Курсова робота «Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни підприємства», 2007 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 24.10.2007 16:29 · від Лека · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сутність та зміст розрахунково-платіжної дисципліни 1.1. Основні принципи організації грошових розрахунків підприємства та їх форми 1.2. Розрахунково-платіжна дисципліна та її значення для забезпечення господарської діяльності підприємства 1.3. Санкції за порушення розрахунково-платіжної дисципліни та їх вплив на фінансовий стан підприємства Розділ 2. Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни АТЗТ «ЕМПС» 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансового стану АТЗТ «ЕМПС» 2.3. Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни підприємства Розділ 3.Вплив підвищення розрахунково-платіжної дисципліни на господарську діяльність АТЗТ “ЕМПС” Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В умовах перехідної економіки є дуже важливим стан платіжно-розрахункової дисципліни на підприємстві. Особливо в тій його частині, що стосується функцій, які виконуються бухгалтером-фінансистом щодо обліку розрахунків з постачальниками і покупцями. Важливість цієї проблеми ще в тому, що саме система розрахунків пов’язує підприємство з іншими структурними підрозділами економіки, тобто іншими підприємствами, установами і організаціями.

Фінансова діяльність підприємства пов’язана з грошовими розрахунками. Сукупність усіх розрахунків і платежів називають грошовим оборотом підприємства. Розмежовують готівковий та безготівковий грошовий оборот. Основними формами безготівкових розрахунків підприємств є розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, векселями, інкасова форма розрахунків. Для здійснення грошових розрахунків застосовують платіжні картки. Важливою складовою роботи фінансової служби є організація і контроль грошових розрахунків підприємства.

Розрахункова дисципліна передбачає дотримання суб’єктами господарювання певних правил проведення розрахунків

Платіжна дисципліна передбачає забезпечення оплати підприємством своїх фінансових зобов’язань у повному обсязі і у встановлені строки

За порушення розрахункової дисципліни до підприємства вживають такі санкції:

договірні санкції (застосовують ділові партнери у формі неустойки у відсотках до суми невиконаного зобов’язання);

банківські або кредитні санкції (за порушення підприємством кредитної дисципліни, нецільове використання коштів, незадовільний стан обліку і звітності, за несвоєчасне повернення кредиту) у формі стягнення штрафу, пені, припинення кредитування, припинення операцій на рахунку;

фінансові санкції, які застосовуються державними податковими органами.

Важливою частиною роботи фінансових служб підприємств при організації грошових розрахунків є контроль за своєчасністю платежів. Про обсяги грошових розрахунків підприємства звітуються у звіті про рух грошових коштів. Застосування фінансових та адміністративних санкцій сприяє зміцненню розрахунково-платіжної дисципліни. Однак, суми штрафів за незначні фінансові порушення не повинні бути надмірно високими, щоб не вилучати у підприємств значну частку їх прибутку, який є основним джерелом поповнення власних фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

Вивченя впливу розрахунково-платіжної дисципліни на господарську діяльність в курсовой роботі вивчалося на базі підприємства АТЗТ “ЕМПС”, що спеціалізується на ремонті промислових електродвигунів.

Аналіз техніко-економічних показників Товариства виявив, що за останні три роки підприємство значно збільшило обсяги виробництва. Так, обсяги виробленої продукції в 2006 році порівняно з 2004 роком зросли на 57%, а в порівнянні з 2005 роком зросли на 27 %. За аналізуємий період АТЗТ « ЕМПС » отримувало збитки. Найгірше становище було в 2006 році, збиток склав 2669 тис.грн., що за погіршало результат 2005 року ще на 2630 тис. грн. та в порівнянні з ітогами 2004 року збитки зросли на 26%. Основною причиною збитковості виробничої діяльності є те, що виробництво матеріаломістке.

Проведений аналіз фінансового стану Товариства показав, що показники фінансового стану підприємства АТЗТ “ЕМПС” (стійкість, ліквідність, ділова активність, оборотність виробничих запасів, дебіторської і кредиторської заборгованостей) є задовільними, але мають незначне зниження в порівнянні з попередніми звітними роками.

Як недолік у роботі підприємства можна зазначити наявність значних сум дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки це свідчить про порушення розрахунково-платіжної дисципліни та можливе нарахування пені та штрафів за прострочення платежів. Все це свідчить про недостатньо позитивний фінансовий стан підприємства, що і надалі вимагає поліпшення організації роботи в частині зміни цінової політики і скорочення термінів відстрочки платежів за виконані роботи з замовниками, дотримання економії матеріальних, тепло- й енергоресурсів, скорочення непродуктивних втрат, зв'язаних з браком, зміцнення трудової і платіжної дисципліни.

В третьому розділі були надані рекомендації щодо підвищення розрахунково-платіжної дисципліни на підприємстві. Але це, насамперед, профілактичні заходи, так як жодна ревізійна комісія не знайходила порушень розрахунково-платіжної дисциплини на АТЗТ “Електромашпромсервіс”. Серед таких заходів : організація внутрішнього контролю за станом розрахунків або залучення аудиторської фірми для своєчасного виявлення і порушень в розрахунках з постачальниками і замовниками, в здійсненні платежів до бюджету, в визначені і обліку безнадійної заборгованості, тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення