Курсова робота «Організація інвентаризації господарських засобів і заходи по реалізації її матеріалів», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.11.2007 03:55 · від ctac · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2. Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства 2.1. Мета і завдання інвентаризації 2.2. Обов’язковість проведення інвентаризації 3. Методика проведення інвентаризації на підприємстві 3.1. Принципи інвентаризації 3.2. Об'єкти і суб'єкти інвентаризації 3.3. Документальне оформлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку Висновки і пропозиції Додатки Список використаної літератури

Висновок

На основі проведеного дослідження природних, економічних умов та організаційно-економічних основ і результатів сільськогосподарського виробництва в ДПДГ "Асканійське" можна зробити слідуючі висновки:

1. Виробничий напрям господарства – виробництво насіння зернових високих репродукцій і насіння багаторічних трав з розвинутим виробництвом племінної великої рогатої худоби як молочного так і м’ясного напрямку.

2. Економічні умови виробничої діяльності господарства характеризуються наявністю родючих ґрунтів, стійкого матеріально-технічною базою, забезпеченістю трудовими ресурсами, мережею доріг, наближеністю до крупних центрів збуту продукції і транспортних магістралей.

3. За час дослідження основним об’єктом реалізації в структурі реалізованої продукції була продукція рослинництва 68,39 відсотка, а продукція тваринництва 31,61 відсотка в тому числі продукція молочного скотарства 18,93 відсотка.

4. За досліджуваний період поголів’я великої рогатої худоби збільшилось на 144 голови, виробництво молока збільшилось на 1615 центнерів, збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок збільшення поголів’я, хоча могло б підвищитись ще й за рахунок продуктивності корів, але вона зменшилась на 1724 центнери на корову в рік.

5. Собівартість молока досить висока в порівнянні з минулим роком і складає - 69,54 гривень, собівартість минулого року - 63,34 гривень.

Вивчивши порядок обліку у ДПДГ "Асканійське", можна зробити висновок, що інвентаризація проводиться задовільно.

Порядок проведення інвентаризації і реалізація її матеріалів в ДПДГ «Асканійське» проводиться з дотриманням «Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» наказу підприємства про облікову політику, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу – зобов’язань та господарських операцій підприємств.

При проведенні інвентаризації в дослідному господарстві дотримуються строків її проведення, правильності своєчасності оформлення документів, розгляду результатів інвентаризації на засіданні інвентаризаційної комісії. Результати інвентаризації у встановлений термін відображаються в бухгалтерському обліку, чим забезпечується достовірність даних бухгалтерського обліку.

Підприємство використовує журнально-ордерну форму обліку з подальшою автоматизацією. Саме ця форма обліку передбачає:

1. Здійснення записів у журнали – ордери у порядку реєстрації операцій тільки по кредиту рахунка в кореспонденції з дебетом інших рахунків.

2. Сполучення, як правило, в єдиній системі записів синтетичного і аналітичного обліку.

3. Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в розрізі показників, необхідних для здійснення контролю, аналізу і складання періодичної і річної бухгалтерської звітності.

4. Застосування журналів – ордерів по декількох рахунках, які мають між собою економічний і обліковий зв'язок.

5. Застосування облікових реєстрів заздалегідь зазначеною кореспонденцією рахунків та показниками, які необхідні для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності.

6. Застосування місячних, а у деяких випадках – квартальних і річних журналів ордерів з використанням необхідної кількості вкладених аркушів.

В умовах ручної обробки знижується якість інформації, продовжуються строки її опрацювання, а зростання затрат праці призводить до різкого збільшення управлінського персоналу.

На сучасному етапі удосконаленню управління і поліпшенню якості економічної інформації сприяє використання засобів обчислювальної техніки для обліку, аналізу господарської діяльності і планування виробництва.

Основна тенденція сьогодні – це раціональне застосування персональних ЕОМ ( ПЕОМ) для автоматизації бухгалтерського обліку.

Серед програм найбільш розповсюджено такі пакети прикладних програм, як : « Фінанси без проблем», «1С : Бухгалтерія», «соло для бухгалтера комп’ютером». Названі програми дають можливість складати оборотно-шаховий баланс, оборотні відомості по рахунках, баланс і додатки до нього.

Основу машинно-орієнтованих форм бухгалтерського обліку складає інформація первинних документів. Подвійний запис, що є основним способом відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, зберігається і в умовах обробки бухгалтерської інформації за допомогою ПЕОМ.

Машинні носії інформації сприяють автоматизації процесів їх обробки, суміщенню синтетичного і аналітичного обліку, накопиченню інформації, необхідної для розробки показників місячної, квартальної і річної звітності підприємств.

Через це ДПДГ "Асканійське" слід звернути більше уваги на впровадження новітніх технологій, особливо на електронний документообіг, який має безліч переваг.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали