Курсова робота «Управління витратами підприємства в умовах ринку», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 18.10.2007 15:28 · від leda · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Методологічні основи управління витратами 1.1. Загальна характеристика витрат. Собівартість – комплексний економічний показник 1.2. Методи калькулювання та економічні розрахунки в умовах ринкових відносин 1.3. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами 1.4. Поведінка витрат виробництва в управлінському обліку 2. Аналіз системи управління витратами підприємства 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ “Хмельницькзалізобетон” 2.2. Система планування витрат підприємства 2.3. Аналіз витрат ВАТ “ Хмельницькзалізобетон” 3. Шляхи підвищення ефективності управління постійними та змінними витратами на підприємстві Висновок Література

Висновок

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї повинно бути підкріплене економічними розрахунками її доцільності щодо джерел формування майна його використання, розрахунків з працівниками, власниками і державою, визначення витрат, доходів та прибутку, оцінки привабливості суб’єкта господарювання. Господарську діяльність потрібно організовувати так, щоб окупити всі витрати та ще й отримати певний прибуток.

Випуск продукції чи надання послуг передбачає відповідне ресурсне забезпечення, величина якого впливає на рівень розвитку економіки підприємства. Тому кожне підприємство повинно знати у що обходиться виробництво продукції, тобто підрахувати собівартість продукції, яка представляє собою сукупність витрат на виробництво і реалізацію продукції, виражених у грошовій формі.

Отже, у даній роботі ми зробили загальний аналіз діяльності ВАТ "Хмельницькзалізобетон". Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства показав, що за аналізуємий період значно збільшився обсяг виробництва продукції, що значно покращило діяльність ВАТ “Хмельницькзалізобетон”.

Але проаналізувавши показники по всіх розділах, ми можемо зробити висновок: що обґрунтування і вибір найбільш ефективних напрямків підприємництва в акціонерному товаристві є невідкладним завданням. Тому, необхідно застосовувати такі методи для покращення діяльності підприємства:

- організація і здійснення реклами, просування товарів на ринок, участь ВАТ ”Хмельницькзалізобетон” в міжнародних виставках і ярмарках;

- постійний пошук нових партнерів та іноземних інвесторів для спільної підприємницької діяльності, укладення взаємовигідних торгівельних угод;

- розробка і реалізація високоефективних інноваційних проектів.

Кожне підприємство розробляє свою стратегію підвищення ефективності витрат, виходячи з особливостей його функціонування. При цьому можуть бути використані два шляхи підвищення ефективності використання витрат виробництва та обігу.

Перший шлях - це шлях зменшення собівартості за рахунок пошуку та реалізації резервів скорочення витрат. Інструментом пошуку є аналіз собівартості продукції. Підприємство, яке йде цим шляхом, повинно визначати напрямки пошуку резервів скорочення витрат виробництва.

Всі запропоновані заходи спрямовані на підвищення продуктивності праці, якості продукції, зменшення втрат робочого часу через несприятливі умови праці, зменшення втрат від браку, покращення мотивації персоналу, зменшення постійних витрат.

Визначення беззбиткового обороту та прогнозування показників діяльності дають змогу оцінити мінімально допустимі показники для діяльності та максимально прогнозні значення цих показників.

Крім цього керівництво підприємство повинно постійно реагувати відповідним чином на будь-які зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства і звертати увагу на пропозиції як своїх працівників так і сторонніх експертів.

Заходи, що пропонуються. передбачають вдосконалення проведення якісних змін в усіх сферах виробничо-господарської діяльності: в плануванні організації виробничого процесу та плануванні робіт усіх функціональних підрозділів підприємства, в сфері матеріально-технічного постачання та управління витратами, в системі оплати праці та організації мотивації усіх категорій персоналу. При їх ефективному та раціональному впроваджені з’являться нові можливості для кількісного та якісного аналізу всієї діяльності підприємства та виявлення тих ланок виробничого процесу, які потребують першочергового вдосконалення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення