Курсова робота «Резерви росту еколого-економічної ефективності фермерського господарства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.10.2007 22:56 · від girl · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти ефективності фермерських господарств. 1.1. Економічна сутність, загальна методологія визначення та види ефективності виробництва 1.2. Система показників ефективності виробництва 1.3. Огляд літературних джерел Розділ ІІ. Сучасний стан виробництва сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві 2.1. Еколого-економічна характеристика підприємства 2.2. Сучасний рівень виробництва сільськогосподарської продукції в господарстві Розділ ІІІ. Резерви росту еколого-економічної ефективності досліджуваного фермерського господарства 3.1. Удосконалення існуючих технологій виробництва 3.2. Особливості і перспектива зростання еколого-економічної ефективності фермерського господарства Висновки і пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Рівень економічної та соціальної ефективності фермерського господарства залежить від багатьох чинників.

Можливі напрямки реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємства неоднакові за мірою впливу, ступенем використання та контролю. Тому для практики господарювання важливим є детальне знання масштабів дії, форм контролю та використання найбільш істотних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях управління діяльністю трудових колективів. У зв'язку з цим виникає необхідність конкретизації напрямків дії та використання головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності ПП „Климчук”.

1. Технологія. Технологічні нововведення справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції. За принципом ланцюгової реакції вони спричиняють суттєві зміни в технічному рівні та продуктивності технологічного устаткування, методах і формах організації трудових процесів, підготовці та кваліфікації кадрів тощо.

2. Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвищення ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяльності. Продуктивність діючого устаткування залежить не тільки від його технічного рівня, а й від належної організації ремонтно-технічного обслуговування, оптимальних строків експлуатації, змінності роботи, завантаження в часі тощо.

3. Матеріали та енергія позитивно впливають на рівень ефективності діяльності, якщо розв'язуються проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції, раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і джерелами постачання.

4. Працівники. Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники — керівники, спеціалісти, робітники. Підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюється дійовим мотиваційним механізмом на підприємстві, підтриманням сприятливого соціального мікроклімату в трудовому колективі.

Вміле використання всієї системи перелічених чинників може забезпечити достатні темпи зростання ефективності виробництва.

При цьому обов'язковість урахування зовнішніх чинників не є такою жорсткою, як чинників внутрішніх.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення