Дипломна робота «Зовнішньоторгівельні відносини України та Польщі», 2017 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 08.10.2018 21:25 · від SVS · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади дослідження міжнародних торгівельних відносин 1.1. Сутність, форми та види міжнародної торгівлі 1.2. Методи оцінки ефективності двосторонніх торгівельно - економічних відносин 1.3. Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності України. Висновки до 1 розділу. Розділ 2. Аналіз зовнішньоторгівельних відносин україни з польщею 2.1. Динаміка і структура зовнішньої торгівлі України з Польщією. 2.2. Оцінка впливу інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею на взаємну торгівлю. 2.3. Проблеми україно-польських торгівельних відносин. Висновки до 2 розділу. Розділ 3. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних торгівельних відносин україни і польщі. 3.1. Інструменти та механізми оптимізації торгівельного співробітництва. 3.2. Стратегія співробітництва України з Польщею, в тому числі на регіональному рівні. Висновки до 3 розділу. Висновки Список використаної літератури. 110 Додаток а. 116 Додаток б. 119

Висновок

В ході написання кваліфікаційної роботи було:
1. Досліджено сутність, форми та види міжнародної торгівлі та встановлено, що в загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити.
Висвітлено такі форми міжнародних економічних відносин, як міжнародна торгівля, міжнародна передача технології, міжнародний рух капіталу, міжнародна інтеграція, міжнародний рух робочої сили, міжнародні розрахунки та валютно-кредитні операції.
Також зосереджено увагу на методах оцінки ефективності двосторонніх торгівельно-економічних відносин та визначено, що для оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності виділяють показники загальнонаціонального рівня (обсяг зовнішньоторговельного обороту, коефіцієнт покриття експорту імпортом, динаміка експорту та імпорту, їх товарна та географічна структура) та регіонального, тобто ті, що можуть використовуватися для аналізу діяльності регіону або галузі (сальдо торговельного балансу, обсяг експорту на одну особу).
Специфіка джерел державного регулювання зовнішньоторговельних відносин визначається одночасним підпорядкуванням зовнішньоекономічних відносин кожної країни двом відносно самостійним, але взаємопов'язаним системам права: міжнародному та національному. Відповідно правила, які регулюють зовнішню торгівлю, являють собою комплекс міжнародно-правових та національно-правових норм.
Таким чином, правове регулювання зовнішньоторговельних відносин включає розробку та прийняття національної нормативно-правової бази, використання норм міжнародного права, приєднання держав до міжнародних організацій і конвенцій, укладання міжнародних контрактів.
2. Встановлено, що Польща є одним з найбільших українських торговельних партнерів. За даними Держкомстату України, на Польщу припадає 6,1 % експортних поставок за 2016 рік, що становить третю позицію в переліку найбільших країн-імпортерів українських товарів. Частка Польщі в імпорті до України за цей період становить 6,9 %, що є п’ятим показником в загальному переліку.
Товарообіг між країнами за результатами 2016 року становив 5251,4 млн. дол. США або на 14,6%. Він зріс у порівнянні з 2015 роками, проте він менший за базовий період дослідження – 2013 рік..
Позитивні тенденції також спостерігаються в динаміці експорту та імпорту товарів за останні роки. На сьогодні обсяг експортованих до Польщі товарів сягає 2200,2 млн. дол.США. У порівнянні з 2015 роком цей показник виріс на 11,3 % (222,8 млн. дол.США). Обсяг імпортованих з Польщі товарів сягає 2692,8,1 млн. дол.США, що на 15,9 % більше за показник 2015 року. Щодо послуг, то обсяг експортованих до Польщі в 2016 році склав 224,1 млн. дол.США, а імпортованих звідти - 134,3 млн. дол.США, що відповідно склали 23,2 % та 36,1 % у порівнянні з попереднім роком.
Щодо інвестиційного співробітництва України з Польщею, то тут також необхідно відмітити позитивні тенденції у розвитку. Обсяг польських інвестицій в економіку України у 2015 р. збільшився порівняно з попереднім роком на 6,2 % і становив 791,0 млн. дол.США. Найбільш привабливими для поляків виявилися такі галузі економіки, як фінансова та страхова діяльність (45%), промисловість (33%). Прямі інвестиції з України в Польщу станом на 01.01.2017 склали 51 млн. дол.США. Ця сума становить 0,8% від загальної кількості українських вкладів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?