Курсова робота «Управління фінансовою стійкістю підприємства», 2018 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 08.10.2018 21:17 · від SVS · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Теоретично-методичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства.5 1.1. Економічний зміст фінансової стійкості підприємства та фактори, що її визначають.5 1.2. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства.8 2. Аналізування стану управління фінансовою стійкістю тов «нвп «ріст».11 2.1. Загальна характеристика та аналізування основних показників діяльності підприємства.11 2.2. Оцінювання фінансової стійкості ТОВ «НВП «Ріст».18 3. Шляхи вдосконалення управління фінансовою стійкістю тов «нвп «ріст».24 3.1. Основні напрями покращення системи управління фінансовою стійкістю ТОВ «НВП «Ріст».24 3.2. Економічне обґрунтування основних методів підвищення фінансової стійкості підприємства.26 Висновки.29 Список використаної літератури.31 Додатки.33

Висновок

Отже, після проведення аналізу фінансової стійкості підприємства можна зробитит наступні висновки:
− Фінансова стійкість підприємства - це такий стан його фінансових ресурсів, їх розподілу і використання, який забезпечує розвиток підприємства за рахунок росту прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності в умовах допустимого ризику зовнішньоекономічної діяльності;
− фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання;
− для аналізу фінансової стійкості на досліджуваному підприємстві доцільно використовувати таку методику, яка передбачає розрахунок і аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості, аналіз джерел формування запасів і витрат підприємства та розрахунок маржинального доходу, порогу рентабельності, запасу фінансової стійкості;
− фінансовий стан підприємства протягом 2016-2017 років характеризується позитивною динамікою, на що вказує зростання таких показників як коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт покриття активів власними оборотними коштами, коефіцієнт автономії, коефіцієнт швидкої ліквідності та ін.
На основі аналізу фінансової стійкості ТОВ «НВП «Ріст» можна зробити такі висновки:
− підприємство має високий тип фінансової стійкості станом на 2017 рік;
− протягом 2016-2017 років фінансова діяльність характеризується позитивною динамікою, оскільки відбулося зростання таких показників як коефіцієнти швидкої та абсолютної ліквідності, чистого оборотного капіталу, коефіцієнта оборотності активів та ін.;
− запас фінансової стійкості підприємства за даний період зріс, а отже підприємство може коригувати суму виручки від реалізації продукції і не зазнавати при цьому значних збитків збитків;
Шляхи покращення управління фінансовою стійкістю ТОВ «НВП «Ріст» можна узагальнити таким чином:
− необхідно збільшувати частку власного оборотного капіталу в вартості майна і добиватися, щоб темпи росту власного оборотного капіталу були вище темпів росту позикового капіталу (збільшення коефіцієнта покриття активів власним оборотними коштами;
− слід збільшити обсяг інвестицій в основний капітал і його частку в спільному майні організації;
− необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства, обсяг яких в ході аналізу фінансової стійкості оцінено як недостатній (так джерела власних коштів направлялися впродовж 2016-2017 рр., головним чином, у необоротні активи);
Фінансову стійкість суб’єктів господарювання слід розглядати як комплексну категорію, що відображає рівень фінансового стану та фінансових результатів підприємства, здатність виконувати свої зобов’язання та забезпечувати розвиток діяльності при збережені кредито - та платоспроможності. Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку в конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Саме фінансова стійкість підприємства є передумовою його економічного розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?