Дипломна робота «Аналіз інвестиційної привабливості банків України», 2015 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 29.11.2016 21:29 · від Lub · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти інвестиційної привабливості банків 9 1.1. Методичні засади аналізу інвестиційної привабливості банку 9 1.2. Обґрунтування доцільності оцінювання та аналізу інвестиційної привабливості банку 14 Розділ 2. Побудова та аналіз моделі інвестиційної привабливості банків україни 20 2.1. Аналіз існуючих методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств 20 2.2. Постановка задачі з оцінки та аналізу інвестиційної привабливості банку 26 2.3. Формування основних вимог та побудова моделі інвестиційної привабливості банків України 27 Розділ 3. Програмна реалізація моделі інвестиційної привабливості банків україни 42 3.1. Реалізація моделі в програмному додатку на основі статистичних даних банків 42 3.2. Перевірка адекватності моделі інвестиційної привабливості банку 55 3.3. Аналіз результатів моделювання інвестиційної привабливості банків України 57 Висновки 61 Список літератури 64

Висновок

В процесі написання дипломної роботи було розглянуто проблему підвищення ефективності аналізу та оцінки інвестиційної привабливості банків. З метою вирішення даної проблеми досліджено банківську діяльність у сфері інвестування та розглянуто методи й моделі для оцінки інвестиційної привабливості банку.
В результаті виконання роботи були проведені теоретичні дослідження, розроблено економіко-математичну модель інвестиційної привабливості банків та її програмну реалізацію і впровадження, що сприяє підвищенню рівня оцінювання інвестиційної привабливості банку та має позитивний ефект при прийнятті управлінських рішень щодо його інвестування.
Для досягнення поставленої в магістерській роботі мети були досліджені методичні засади інвестиційної привабливості банку, розглянуто сучасні економіко-математичних методи й моделі та можливості їх використання для оцінки інвестиційної привабливості банків, обґрунтовано доцільність використання економіко-математичних методів для оцінки інвестиційної привабливості банків. Практичним результатом роботи є програмна реалізація розробленої моделі з проведенням моделювання в програмному додатку та визначенням інвестиційної привабливості досліджуваних об’єктів.
В процесі підготовки роботи було розглянуто теоретичні праці та практичні результати провідних вчених в області інвестування й економіко-математичного моделювання. На основі проведених досліджень та аналізу отриманої інформацію було вирішено використовувати інтегральну модель інвестиційної привабливості банку, яка ґрунтується на експертних оцінках.
Основними вхідними даними досліджень виступали наступні показники: співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, коефіцієнт захищеності капіталу, коефіцієнт фондової капіталізації прибутку, коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів, питома вага вкладів громадян у зобов'язаннях, коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного портфеля в активах, коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку, коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, чиста процентна маржа.
На виході моделі було отримано значення інтегрального показника інвестиційної привабливості банків України. Використання MS Excel для програмної реалізації побудованої моделі забезпечило створення простого й зрозумілого для користувача інтерфейсу, додало можливості зміни вхідних даних та загальної структури моделі, дало змогу використати вихідні дані для побудови гістограми з зображенням отриманого рейтингу банків.
У цілому в ході дослідження із застосуванням розробленої моделі було проаналізовано інвестиційну привабливість 12-ти банків України. За результатами цього аналізу найбільш інвестиційно привабливими виявилися наступні банки:
- «Банк Михайлівський»;
- «БМ Банк»;
- «Кредіт Агріколь Банк»;
- «Банк Юнісон»;
- «Приватбанк».
Розрахунок вагових коефіцієнтів здійснювався за правилом Фішберна, а побудова узагальненого показника виконувалась за допомогою функції бажаності Е. Харрінгтона. За цією функцією у приведеному вище переліку банки отримали стан інвестиційної привабливості "дуже добре".
Таким чином, при аналізі та дослідження моделей інвестиційної привабливості банку було визначено, що найбільш вдалою для застосування є модель інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банку. Вона має ряд переваг, оскільки оцінка параметрів, що входять у модель з урахуванням їх значимості, істотно підвищить вірогідність результатів обраного дослідження. Крім того, дана модель є більш простою в побудові та використанні і дає змогу проводити дослідження з обмеженою кількістю даних. 

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?