Дипломна робота «Контроль органів казначейства за витрачанням бюджетних коштів»

З предмету Фінанси · додано 17.01.2017 18:30 · від Глонті Ірина Миколаївна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади здійснення казначейського контролю в україні 1.1. Сутність та призначення казначейського контролю 1.2. Здійснення контролю при обслуговуванні видаткової частини бюджетів 1.3. Внутрішній контроль та аудит у системі казначейства Висновки до розділу 1 Розділ 2. Аналіз результатів контролю в процесі функціонування державної казначейської служби україни в дніпропетровській області 2.1. Аналіз мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області 2.2. Оцінка казначейського контролю за витрачання бюджетних коштів 2.3. Економетрична модель впливу попереднього та поточного контролю на попередження нецільового використання бюджетних коштів Висновки до розділу 2 Розділ 3. Шляхи вдосконалення контролю в системі функціонування казначейської служби 3.1. Напрями вдосконалення казначейського обслуговування і контролю за бюджетними коштами 3.2. Міжнародна практика організації казначейського управління бюджетними коштами 3.3. Удосконалення внутрішнього контролю в системі казначейства Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

В теоретичному розділі дипломної роботи було розглянуто теоретико-методологічні засади здійснення казначейського контролю в Україні. Встановлено, що контрольна діяльність є невід'ємною ділянкою роботи органів казначейства. У процесі контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи казначейства в частині виконання державного та місцевих бюджетів за видатками здійснюють: попередній контроль - передує проведенню операцій з бюджетними коштами з метою недопущення виникнення можливих фінансових порушень в процесі оцінки обґрунтованості доходів і доцільності видатків; поточний контроль - здійснюється на стадії проведення фінансових операцій по формуванню, розподілу та використанню бюджетних коштів; наступний контроль - здійснюється за результатами проведених фінансових операцій шляхом перевірки та аналізу бухгалтерських балансів і звітів про виконання бюджетів. Такий вичерпний контроль є ефективнішим, ніж контроль за результатами.
В результаті аналізу мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з’ясовано, що органи ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів 389 місцевих бюджетів. Кількість розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів коливається від 3929 у 2013 р. до 3643 у 2015 р. Зміна кількості розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів пов’язана з оптимізацією мережі головними розпорядниками бюджетних коштів та зміною кількості бюджетних програм, що впливає також і на кількість відкритих їм бюджетних рахунків. За 2015 рік в органах ДКСУ в Дніпропетровській області було відкрито 41911 рахунків.
Встановлено, що ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області протягом 2013-2015 років здійснювалась робота по забезпеченню попереднього (на стадії прийняття зобов'язань) та поточного (перед здійсненням платежу) контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Кількість відмов у реєстрації зобов'язань та/або фінансових зобов'язань розпорядникам та одержувачам коштів різних рівнів за 2013-2015 рр. збільшилася на 233, що в сумі становить 109725,1 тис.грн.. Коливання відмов у реєстрації зобов'язань та /або фінансових зобов’язань свідчить про підвищення рівня контролю органів Казначейства України у області, змінами законодавства та недостатнім рівнем кваліфікації та відповідальності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. По наданих відмовах у прийнятті до виконання платіжних доручень спостерігається стійка тенденція до їх зниження як в кількісному виразі так і за обсягами. Загальна кількість протоколів за порушення бюджетного законодавства при виконання державного бюджету, складених посадовими особами органів ДКСУ, протягом останніх трьох років збільшилася з 2013 р. - 103, то у 2015 - 122.
Таким чином, наведений аналіз додатково ілюструє роль та значення органів Державної казначейської служби України в процесі обслуговування бюджетів. При цьому, очевидно, що невичерпаними залишаються можливості вдосконалення контрольних функцій. Водночас, незважаючи на зростання ролі і значення ДКСУ, є ряд невирішених проблем. Вони, насамперед, пов'язані з впровадженням механізму взаємодії всіх учасників бюджетного процесу; чітким розподілом фінансових та інформаційних потоків між ДКСУ та іншими учасниками бюджетного процесу; вдосконалення методів казначейського обслуговування бюджету; створення динамічної системи моніторингу; облік за цільовим використанням коштів; зростання видатків на державне управління тощо.
З метою досягнення позитивних зрушень у питаннях встановлення органами Державної казначейської служби контролю за прийнятими зобов'язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також покращання управління фінансовими ресурсами запропонована удосконалена схема взаємовідносин між органами Державної казначейської служби та розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Запропоновано: відмовитися від місячних планів асигнувань та перейти до складання планів зобов'язань та графіка їх погашення; встановити правило для розпорядника одержувача бюджетних коштів щодо проведення процедур виконання робіт (послуг) відповідно до місячних планів зобов'язань.
Проаналізований досвід зарубіжних країн дозволив сформулювати деякі цінні висновки, що можуть бути адаптовані до українських реалій: доречність використання платіжних доручень аж до кінцевого одержувача бюджетних коштів (без використання готівки, яку значно складніше проконтролювати), заборона залучати кошти органам місцевої влади з зовнішніх джерел, якщо не були використані усі можливості державного бюджету, законодавчо запроваджений обов'язковий незалежний аудит органів виконавчої влади, який досліджує фінансову звітність, яка торкається усіх бюджетних питань.
Доведено, що абсолютно вся діяльність органу виконавчої влади або бюджетної організації чи установи повинна бути охопленою внутрішнім контролем. Пропонується реалізувати такі заходи:
— забезпечення оперативного поточного контролю за реалізацією усіх службових обов'язків, функцій та процесів;
— максимізація автоматизації процедур і процесів як при безпосередньому виконанні основних функцій служби, так і при проведенні відповідних перевірок її діяльності;
— формування потрібного інтелектуального, інформаційного та ресурсного забезпечення системи внутрішнього контролю та аудиту, перманентне вдосконалення інструментів адаптації корисного зарубіжного досвіду;
— модернізація методики та методології документального оформлення організації та проведення контрольних заходів, що здійснюються в структурних підрозділах центрального апарату та територіальних органів ДКСУ.
Запропонована модель організації внутрішнього бюджетного контролю в органах Казначейства України, яка повинна включати такі складові: безпосередній контроль, управління ризиками, підвищення результативності управління. Обґрунтовано сутність та роль аудиту ефективності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали