Курсова робота «Особливості обліку в Норвегії», 2016 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.01.2017 14:10 · від Anastasia · Додати в закладки
77 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Історія обліку в Норвегії.4 2. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності в Норвегії.8 3. Державні та громадські професійні організації, які регулюють ведення обліку та складання звітності в Норвегії.12 4. Вимоги до складання фінансової звітності в Норвегії.14 5. Особливості застосування МСФЗ в Норвегії (початок застосування МСФЗ, перелік підприємств, які зобов’язані застосовувати МСФЗ, етапи впровадження МСФЗ).19 6. Бухгалтерські професії в Норвегії (освіта та аналіз ринку праці бухгалтера).25 7. Порівняльна характеристика національних стандартів обліку Норвегії та МСФЗ (оформлено таблицею).27 Висновки.34 Список використаної літератури.36

Висновок

Висновки

Отже, можна зробити наступні висновки:
Бухгалтерський облік здійснюється в усіх ланках народного господарства - на підприємствах, в організаціях, установах як виробничої, так і невиробничої сфери і служить для спостереження і контролю за їхньою діяльністю. Кожне підприємство (організація, установа) має певне майно - господарські засоби (будівлі, споруди, устаткування, матеріальні та інші ресурси), які утворюються за рахунок певних джерел (сукупності вкладень засновників, прибутку, позикових коштів тощо).
Контроль за наявністю і рухом, а також доцільним використанням засобів у кожному господарстві здійснюється за допомогою бухгалтерського обліку. Отже, господарські засоби, що перебувають у розпорядженні окремих підприємств, і джерела їх формування є об'єктом бухгалтерського обліку і належать до змісту його предмета.
Об'єктами бухгалтерського обліку в процесі виробництва є затрати підприємства на виробництво продукції, що дає змогу визначити її собівартість, а також обсяг виготовленої продукції (в натуральних і вартісному вимірниках).
Компонентами звітності у бухгалтерському обліці є:
• баланс - надання інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату
• звіт про фінансові результати - надання інформації про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період
• звіт про рух грошових коштів - надання інформації про надходження і вибуття грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства протягом звітного періоду
• звіт про власний капітал - надання інформації про зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду примітки до фінансових звітів - виклад облікової політики та пояснення інформації, наведеної у відповідних фінансових звітах
Бухгалтерський облік як невід'ємна частина системи народногосподарського обліку ґрунтується на наукових основах - діалектичному методі й економічній теорії. Науковий зміст методу бухгалтерського обліку визначається підходом до явищ господарської діяльності підприємств, розгляду всіх засобів і процесів у безперервному їх русі і розвитку, єдності, взаємозв'язку і взаємозумовленості.

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 77 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?