Курсова робота «Облік розрахунків з підзвітними особами», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.10.2007 22:43 · від girl · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти теми дослідження 1.1. Суть та порядок здійснення розрахунків з підзвітними особами 1.2. Огляд навчальної літератури та законодавчої бази Розділ 2. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.1. Виробничо-економічна характеристика 2.2. Організація обліку на підприємстві 2.3. Структура активів і пасивів підприємства Розділ 3. Сучасний стан обліку розрахунків з підзвітними особами 3.1. Організація первинного обліку 3.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами 3.3. Систематизація обліку розрахунків з підзвітними особами Розділ 4. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати і службові відрядження. В цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи - це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

На підприємстві повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи

Суму авансу на відрядження, що видається в підзвіт, визначають на підставі попереднього розрахунку. При цьому аванс на закордонне відрядження повинен видаватись у валюті тієї країни, до якої працівник відряджається, або у вільноконвертованій валюті в розмірах, обумовлених реальними потребами в країні перебування з дотриманням вимог НБУ щодо вивезення іноземної валюти за кордон.

Видані під звіт суми повинні витрачатись тільки за призначенням, передача їх однією особою іншій забороняється. Видача готівки під звіт проводиться за умови повного відзвітування конкретної підзвітної особи за раніше виданий їй аванс. Залишок коштів понад суму, використану згідно з авансовим звітом, підлягає поверненню працівником до каси підприємства у такі строки:

- за відрядженнями - протягом трьох днів після повернення з відрядження (при закордонних відрядженнях в разі застосування корпоративних пластикових карток міжнародних платіжних систем - не пізніше 10, а з дозволу керівника (за наявності поважних причин) - 20 робочих днів);

- на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, - протягом 10 робочих днів з дня видачі готівки під звіт;

- на всі інші виробничі (господарські) потреби - наступного робочого дня після видачі готівки під звіт.

Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначено рахунок 372

"Розрахунки з підзвітними особами".

По дебету рахунку в кореспонденції з рахунками грошових коштів відображається видача коштів підзвітній особі, по кредиту – списання затверджених сум на відповідні рахунки. Сальдо може бути як дебетовим, так і кредитовим.

Аналітичний облік ведеться за кожної підзвітною особою.

Дебіторська заборгованість підзвітних осіб нараховується за фактом отримання даними особами авансових підзвітних сум і погашається при повному розрахунку за даними сумами.

Фактично здійснені і документально підтверджені витрати підзвітної особи, пов'язані з виробничою діяльністю, відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), на придбання товарно-матеріальних цінностей - включаються в суму фактичних витрат на придбання даних цінностей.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення, назва підприємства або організації, куди відряджається працівник, строк і мета відрядження. Важливими документам при відрядженні за кордон є: запрошення приймаючої сторони; укладений контракт; інші документи, які засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини (протокол про наміри); документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях чи симпозіумах, тематика яких збігається з основною діяльністю підприємства.

Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі йому посвідчення на відрядження.

Посвідчення про відрядження - документ, який видається працівнику підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання

службового доручення поза постійним місцем роботи, тобто у відрядженні.

На підприємстві необхідно вести спеціальні журнали обліку працівників, які вибувають у відрядження, і працівників, які прибувають з відрядження.

Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів виданих на відрядження та під звіт, до якого повинні бути додані всі виправдовуючі документи: акт закупівлі, акти на списання представницьких витрат в межах передбачених норм з доданням відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе, готелів тощо, чеки, квитанції, рахунки магазинів, готелів, залізничні, авіаційні та інші проїзні квитки. Обов'язковим реквізитом звіту про використання коштів виданих на відрядження та під звіт є резолюція керівника підприємства чи уповноваженої ним особи про затвердження вказаної суми витрат і його підпис.

До обліку приймаються звіти про використання коштів виданих на відрядження та під звіт, перевірені арифметично, за змістом (щодо необхідності втрат та їх відповідності призначенню авансу) і затверджені керівником підприємства. Бухгалтер опрацьовує звіт, проставляючи на документах і на звіті кореспондуючі рахунки, які відповідають призначенню авансу.

Підчистки, помарки, необумовлені виправлення, перекручення дат у посвідченні про відрядження та звіті про використання коштів виданих на відрядження та під звіт не допускаються. Звіт про використання коштів виданих на відрядження та під звіт обов'язково підписується підзвітною особою.

Після складання звіту визначається різниця між сумою отриманого авансу і фактичними витратами. Якщо різниця позитивна, то це сума невикористаного авансу, а якщо від'ємна - то працівник витратив частину власних грошових коштів, тобто здійснив перевитрату авансової суми, яка повинна бути відшкодована працівникові без його заяви з каси підприємства. Винятки складають випадки, коли перевитрати були здійснені на цілі, не передбачені наказом. У такому випадку можливі наступні варіанти:

- суму перевитрат за авансовим звітом не відшкодовують і на звіті про використання коштів виданих на відрядження та під звіт пишуть тільки суму, затверджену керівником;

- суму перевитрат відшкодовують за рішенням керівника з наступним приєднанням цієї суми до сукупного оподатковуваного доходу працівника.

Якщо підзвітна особа не надала звіти і необхідні виправдовуючі документи у встановлені строки або не повернула в касу залишки невикористаних сум авансів, бухгалтерія має право утримати таку заборгованість з нарахованої заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством. Це положення застосовується лише щодо сум авансів, виданих в національній грошовій одиниці України на господарські потреби чи витрати на відрядження.

Регістром з обліку розрахункових операцій є журнал №3 (відомість 3.2).

У балансі інформація про даний вид дебіторської заборгованості знаходить своє відображення в другому розділі активу балансу (рядок 210).

Заборгованість підзвітних осіб також відображається у примітках до фінансової звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали