Дипломна робота «Економічне районування України методами кластерного аналізу», 2005 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 24.10.2007 18:11 · від roman.shumada · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання на виконання магістерсьекої роботи Анотація до магістерської роботи Master’s work annotation Реферат Вступ 1. Загальна характеристика методів кластерного аналізу 2. Міри подібності 3. Ієрархічний кластерний аналіз 3.1. Метод - середніх 3.2. Метод пошуку згущень 4. Критерії якості класифікації 5. Застосування пакету spss для проведення кластерного аналізу даних 5.1. Основні характеристики програмного пакету SPSS 5.2. Розрахунок заходів відстані і подібності при кластеризації 5.3. Постановка задачі 5.4. Методика проведення ієрархічного кластерного аналізу даних 5.4.1. Порівняльний аналіз витрат по рокам 5.5. Економічне районування України 5.5.1. Проведення ієрархічного кластерного по регіонам 5.5.2. Порівняльний аналіз витрат по регіонам 6. Охорона праці Висновки Література Додаток А. Грошові витрати домогосподарств за 2003-2004 рік

Висновок

Методи кластерного аналізу являють собою дуже ефективний засіб статистичної обробки даних, що дозволяє вирішувати наступні задачі:

– вивчення структури сукупності з метою виділення груп об'єктів, схожих між собою по декількох ознаках;

– перевірка висунутих припущень про наявність структури в досліджуваній сукупності, а також побудова нових класифікацій;

– зниження розмірності признакового простору перед проведенням кореляційно-регресійного аналізу без втрати інформації про взаємозв'язок між змін-ними.

Класифікація в ієрархічних алгоритмах здійснюється за один перегляд вихідних даних. Алгоритм обробки не передбачає повторного перегляду з метою поліпшення якості вже утворених кластерів. Фактично всі методи кластерного аналізу тією чи іншою мірою містять певні допущення, що при-водить до появи різних варіантів класифікації навіть у рамках одного методу. Більшість ієрархічних методів приводить до утворення непересічних кластерів. В ітеративних методах завдання параметрів розбивки може базуватися на результатах ієрархічного кластерного аналізу.

Вибір алгоритму класифікації багато в чому залежить від прийнятого критерію якості розбивки на класи. Істотний вплив на вибір алгоритму й на якість класифікації роблять перелік і структура ознак класифікації. Для усунення впливу масштабу класифікаційних ознак на результати кластерного аналізу необхідно дані попередньо нормувати.

Результатом проведення кластерного аналізу є одержання груп подібних об'єктів. Різні методи кластерного аналізу дозволяють одержувати кластери, що розрізняються по розміру й за формою.

В магістерській роботі при аналізі споживчих витрат по рокам витрати збільшились тільки на придбання меблів та на відпочинок, а рівень затрат на інші товари та послуги не змінились.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення