Дипломна робота «Управління фінансовою стратегією підприємства», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 27.10.2007 11:52 · від vlad437 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3. Розділ I. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства. 6 1.1. Основні показники фінансового середовища діяльності підприємств 6 1.2. Місце фінансової стратегії в загальній стратегії підприємства 11 1.3. Етапи та методи розробки фінансової стратегії 26 Розділ IІ. Стратегічний аналіз ВАТ «Птахокомбінат» 41 2.1. Загальна характеристика та діагностика зовнішнього середовища підприємства 41 2.2. Аналіз фінансово-господарького стану підприємства 51 2.3. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства 68 Розділ III. Розробка фінансової стратегії ВАТ “Птахокомбінат” 77 3.1. Визначення оптимальної структури капіталу підприємства 77 3.2. Заходи зміцнення фінансового стану підприємства в рамках стратегії фінансування. 85 3.3. Розробка моделі оптимізації фінансової стійкості на ВАТ «Птахокомбінат» 94 Висновки 105 Список літератури 111 Додатки 116

Висновок

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їх відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питаннь і спрямовано фінансову стратегію підприємства.

Фінансова стратегія –це генеральний план дій по забезпеченню підприємства грошовими засобами, роль якого полягає в підтримці загальної конкурентної стратегії і конкурентноздатності компанії, а також у створенні управлінських орієнтирів для досягнення намічених функціональних цілей фірми.

Функціональна фінансова стратегія є універсальною стратегією, через яку відбувається інтегрування всіх спеціалізованих стратегій в єдину і цілісну стратегію організації

Особлива увага при розробці фінансової стратегії приділяється повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, правильному розподілу і використанню прибутку, визначенню потреби в оборотних коштах, раціональному використанню капіталу підприємства. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляції та інших форс-мажорних (непередбачених) обставин.

Контроль за реалізацією фінансової стратегії забезпечує перевірку надходжень доходів, ощадливе і раціональне їх використання.

Основними складовими розробки фінансової стратегії підприємства є: 1) фінансовий аналіз підприємства; 2) оптимізація основних і оборотних коштів; 3) оптимізація розподілу прибутку; 4) податкова політика; 5) політика в області цінних паперів; 6) зовнішньоекономічна діяльність; 7) оптимізація безготівкових розрахунків; 8) цінова політика; 9) доходи і надходження; витрати і відрахування засобів, 10) взаємини з бюджетом; 11) кредитні взаємини.

Серед внутрікорпоративних фінансових інаструментів реалізації стратегії розвитку розрізняють методи фінансового планування і управління підприємства («гнучкого бюджету», проценту від продаж, аналізу беззбитковості, управління видатками), а також ситуаційні плани.

Український ринок ковбас і копченностей характеризируется достатком продукції, середня рентабельність виробництва – 15%.

Кінцевими споживачами продукції ВАТ “Птахокомбінат” є: населення України незалежно від вікових та соціальних груп, супермаркети, магазини, мережі швидкого обслуговування, ресторани, кафе, їдальні. Попит на м'ясопродукти характеризується яскраво вираженою “сезонністю”, що прив'язана до свят і періоду масових відпусток.

Основними конкурентами на вітчизняному ринку ковбас і копченностей є: ТОВ “М'ясний альянс”, ТОВ “Черкаська продовольча компанія”. Аналізоване підприємство займає лідируюче положення, якому сприяють вдале географічне місце розташування, можливість знижувати ціни на продукцію, розвинена інформаційна система і її аналіз, наявність кваліфікованого персоналу і розроблена система мотивації співробітників.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ “Птахокомбінат” вказує на такі результати: підприємство збільшило обсяги господарської діяльності в 2005 році на 391 тис.грн. порівняно з 2004 роком. Основну частину джерел утворення оборотних засобів в 2004 році займають власні джерела – 52%; в 2005р. – залучені засоби: кредиторська заборгованість – 40,07%. Загалом динаміка структури кредиторської і дебіторськї заборгованості вказує, що спостерігається тенденція зниження кредиторської заборгованості (кредиторьска заборгованість протягом 2005 року зменшилась на 904 тис.грн ) та збільшення дебіторської заборгованості протягом 2005 року на 214,5 тис.грн.

Підприємство не ліквідне, доля власних засобів становить 62%, тобто підприємство фінансово стійке, проте воно не фінансується повністю за свй рахунок. ВАТ «Птахокомбінат» рентабельне, рентабельність капіталу становить 85% і здатно отримувати прибуток.

Таким чином, ВАТ «Птахокомбінат» має задовільно стійкий фінансовий стан, основними недоліком якої є низька ліквідність, певна залежність від зовнішніх кредиторів, фінансова не стабільність.

Проведений SWOT- аналіз показав, що сильними сторонами підприємства є використання високотехнологічного обладнання, стабільна якість продукції, надійні партнерські відносини з постачальниками сировини, мережа фірмових магазинів і відділів, кваліфікована команда фахівців-однодумців, пропоновані товари відносяться до товарів масового споживання. Слабкими сторонами є:вплив сезонності на попит продукції, складність створення оптимальних товарних запасів у кожній торговельній точці, високі витрати на рекламу і просування товару (зниження цін).

Матриця SWOT-аналізу виявила, що до сприятливих можливостей відносять: регулярну модернізацію виробництва, розвиток дилерської мережі по Україні, постійний попит у кінцевого споживача, доскональну систему якості сировини і готової продукції; а до загрози, на яку варто звернути увагу в першу чергу – зниження купівельної спроможності населення.

Розробка фінансової стратегії для ВАТ «Птахокомбінат» базується на таких принципах: балансування матеріальних і фінансових потоків, найбільш ефективне фінансування розширення, підтримки і скорочення окремих підсистем і підприємства взагалі, прогнозування альтернативних варіантів розвитку підприємства з погляду фінансових характеристик його діяльності в різних умовах, розробка заходів зміцнення фінансового стану підприємства, фінансового контролю й аналізу діяльності підприємства.

Основними фінансовими цілями підприємства в рамках розробки фінансової стратегії визначені наступні: збільшення внутрішньої вартості капіталу, досягнення високих темпів зростання доходів, оптимізація структури капіталу, удосконалення структури капіталу фірми (співвідношення між основним і оборотним капіталом), забезпечення необхідного рівня ліквідності, підвищення фінансової стійкості підприємства.

Найважливіша частина фінансової стратегії – ухвалення рішення про доцільну для підприємства структуру капіталу. Аналіз результатів розрахунків ефекту фінансового левереджу свідчить про те, що оптимальною фінансовою структурою капіталу є співвідношення власного і позикового капіталу у відношенні 50:50; фінансова рентабельність при цьому є максимальною – 6,9; зі збільшенням питомої ваги позикового капіталу на 7%, рентабельність власного капіталу зменшується.

Якщо ВАТ “Птахокомбінат” буде відмовлено в таких пільгових умовах кредитування, і ставка банківського відсотку за користування позиковими коштами зросте до середньої ринкової –15%, залучення кредиту буде не можливим. В такому випадку виходом із сформованої ситуації – є збільшення прибутку й обсягу продажів м’ясної продукції і стимулювання попиту чи пошук інших джерел фінансування. Тому є доцільним залучення короткострокового кредиту в розмірі 3482,6 тис.грн для впровадження систем стратегічного управління та виходу з кризи підприємста. Такий хід збільшує балансовий прибуток підприємства нв 15,7% або 165,14 тис.грн. при умові СРСВ =9,1%.

В рамках розробки фінансової стратегії, зміцнення фінансового стану ВАТ “Птахокомбінат” відбувається за рахунок відновлення повної стійкості підприємства шляхом обґрунтованого зниження рівня запасів і витрат.

Серед основних запропонованих заходів реалізаціїї стратегії фінансування є такі:

1. По управлінню оборотним капіталом (зміцнення фінансово-розрахунково-платіжної дисципліни, проведення претензіоно-позовної роботи із покупцями і замовниками за прострочення платежів, введення заходів із збільшення рівня оплати рахунків шляхом використання прибуткового портфеля замовлень, проведення заходів щодо забезпечення безперебійної діяльності підприємства шляхом поліпшення матеріально-технічного постачання).

2. По управлінню позиковим капіталом (зменшення кредиторської заборгованості шляхом реструктуризації податків, використання довгострокових позик для розширення виробничої діяльності).

3. По управлінню власним капіталом (підйом рентабельності за допомогою контролю витрат, і використання дешевих матеріальних ресурсів).

4. По управлінню дебіторською заборгованістю (посилення контролю за дебзаборгованістю через створення на ВАТ “Птахокомбінат” управління з проблемною дебіторською заборгованістю)

5. Впровадження системи фінансових планів, виходячи з фінансової стратегії та політики.

6. Використання бюджетного підходу у фінансовому управлінні, що ґрунтується на:

складанні бюджетів різних характеристик в залежності від періоду часу, тимчасової характеристики тощо, створенні бюджетного комітету, створенні партисипативної системи формування бюджетів, прогнозуванні продажів компанії на бюджетний період.

7. Розробка системи моніторингу поточної фінансової діяльності, з метою оптимізації фінансового стану підприємства.

8. Удосконалення планування податкових платежів (застосування методу оцінки запасів ФІФО, який дає можливість занижувати собівартість продукції звітного періоду і завищувати прибуток. Нарахування амортизації способом прискореної амортизації (використання знижувальних коефіцієнтів) дає змогу знижувати базу оподаткування,т.я. нарахована амортизація зменшує залишкову вартість основних фондів.

Для розробки моделі оптимізації фінансової стійкості ВАТ “Птахокомбінат” в роботі було застосовано метод кореляційно-регресійного аналізу, результатом якого є висновок про те, що у ВАТ “Птахокомбінат” є можливість залучення довгострокових кредитів і позик і власні оборотні кошти практично покривають виробничі запаси. При цьому коефіцієнти маневреності, автономності і боргу прагнуть до нуля. Таким чином, при правильному використанні коефіцієнтів фінансової стійкості можна активно впливати на рівень фінансової стійкості, підвищувати його до мінімально необхідного, а якщо він фактично перевищує мінімально необхідний рівень, – використовувати цю ситуацію для поліпшення структури активів і пасивів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення