Курсова робота «Міжнародні економічні організації системи ООН»

З предмету Міжнародна економіка · додано 10.12.2019 21:14 · від Time Canary · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень.2 Реферат.3 Вступ.5 Розділ 1. Теоретичні основи про спеціалізовані організації оон в системі регулювання міжнародних економічних відносин.7 1.1. Зміст та різновиди міжнародних економічних організацій.7 1.2. Роль та економічні функції спеціалізованих економічних установ ООН.9 1.3. Структура економічних установ ООН.13 Висновок до розділу 1.21 Розділ 2. Аналіз міжнародних економічних організацій оон.22 2.1. Діяльність України в міжнародних організаціях.22 2.2. Світова організація торгівлі як важливий інструмент економічного розвитку.26 2.3. Міжнародні організації з урегулювання світових товарних ринків.30 Висновок до розділу 2.34 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку економіних організацій оон.35 3.1. Іноваційні досягнення економічних організацій ООН в сфері економіки.35 3.2. Проблеми економічних організацій ООН.37 Висновок до розділу 3.40 Висновки.41 Список використаних джерел.43 Додатки.47

Висновок

Таким чином, аналізуючи проблему даного дослідження ми спираючись на літературу прийшли до наступних висновків:

Міжнародна організація – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур і діяльність яких виходить за національні кордони.

Міжнародні організації мають великий вплив на розвиток і спрямованість міжнародних відносин, оскільки вони залучають в упорядкований процес чимало держав. Створення ООН мало визначний вплив на соціально-економічний, політичний, культурний та інші сфери життя багатьох держав світу. Велике значення мають міжнародні економічні організації, які поділяються, в свою чергу на загальноекономічні і спеціалізовані. Загальноекономічні відають широким спектром економічних проблем. Спеціалізовані економічні організації зосереджують увагу на більш вузькому колі проблем; проте багатьом з них належить суттєва роль в міжнародній економіці. До цього типу організацій належать, зокрема, Світовий банк, МВФ, Світова організація торгівлі, Світова туристська організація, Міжнародна торговельна палата та багато інших.

Досить важливим інститутом э Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) який представляє собою головний координуючий орган ООН в сфері економіки, соціальних відносин, екології, охорони здоров’я, культури, науки й освіти. Найважливіші економічні й соціальні проблеми, що постають перед світовою спільнотою, розглядаються й вирішуються в ЕКОСОР та в численних її підрозділах.

Головним міжнародним регулятором світової торгівлі є Світова організая торгівлі (СОТ). Головною метою СОТ є лібералізація міжнародної торгівлі, усунення дискримінаційн

послуг, вільний доступ до національних ринків і джерел сировини. Досягнення цієї мети забезпечить зміцнення світової економіки, зростання інвестицій, розширення торговельних зв’язків, підвищення рівня зайнятості й доходів в усьому світі.

Україна також як і більшість світових країн є членом СОТ вже 10 років. Таке співробітництво допомагає нашій країні розширити можливості та переваги для розвитку бізнесу. Отримати вітчизняним експортерам передбачуваний та сприятливий недискримінаційний режим на ринках СОТ, можливість врегулювання торговельних проблем і спірних питань. Розпочати, а з деякими ринками завершити переговори про укладення угод про вільну торгівлю. Отримати розширені можливості використання інструментів торговельного захисту, нетарифних заходів, механізму врегулювання спорів тощо. Використовувати участь в інформаційній системі СОТ для доступу українських підприємств до інформації про зміни у торговельних режимах країн-членів СОТ та інше.

Досягнення міжнародних економічних організацій вказані в Декларації 2000 – 2015, також нова стратегія закладена в Декларації 2016 – 2030, кожна сфера людського життя охоплена в цих деклараціях і направлена на покращення того чи іншого питання та охоплює світовий досвід направлений на удосконалення економічної, політичної, наукової, культурної та інших сфер суспільства різних країн світу.

Попри певні проблеми у діяльності міжнародних економічних організацій, неоднозначність результатів їх співробітництва з деякими країнами, в цілому вони значною мірою сприяють розв’язанню багатьох проблем національних економік: надають фінансову допомогу країнам, що розвиваються; фінансують економічні реформи держав з перехідною економікою; сприяють структурній перебудові економіки з метою розвитку інноваційних галузей виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?