Дипломна робота «Організація і методика обліку та аналізу витрат на оплату праці», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 06.11.2007 18:27 · від FTV · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1: Теоретичні основи обліку витрат на оплату праці 6 1.1. Заробітна плата як економічна категорія, її роль у стимулюванні праці 6 1.2. Форми та системи оплати праці 19 1.3. Нормативно – правові засади організації оплати праці в Україні 27 Розділ 2. :Організація і методика обліку витрат на оплату праці 38 2.1. Документальне оформлення витрат з оплати праці 38 2.2. Синтетичний облік витрат на оплату праці 49 2.3. Застосування інформаційних комп’ютерних технологій на підприємстві 54 Розділ 3: Аналіз витрат на оплату праці в тов «діалог-прес» 59 3.1. Аналіз структури та динаміки витрат на оплату праці 59 3.2. Аналіз факторів, що впливають на рівень заробітної плати 71 3.3. Аналіз трудомісткості продукції та продуктивності праці 73 Висновки 85 Використана література 89 Додатки

Висновок

Важливим напрямком реформування системи організації і оплати праці є відновлення стимулюючої функції заробітної плати, що сприятиме підвищенню продуктивності праці та якості продукції, зацікавленості робітника у результатах своєї праці. З огляду на це необхідно повною мірою задіяти сучасні мотиваційні механізми - робітники повинні брати участь в акціонуванні підприємств, розподілі прибутків, визначенні розмірів зарплати з урахуванням особистого внеску кожного працівника. Реформування системи організації і оплати праці в Україні є найважливішим завданням і потребує негайного здійснення. Удосконалення системи організації і оплати праці повинно відбуватися в результаті оцінки величини робочої сили, в основі якої лежить вартість життєвих благ і послуг, необхідних для нормального життя працівника і членів його сім’ї. На сьогодні, щоб досягти цієї умови, потрібно збільшити середню заробітну плату принаймі в 5 разів. Підвищення заробітної плати повинно природно грунтуватись на підвищенні продуктивності праці, але в сучасних важких економічних умовах припустимо це зробити частково за рахунок грошової емісії. Інші джерела фінансування зарплати – це ліквідація непотрібних ланок держустанов, скорочення штатів апаратних працівників, “роздутих” в десятки разів порівняно з економічно стабільними країнами. Необхідно змінити систему оподаткування зарплати шляхом зниження податкових ставок, стимулюючи тим самим вихід з тіньової економіки значної кількості підприємств, що збільшить надходження коштів у бюджет. Проаналізувавши дані річних звітів за 2005-2006 роки на матеріалах підприємства ТОВ «Діалог-прес» можна зробити висновки про поступове поліпшення економічних показників діяльності та безумовно, ріст заробітної плати. Підвищення оплати праці обумовлювалося перш за все зростанням мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Згідно колективного договору заробітна плата виплачується двічі на місяць, що не суперечить КЗпП. Оплата праці нараховується згідно посадових окладів, що затверджені штатним розписом по підприємству та діючих тарифних ставок у відповідності до Галузевої угоди.

Умови запровадження та розміри надбавок до посадових окладів, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат встановлено підприємством самостійно у колективному договорі. При цьому дотримуються всі норми і гарантії передбачені законодавством про оплату праці. На практиці використовуються дві форми оплати праці – відрядна і погодинна. Щодо систем – це відрядно-преміальна і погодинно-преміальна. Причому питома вага погодинної заробітної плати є значно більшою. На перспективу бажано повністю відмовитися від відрядної форми оплати праці, але існує цілий ряд факторів, які перешкоджають цьому. Це перш за все сезонний характер роботи підприємства.

В залежності від результатів діяльності підприємства за певний період адміністрацією у погодженні із профспілковим комітетом встановлюються надбавки, доплати і премії, що передбачено у колективному договорі. Щодо останніх, то працівники підприємства отримували премії лише за період 2004 –2005 рр. Причиною цього була фінансова криза досліджуваного об’єкту через відсутність замовлень, розбалансування господарських зв’язків з клієнтами та нерозпорядність колишнього керівництва.. На сучасному етапі деякі з перелічених недоліків усунено, але розширювати виробництво не дозволяє ще й фізично та морально зношені виробничі потужності, а закупити нове устаткування підприємство дозволити собі поки що не зможе.

Преміювання працівників здійснюється згідно з Положенням про преміювання працівників ТОВ «Діалог-прес». Розмір премії в колективному договорі та в Положенні становить 50% від посадового окладу, тарифної ставки, відрядного заробітку, але може коригуватися або в сторону зменшення, або в сторону збільшення в залежності від фінансового стану підприємства.

Колективним договором передбачена виплата заробітної плати натурою за бажанням працівника, зокрема: оплата комунальних послуг.

У структурі фонду оплати праці по ТОВ «діалог-прес» на основну заробітну плату припадає 70%, відповідно на додаткову та інші компенсаційні та заохочувальні виплати - 30%. На майбутнє по всіх підприємствах України планується підвищення питомої ваги саме основної заробітної плати. Щодо перспектив розвитку оплати праці, то згідно проведених досліджень промислових підприємств високорозвинених країн Європи встановлено, що у структурі собівартості виготовленої продукції на заробітну плату припадає 30 –50%, на підприємствах України цей показник значно нижчий 8-10%. Досить приємно наводити приклад позитивного дослідження по ТОВ «Діалог-прес», на якому у 2006 році питома вага заробітної плати становила 30% у повній собівартості виготовленої продукції.

Порядок нарахування заробітної плати керівникам, спеціалістам, службовцям та робітникам, заробітна плата яким нараховується погодинно наведено в Положенні про погодинну оплату праці на ТОВ «Діалог-прес». Це положення визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з акціонерним товариством і спрямоване на забезпечення відтворювальної функції заробітної плати у виконанні прийнятих завдань по виготовленню необхідного споживачам обладнання, надання послуг, виконання замовлень.

Заробітна плата нараховується кожному працівнику у залежності від фактично відпрацьованого часу за минулий місяць. Нарахування заробітної плати здійснюється відповідно до штатного розпису.

Удосконалення системи оплати праці повинно відбуватися в результаті оцінки величини робочої сили, в основі якої лежить вартість життєвих благ і послуг, необхідних для нормального життя працівника і членів його сім’ї. Н а сьогодні, щоб досягти цієї умови потрібно збільшити середню заробітну плату принаймні в 5 разів. Підвищення заробітної плати повинно природно ґрунтуватися на підвищенні продуктивності праці, але в сучасних важких економічних умовах припустимо це зробити за рахунок грошової емісії. Інші джерела фінансування заробітної плати – це ліквідація непотрібних ланок держустанов, скорочення штатів апаратних працівників, роздутих в десятки разів порівняно з економічно стабільними країнами.

Можна відзначити, що при нинішнім економічному становищі для успішного удосконалювання системи оплати праці необхідно підходити до цього питання безпосередньо в рамках роботи конкретного підприємства – враховувати його всілякі особливості, оскільки зараз в економіці спостерігається криза і дуже важливо домогтися, щоб при такім складному становищі підприємство функціонувало досить оптимально.

І треба зазначити, що тепер необхідно так будувати систему оплати праці, щоб вона була безпосереднім двигуном високої продуктивності і рентабельності підприємства; необхідно домогтися такого балансу, щоб добре працюючий персонал одержував гідну зарплату й у той же час зовсім погано працюючі були змушені піти і бути заміненими на більш сумлінних, але все це повинно відбуватися таким чином, щоб підприємство не залишилося зовсім без кадрів і в той же час відбувався достатній «природний» добір. Домогтися такого балансу представляється досить непростою задачею, з огляду на фінансові складності, що супроводжують зараз практично кожне підприємство. Тому в першу чергу на підприємствах необхідно подбати, щоб у службах керування персоналом і системою заробітної плати завжди знаходилися висококваліфіковані фахівці. Це як би перша ступінь до оздоровлення підприємства. Наступне слово – за цими фахівцями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення