Дипломна робота «Управління видатками за програмно-цільовим методом місцевих бюджетів та перспективи його розвитку», 2016 рік

З предмету Фінанси · додано 17.01.2017 18:18 · від Глонті Ірина Миколаївна · Додати в закладки
165 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Концептуальні засади управління видатками місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом 1.1. Сутність та призначення видатків бюджету 1.2. Особливості управління видатками місцевих бюджетів 1.3. Програмно-цільовий метод в процесі управління бюджетними коштами в Україні Висновки до розділу 1 Розділ 2. Оцінка видатків бюджету самарського району у м. Дніпро 2.1. Загальна характеристика джерел видатків бюджету Самарського району у місті Дніпро 2.2. Оцінка видатків бюджету Самарського району за функціональною та економічною класифікацією 2.3. Аналіз видатків бюджету Самарського району за цільовими програмами Висновки до розділу 2 Розділ 3. Заходи щодо удосконалення управління видатками місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом 3.1. Зарубіжний досвід застосування програмно-цільового методу бюджетування та його адаптація в Україні 3.2. Пропозиції удосконалення управління видатками місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом 93. Економетрична модель прогнозування видатків бюджету Самарського району за програмно-цільовим методом Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Теоретичне осмислення сутності видатків місцевого бюджету дозволило дійти висновку, що головною метою управління на сучасному етапі є створення відповідних умов для формування такої системи управління видатками місцевих бюджетів, яка дозволяла б приймати зважені й обґрунтовані рішення на основі оцінки їх наслідків не лише для окремих територій, але і для соціально-економічного розвитку країни. Успішність управління видатками місцевих бюджетів потребує вдосконалення інформаційної та методологічної бази для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.
З’ясовано, що одним із дієвих інструментів оцінки ефективності фінансування галузей бюджетної сфери виступає програмно-цільовий метод бюджетування. Слід зазначити, що сучасний етап запровадження програмно-цільового методу в Україні характеризується лише як формальний перехід до програмно-цільового методу бюджетування, який здійснюється за новими стандартами підготовки бюджетних запитів та інших документів, а безпосередньо зміст роботи щодо управління бюджетними ресурсами не набув принципових змін.
Проведений аналіз видатків бюджету Самарського району у м.Дніпропетровськ вказує на те, що видатки мають тенденцію до зростання, причиною чого є зростання рівня оплати праці та інфляція. Зростання обсягів видатків бюджету на соціальну сферу та соціальний захист і соціальне забезпечення свідчить про яскраво виражену соціальну спрямованість бюджету, однак їхня частка в загальній структурі видатків бюджету дедалі зменшується, що може негативно відобразитися на соціально-економічному розвитку району.
З’ясовано, що по Самарському району у м. Дніпропетровськ фінансування видатків упродовж 2013-2015 років відбувалося в першу чергу в розрізі захищених статей.
За результатами аналіз видатків бюджету за програмно-цільовим методом можна зробити висновок, що у 2013 р. було профінансовано 18 регіональних та державних програм, основні на суму 2158,234 тис. грн. Кількість програм, які фінансувалися у 2014 р., порівняно з 2013 р. зменшилася (на 8 програм), зменшилася і загальна сума коштів – на 83,879 тис. грн. У 2014 р. з бюджету Самарського району здійснювалося фінансування 10 регіональних та державних програм. На їх виконання за рахунок загального фонду передбачено 2074,356 тис. грн. Кількість програм, які фінансувалися у 2015 р., порівняно з 2014 р. збільшилася на 2 програми, збільшилася і загальна сума коштів – на 374,167 тис. грн. У 2015 р. кількість регіональних та державних програм становила 12 програм. На їх виконання за рахунок загального фонду було використано 2448,523 тис. грн.
Отже, проаналізувавши видаткову частину бюджету Самарського району за програмно-цільовим методом за період 2013-2015 рр., можна дійти висновку, що програми, які фінансуються з міського бюджету мають соціальне спрямування.
Запровадження програмно-цільового методу складання бюджету на рівні району є істотною зміною в бюджетній ідеології, оскільки змінює характер розроблення та реалізації фінансово-бюджетної політики – наголос переноситься із забезпечення виконання зобов'язань на забезпечення ефективності використання бюджетних коштів.
Встановлено, що середньострокове бюджетне планування є необхідним елементом упровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі. Перехід до середньострокового бюджетного планування дасть змогу учасникам бюджетного процесу підпорядкувати свої стратегічні плани діяльності стратегічному плану розвитку держави на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях із врахуванням наявної кількості бюджетних ресурсів як у рамках підготовки проекту бюджету на відповідний рік, так і на наступні періоди, що сприятиме переходу до формування довгострокової бюджетної політики. Саме середньострокове бюджетне планування має стати головним інструментом у системі організації формування та виконання бюджетів за програмно-цільовим методом, полегшити бюджетний процес і сприяти підвищенню якості та результативності бюджетної політики.
На підставі вищезазначеного розроблена комплексна районна програма «Турбота». Реалізацію комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2017-2021 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету. Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя. Виконання програми надасть змогу: покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові умови проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення; стимулюватиме та заохочувати здобутки у навчанні, мистецтві і спорті; сприяти у заохочені дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування у мистецько-творчих заходах щороку.
Проведене економетричне моделювання показало, що на видатки бюджету Самарського району м. Дніпропетровськ за програмно-цільовим методом чинять вплив видатки за комплексними програмами соціального спрямування. Побудована модель є адекватною за критерієм Фішера. При зростанні видатків за комплексною програмою «Турбота» зростуть на 1 тис.грн. видатки бюджету Самарського району м. Дніпропетровськ за програмно-цільовим методом зростуть на 3,176 тис.грн., а якщо видатки за програмою соціального захисту населення району зростуть на 1 тис.грн., а всі інші фактори залишаться без змін, то видатки Самарського району за програмно-цільовим методом зростуть на 1,620 тис.грн.
Отже, перехід до програмно-цільового методу управління фінансами місцевих бюджетів, а саме до середньострокового планування, дозволить витратам бюджетних коштів мати цільову спрямованість, при цьому розпорядники бюджетних коштів нестимуть відповідальність за досягнення запланованих результатів на фоні більшої свободи шляхів їх досягнення.

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 165 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали