Курсова робота «Фізичні особи, як суб'єкти цивільного права», 2018 рік

З предмету Право · додано 18.03.2018 13:22 · від Law · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1загальні положення про фізичну особу, як суб’єкта права.5 1.1. Поняття фізичної особи.5 1.2. Індивідуалізація фізичної особи.6 Розділ 2. Правоздатність фізичної особи.12 2.1. Поняття правоздатності фізичної особи.12 2.2. Виникнення та припинення правоздатності фізичної особи.16 Розділ 3. Дієздатність фізичної особи.19 3.1. Поняття дієздатності фізичної особи.19 3.2. Часткова дієздатність фізичної особи.20 3.3. Неповна дієздатність фізичної особи.22 3.4. Повна дієздатність фізичної особи.24 3.5. Обмеження та позбавлення дієздатності фізичної особи.26 Висновки.33 Список використаних джерел.35

Висновок

Розглянувши вище зазначені цивільно-правові інститути можна зробити висновок, що вони використовуються для захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів особи та тісно пов’язані між собою.
Фізичні особи відіграють досить важливу роль в системі цивільних правовідносин. Система прав людини і громадянина постійно розвивалась впродовж історії суспільства, а в останні роки досягла максимального розвитку і законодавчого закріплення.
Кожна фізична особа має свою індивідуальну характеристику, до якої належить її ім’я, вік, стать, місце проживання та інші критерії.
Фізична особа як суб’єкт історичного процесу розвитку суспільства є, з однієї сторони, біологічною істотою, що обумовлено специфікою фізико-хімічної будови тіла, а з іншої сторони, наділена рисами соціальності, що характеризує її як елемент суспільства.
Кожен із нас наділений цивільною правоздатністю, зміст і обсяг якої обмежується лише заборонами в законодавстві України. На правах і обов’язках громадян і ґрунтується побудова системи цивільних правовідносин. Вона виникає в момент народження людини і припиняється з його смертю. Зміст правоздатності особи створять ті майнові та особисті немайнові права та обов'язки, якими вона згідно із законом може володіти.
Для цивільної правоздатності, як і для будь-якого суб'єктивного права, характерні деякі межі — суб'єкт може користуватися правами, не обмежуючи при цьому права інших громадян.
Іншою складовою правосуб’єктності осіб становить цивільна дієздатність, яка залежно від можливості особи усвідомлювати і керувати своїми діями поділяється на повну, неповну та часткову цивільну дієздатність. Законодавством встановлені певні випадки, коли можливе обмеження дієздатності особи чи визнання її недієздатною.
На відміну від правоздатності, яка рівною мірою визнається за всіма особами, дієздатність не може бути однаковою. Факторами, що впливають на дієздатність громадянина, є психічний стан, вік і здоров'я.
Тобто, дієздатність це надана фізичній особі законом можливість реалізації своєї правоздатності власними діями.
Я вважаю, що цивільна правоздатність та цивільна дієздатність, які були об’єктом мого дослідження мають важливе значення в правових відносинах, оскільки головним завданням норм права є саме захист прав, які мають особи, тому необхідно належним чином знати обсяг цих прав для можливості їх захисту.
Таким чином, фізичні особи є важливим елементом цивільних правовідносин, оскільки вони беруть участь при виникненні цих правовідносин, а також вирішенні цивільних спорів, на фізичних осіб поширюються норми цивільного права, які ми повинні знати і дотримуватися.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?