Дипломна робота «Довгострокове кредитування інвестиційних проектів за матеріалами АТ „Укрінбанк”», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 17.10.2007 21:40 · від Merlin · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Загальнотеоретичні та правові засади довгострокового кредитування інвестиційних проектів 1.1. Економічна сутність та принципи кредитних відносин 1.2. Особливості довгострокового кредитування інвестиційних проектів 1.3. Нормативно-правові аспекти регулювання кредитної діяльності банківських установ в Україні 2. Концептуальні основи та особливості механізму надання банківських довгострокових кредитів 2.1. Аналіз кредитного портфелю банківської системи України за 1997-2006 роки 2.2. Кредитний ризик та його специфіка у довгостроковому кредитуванні 2.3. Кредитний процес та характеристика його основних етапів 3. Шляхи вдосконалення довгострокового кредитування інвестиційних проектів за матеріалами АТ «Укрінбанк» 3.1. Історія створення та аналіз фінансово - господарської діяльності АТ «Укрінбанк» за 2004-2006 роки 3.2. Оцінка кредитної діяльності та особливості її проведення АТ «Укрінбанк» 3.3. Напрямки розвитку довгострокового кредитування інвестиційних проектів в Україні Висновки Список використаної літератури

Висновок

Дослідивши довгострокове кредитування інвестиційних проектів доцільно зробити такі висновки:

По-перше нами було досліджено загальнотеоретичні та правові засади довгострокового кредитування інвестиційних проектів, в результаті чого ми нами було зазначено, що за допомогою механізмів довгострокового кредитування комерційний банк може брати участь в інвестиційному процесі. Довгострокові кредити банку є однією з найпоширеніших форм цієї участі.

Окрім цього регулювання кредитної діяльності банків можна поділити на зовнішнє і внутрішнє. З урахуванням класифікації розглядаються інструменти регулювання кредитної діяльності зовнішнього регулювання, які є частиною інструментарію грошово-кредитної політики НБУ та внутрішнього регулювання діяльності, які застосовує безпосередньо банк.

По-друге аналізуючи кредитний портфель банківської системи України за 1997-2006 роки, доцільно відмітити що кредитний портфель комерційних банків України з 1997 по 2006 роки має постійну тенденцію до зростання при цьому його середньорічний темп росту становив 149%. У 2006 році тенденція по збільшенню частки довгострокових кредитів із одночасним зменшенням частки короткострокових у структурі кредитного портфеля комерційних банків України збереглась і на кінець року 65% усіх кредитів було надано на довгостроковій основі а 35% на короткостроковій. Зміна структури кредитного портфеля комерційних банків України за період з 1997 по 2006 роки свідчить про її поліпшення адже саме довгострокові кредити є більш прибутковими, і разом з тим економіка України отримує більшу кількість довгострокових інвестицій.

По-третє визначивши шляхи вдосконалення довгострокового кредитування інвестиційних проектів за матеріалами АТ «Укрінбанк», слід зауважити, що проведена характеристика та аналіз фінансово - господарської діяльності АТ «Укрінбанк» за 2004-2006роки, дає змогу стверджувати що історія створення банку розпочинається з моменту його заснування, а саме він був створений 24 січня 1989 року.

Розглядаючи фінансову діяльність АТ “Укрінбанк”, доцільно відмітити, що банк займає міцні позиції серед усіх банківських установ України, що підтверджують його основні фінансово-господарські показники. Одним із таких показників є активи. Проаналізувавши динаміку активів АТ «Укрінбанк» за 2004-2006 рок доцільно зауважити, що протягом даного періоду активи мали постійну тенденцію росту. Так сума активів банку у 2004 році складала 611803 тис. грн, протягом 2005 року активи АТ “Укрінбанк” збільшились на 111076 тис. грн, тобто на 18% і на кінець 2005 року сумарна їх кількість склала 722879 тис. грн. Тенденція по збільшенню активів зберігалась і впродовж 2006 року і станом на 01.01.2007 року їх сума склала 111076 тис. грн, що на 518472 тис. грн (на 72%) більше ніж у 2005 році і на 629548 тис. грн (на 103%) – ніж у 2004.

Наступна група показників які підтверджують міцні позиції АТ «Укрінбанк» серед усіх банківських установ України є пасиви складовими яких є: власний капітал та зобов’язання банку, динаміка та склад яких у 2004-2006 роках. Дослідивши динаміку власного капіталу АТ «Укрінбанк» доцільно відмітити, що протягом періоду, що аналізується власний капітал збільшився в 4,6 рази, тобто - на 345772 тис. грн, з 95140 тис. грн станом на 01.01.05 до 440912 тис. грн станом на 01.01.07, тобто темп росту власного капіталу склав 463%.

Фінансовим результатом діяльності АТ «Укрінбанк» в 2004 – 2006 роках став чистий прибуток відповідно 3 951 тис. грн і 7 337 тис. грн (таблиця 3.3.), тобто він зріс у 2006 році більш ніж в 6 рази порівняно з 2004 роком. Отже підсумовуючи все вище проаналізоване слід зауважити що АТ «Укрінбанк» є фінансово надійним банком.

Отже, підводячи логічні підсумки нашого дослідження слід зауважити, що довгострокове інвестиційне кредитування здатне вирішити чимало економічних і соціальних проблем у країні. Основною проблемою в інвестиційного кредитуванні для банків є відсутність пасивів відповідної строковості. На сьогоднішній день в Україні стандартними строками для депозитів є 1, 3, 6, 9і 12 місяців. Стає очевидним, що за можливості залучення пасивів на 1 рік і менше, видача кредитів у значних обсягах, на 10 років і більше, має підвищені ризики, оскільки не гарантує повернення залучених депозитів у зазначені терміни (виникає ризик ліквідності). На перший погляд за відсутності забезпечення рефінансування активних операцій українських банківських установ на міжнародних ринках капіталу, де є можливість рефінансування на терміни від п'яти років і більше, проблема взагалі не має вирішення. Саме цей шлях обрали деякі українські банки. Проте такі ресурси доступні далеко не всім, і до того ж дістатися необхідного рівня кредитного рейтингу на міжнародних ринках коштує недешево.

Частина операторів кредитно-інвестиційного ринку борються за ринок довгострокових інвестиційних вкладень за рахунок збільшення капіталу, основним джерелом поповнення якого вважають міжнародні фінансові організації. За таким принципом діють АКБ "Укрсоцбанк", АППБ "Аваль" та ін. Проте за таких умов поруч з позитивними моментами, є низка негативних, таких як втрата самостійності, робота в жорстких рамках методологічної бази інвестора та ін.

Проблемним є питання гарантування повернення довгострокових кредитів, яке на сьогодні знаходить своє вирішення в основному за рахунок кредитних проектів, забезпечених іпотекою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення