Курсова робота «Соціальний статус», 2014 рік

З предмету Філологія · додано 02.12.2016 20:19 · від Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Поняття соціального статусу у лінгвістиці. 4 1.1. Лінгвістично-релевантні ознаки соціального статусу особи 4 1.2. Основні способи вираження соціального статусу у мові 6 1.3. Співвідношення понять «соціальний статус», «соціальна роль», «престиж», «позиція» 9 Розділ 2.основні засоби вираження соціального статусу. 12 2.1. Лексичні засоби вираження соціального статусу 12 2.2. Інтонаційні варіації на позначення соціального статусу 14 2.3. Вираження соціального статусу за допомогою способу дієслова. 16 Висновки 19 Список використаної літератури 21

Висновок

На основі проведеного аналізу було зроблено висновок, що зміст поняття «соціальний статус особи» формують ознаки, пов’язані з позицією особи в соціальній ієрархії з огляду на виконувані нею обов’язки, на її права та спосіб поведінки, а форму становлять вербальні (мовленнєві та мовні) і невербальні засоби.
Терміном «соціальний статус» у лінгвосемантиці позначають зіставлювальну позицію особи в соціальній системі, що включає виконання нею обов’язків і прав, певний спосіб поведінки, очікуваний від особи та віддзеркалений у мовних одиницях.
Мова соціального статусу являє собою складну систему значень відносної нерівності між учасниками спілкування. Ці значення виражаються в життєвих стилях людей, культурних цінностях і нормах поведінки і тому представлені у мові, як засобі спілкування.
Однією з основних форм вираження соціального статусу є категоричні директиви наказ, вимога та вказівка, які належать до соціально фіксованих актів із низхідним статусним вектором, тобто характеризують ситуацію «вищий→нижчий».
Лінгвальне вираження нерівності виявляється через інтонацію, яка служить засобом передачі комунікативно важливих відтінків значення, об’єктивно-суб’єктивних відношень у мовленні. Залежно від соціального статусу, ролі адресанта, адресата мовлення синтаксична конструкція оформлюється наказовою, спонукальною, категоричною, ввічливою, або ж прохальною інтонацією.
Узагальнюючи проаналізовані підходи до вивчення соціального статусу можна виділити два плани аналізу соціального статусу людини як поняття соціолінгвістики: індикація та оцінка соціального статусу. В якості індексів соціального статусу виступають особливості одягу (Chanel skirt, mink coat), місце проживання (penthouse apartment, palatial pad), манери (brusque manners, unconventional behaviour ), спосіб проводити час тих чи інших груп населення (to go to the hottest and most expensive restaurants, to go to the most exclusive fashion shows). Оцінка соціального статусу проявляється в демонстарції поваги та дотриманні ввічливості.
З проведеного дослідження можна зробити висновок, що соціальний статус може виражатися за допомогою інтонаційних варіацій наказ, вимога, вказівка, демонстрації поваги через вживання одиниць етикетних парадигм таких як please, sorry, excuse me, і вживання відповідних комунікативній ситуації форм звертання таких як Sir, Mister, Missis, Gentleman.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?