Курсова робота «Злочини терористичної спрямованості», 2016 рік

З предмету Право · додано 18.03.2018 13:26 · від Law · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1тероризм як правова категорія : загальнотеоретичний аспект.6 1.1. Сучасне розуміння понять: терору, тероризму та терористичного акту в правовій системі.6 1.2. Становлення та розвиток відповідальності за терористичний акт у кримінальному законодавстві.10 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого статтею 258 кк україни.13 2.1. Об'єктивні ознаки сторони складу злочину, передбаченого статтею 258 КК України.13 2.2. Суб'єктивні ознаки сторони складу злочину, передбаченого статтею 258 КК України.19 Розділ 3. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки терористичного акту та його відмежування від суміжних складів злочинів.22 3.1. Характеристика кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих складів злочину, передбачених статтею 258 КК України.22 3.2. Відмежування терористичного акту від суміжних злочинів.24 Висновки.30 Список використаних джерел.33

Висновок

У процесі виконання роботи її мета була досягнута, а завдання вирішені. Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що терористичний акт — це злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу та інших дій, які здійснюються особами стосовно державних або громадських діячів чи населення загалом.
Усі зазначені акти тероризму, незалежно від мотивів їх здійснення, були внутрішньодержавними злочинами і були підсудні відповідно до законодавства тієї країни, у межах якої вони відбулися. На сьогодні досить зріс та розширив свої межі тероризм міжнародного характеру, тобто такий, що посягає на інтереси двох або більше держав, порушує міжнародний правопорядок.
Враховуючи поширення у світі цього вкрай небезпечного злочину, виникла термінова необхідність поглибленого вивчення проблем, невирішеність яких сприяє його проявам. З метою успішної боротьби з тероризмом необхідне чітке і несуперечливе антитерористичне законодавство. Незважаючи на уже внесені у кримінальне законодавство зміни, аналіз ст.258 Кримінального кодексу України показує, що низка положень потребує уточнення і удосконалення.
Крім цього, як зазначалося у першому розділі, проблема полягає і в тому, що серед учених немає єдиної думки з питання кримінально-правового визначення поняття терору, тероризму, терористичного акту, що безсумнівно, у значній мірі перешкоджає ефективній антитерористичній діяльності.
Необхідно розрізняти два споріднених, але різних, поняття — терор і тероризм. Терор — (соціально–політичне явище) це насилля влади з її державним апаратом проти народу з метою придушення не тільки опозиції, але й всього загалу, з метою викликати жах і залишити думки про спротив. Іншими словами, терор — це насилля з боку сильного.
Натомість тероризм — (кримінально–правове явище) це насилля "з боку слабшого", насилля, що виходить від опозиційних прошарків суспільства, радикально налаштованих і, як правило, вельми нечисленних.
Що стосується другого розділу, а саме об’єктивних ознак складу злочину, передбаченого статтею 258 КК України, я вважаю, що законодавець припустився помилки перерахувавши усі можливі способи вчинення терористичного акту, адже неможливо і недоцільно перераховувати всі способи та засоби вчинення терактів, тому що з перебігом часу будуть вдосконалюватися способи та засоби їх вчинення, що необхідно тепер постійно відображати у диспозиції, а постійні внесення змін до кримінального закону призведуть до розбалансованості системи кримінально-правових заходів по боротьбі з тероризмом.
Крім цього, у даному розділі, а саме суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого статтею 258 КК України, навряд чи можна вважати виправданим встановлення з 14-річного віку кримінальної відповідальності за терористичний акт, оскільки у цьому віці особа далеко не завжди здатна усвідомлювати це діяння в усій його складності, багатооб’єктності, тому вбачається цілком правильним, що в ст. 22 Модельного Кримінального кодексу для держав учасниць СНД, терористичний акт не віднесений до категорії злочинів, за вчинення яких відповідальність настає по досягненню винним 14-річного віку.
У третьому розділі були передбачені і охарактеризовані кваліфікуючі види терористичного акту (вчинення його повторно; вчинення його за попередньою змовою осіб; заподіяння ним значної майнової шкоди; заподіяння ним інших тяжких наслідків (ч.2 ст.258)), а також особливо кваліфікуючий – загибель людини (ч.3 ст.258). Крім цього, було охарактеризовано суміжні склади злочину стосовно терористичного акту, а саме ст.258-1, ст. 258-2, ст. 258-3, ст. 258-4, ст. 113, ч.2ст. 147, ст. 446, ст. 257.
Нині в Україні не спостерігається “терористичного буму”, проте, на жаль, існують умови, які створюють загрозу проявам тероризму в нашій державі: глибока соціально-економічна криза; протистояння політичних сил; зрощення кримінальних, бізнесових і державних структур; корумпованість державного апарату; організована злочинність; незаконний обіг зброї.
Також на сьогодні терористичні акти в більшості випадків носять яскраво виражений антигуманний характер, їх відрізняє збільшення замахів на життя та здоров'я людей при зменшенні посягань на матеріальні об'єкти; зростання числа вбивств на замовлення; збільшення людських жертв в окремих терористичних актах; посилення жорстокості та зухвальства у діях терористів.
Перед загрозою зростання масштабів тероризму та дедалі небезпечніших засобів і методів, що до них вдаються терористи, особливого значення набуває співробітництво держав у боротьбі з ним.
Безперечно, протидія тероризму не може бути ефективною без якісного нормативно-правового забезпечення, особливо у кримінально-правовій галузі, оскільки в прийнятих останнім часом міжнародних конвенціях, присвячених проблемам боротьби з тероризмом, передбачається чітка тенденція до розширення сфери кримінально-правової заборони відносно будь-яких терористичних проявів і встановлення спеціальних складів злочинів в національних законодавствах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?