технічному потенціалу, що, в остаточному підсумку, і визначає долю і результат здійснюваних економічних перетворень.

Можливість визначення і встановлення вартості інтелектуального продукту, у тому числі винаходу, умов його реалізації об'єктивно дозволяє прирівняти такий продукт до товару і, отже, визначити коло осіб, що володіють правами володіння, розпорядження і використання цього винаходу.

Оцінка майна і майнових прав, це процес визначення їх вартості націлена на відповідну галузь використання її результатів. Ось чому, при проведенні оцінки, визначається конкретний вид вартості об'єкту оцінки ймовірна сума грошей, яка може бути отримана за об'єкт оцінки на дату оцінки виходячи з передбачених умов угоди, для цілей якої здійснюється оцінка. Відповідний вид вартості, яка відповідає умовам майбутньої угоди і за суттю якої реалізуються методичні підходи, методи і оціночні процедури, називають базою оцінки.

Типовим умовам здійснення угоди з точки зору ринку конкретних об'єктів власності відповідають ринкові бази оцінки. В інших випадках, якщо умови майбутньої угоди специфічні, як правило, визначаються неринкові базові оцінки. В кінцевому підсумку, вибір бази оцінки залежить від мети, для якої здійснюється оцінка, особливості об'єкту оцінки, а також враховуються законодавчі і нормативні обмеження і вимоги.

Що стосується оцінки інтелектуальної власності (майнових прав), то в теоретичному та практичному плані ця проблема є найбільш складною в інтелектуальній економіці.

За своєю суттю об'єкти інтелектуальної власності не мають фізичної форми, але мають матеріальну вартість. Прийняті на баланс об'єкти інтелектуальної власності набувають статусу нематеріальних активів і оцінюються по сумі витрат, пов'язаних з їх створенням, придбанням та доведенням до стану, за яким вони придатні до використання за призначенням.

Світовий досвід показує, що питання адекватної ціни складне як в практичному, так і в теоретичному плані. Ймовірність та суб'єктивність у такій оцінці очевидна, що потребує залучення до розрахунку вартості інтелектуальних об'єктів більш удосконаленого методичного інструментарію.

При цьому слід зазначити, що розрахунки вартості об'єктів інтелектуальної власності здійснюються за відповідними оціночними принципами для певних цілей і не можуть бути використані для інших.

Визначення вартості (ціни) ліцензії — одне з найскладніших питань ліцензійної торгівлі, оскільки реальна комерційна цінність переданих за ліцензією прав на ОПІВ може бути встановлена лише в процесі експлуатації цих об'єктів у майбутньому.

Для розрахунків між ліцензіатом і ліцензіаром поширились три види ліцензійних платежів: роялті (рівномірні), паушальні (разові) і комбіновані (сполучення платежу роялті з рівномірним платежем).

Методика оцінки вартості інтелектуальної власності розроблюється до відповідного об'єкту під конкретного замовника, оскільки потреба у такій оцінці виникає, як правило, у зв'язку з відчуженням відповідних виключних прав або не виключних прав.

При здійсненні розрахунків вартості об'єктів інтелектуальної власності світова практика напрацювала ряд загальних теоретичних підходів, до яких належить доходний, витратний та ринковий. Кожний з них має свої методи та методологію, свої переваги та недоліки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали