Дипломна робота «Внутрішній PR як фактор формування корпоративної культури», 2016 рік

З предмету Реклама · додано 30.11.2016 17:50 · від Lub · Додати в закладки
165 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ1. Теоретико-методологічні аспекти внутрішньокорпоративного pr.7 1.1. Теоретичні основи PR-діяльності.7 1.2. Загальні положення та основні поняття корпоративної культури.23 1.3. Внутрішній PR як основа корпоративної культури.37 Розділ 2. Анализ методів та засобів внутрішнього pr у формуванні корпоративної культури.49 2.1. Внутрішній PR: аналіз створення та підтримки корпоративної культури.49 2.2. Розвиток корпоративної культури в Україні.65 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності внутрішньокорпоративного pr на прикладі компанії zone3000.75 3.1. Загальна характеристика компанії Zone3000.75 3.2. Аналіз впливу внутрішнього PR на корпоративну культуру компанії.77 3.3. Рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності внутрішньокорпоративного PR.81 Висновки.85 Список використаних джерел.87

Висновок

На українському ринку не більше 15% компаній послідовно і успішно займаються внутрішнім PR - вибудовуванням комунікацій між співробітниками, пропагандою цінностей компанії. У більшості середніх і великих компаній внутрішній PR зводиться до проведення святкових вечірок. А тим часом, за правильної побудови, внутрішньокорпоративний PR здатний не тільки вирішувати, а й запобігати конфліктним ситуаціям.
Найбільш гостра потреба у внутрішньокорпоративному PR виникає в часи змін, нестабільності розвитку компанії і конфліктних ситуацій. Тому внутрішній PR можна розглядати як один із захисних механізмів, що забезпечують стійкість бізнесу.
Очевидно, що сфера відносин з персоналом та внутрішній PR стануть важливим пунктом стратегічного інтересу українських корпорацій на найближчі роки. PR внутрішній часто порівнюють з серцем, яке забезпечує життєдіяльність всієї системи. Дійсно, за ним стоїть і кадрова політика, і мотивування персоналу, і фундамент для стійкої репутації.
Внутрішній PR - це шлях до стійкої репутацієї, цінність в роботі співробітників з'являються тоді, коли вище керівництво і безпосередні керівники будуть до них ставитися, як особистостям, розуміти і поважати їх потреби в інформації про те, що відбувається в організації, позитивного зворотного зв'язку (підтримки ), оптимальному робочому напрузі, безпеки і т.д.
Організаційна культура являє собою дуже дієвий елемент управління, і в організаціях, де вона розвинена, може замінити собою традиційне ієрархічне управління.
Так, організаційна культура виробляє об'єднання членів організації на основі певного набору цінностей для спільної діяльності по досягненню загальних цілей.
Організаційна культура забезпечує, з одного боку, взаємне пристосування працівників до організації та організації до працівників, а з іншого - пристосування організації до її зовнішньому середовищі.
За допомогою вироблених принципів діяльності і неформальних правил організаційна культура вказує на бажане поведінка працівників усередині організації та самої організації в зовнішньому середовищі, створює загальну шкалу для оцінки результатів діяльності персоналу.
Через прийняту в організації систему заохочення організаційна культура стимулює співробітників до найбільш ефективної діяльності.
Таким чином, успішна розробка та впровадження внутрішнього PR починається з формування позитивного іміджу керівників і призводить до появи почуття віри і гордості співробітників в свою компанію.
PR внутрішній являє собою велику область явищ матеріального і духовного життя колективу: домінуючі в ньому моральні норми і цінності, прийнятий кодекс поведінки й укорінені ритуали, традиції, які формуються з моменту утворення організації і поділяються більшістю її співробітників.
Отже, в сучасному світі домогтися успіху, ігноруючи проблему мотивації персоналу, неможливо. Здійснення програм внутрішнього PR завжди вимагає значних витрат, але ефект, що вони можуть принести, значно більший. Для досягнення найкращих результатів діяльності компанії необхідно знайти ті мотиви, які керують кожним співробітником у його трудовій діяльності, і створити йому такі умови, щоб він міг і хотів виконати поставлені перед ним завдання.

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 165 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?