Звіт з практики «Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ "Запоріжсталь"», 2016 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.11.2016 18:42 · від Ян Стефановский · Додати в закладки
33 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Загальна характеристика підприємства (фірми, організації) 7 1.1. Організаційно-правова форма та структура підприємства 7 1.2. Коротка історія підприємства 9 1.3. Місія (бізнес-ідея) діяльності підприємства 16 1.4. Основні функції або види діяльності підприємства 17 1.5. Склад персоналу підприємства, відповідність його спеціалізації і кваліфікації профілем і цілям підприємства 19 1.6. Короткострокові і довгострокові цілі розвитку підприємства 21 1.7. Основні показники фінансово-господарської діяльності 22 Розділ 2. Планування і управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 26 2.1. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 26 2.2. Методи довгострокового планування і прогнозування (структура бізнес-плану) 36 2.3. Роль державних органів і вищих організацій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 40 2.4. Особливості оподаткування учасників зовнішньоекономічної діяльності. Види і розміри податків, розрахунок суми податків. Надання пільг в оподаткуванні 50 Розділ 3. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 52 3.1. Розробка експортної програми. Оцінка експортного потенціалу підприємства 52 3.2. Аналіз товарної структури експорту та імпорту підприємства та її динаміки 57 3.3. Аналіз географічної структури експорту 58 3.4. Аналіз динаміки і факторів собівартості виробництва продукції 59 3.5. Аналіз рентабельності виробництва 60 3.6. Аналіз ефективності використання іноземних інвестицій (кредитів, обладнання). Розрахунки з отримання, обслуговування та повернення іноземних кредитів (за всіма формами) 60 Розділ 4. Характеристика конкурентної позиції підприємства 63 4.1. Комплекс маркетингу підприємства 63 4.2. Характеристика основних ринків збуту, основні споживачі 64 4.3. Основні конкуренти і ринкова позиція підприємства. 66 4.4. Основні стратегії, які реалізуються 67 4.5. Оцінка впливу тарифних і нетарифних методів державного регулювання на зовнішньоекономічну діяльність підприємства 68 Розділ 5. Підготовка та укладання зовнішньоторговельних угод 71 5.1. Пошук і вибір зарубіжного партнера і оцінка його надійності. Джерела інформації про зарубіжних партнерів 71 5.2. Порядок визначення ціни товару (послуг) при укладанні угоди купівлі-продажу 72 5.3. Визначення способів і умов платежу в договорі купівлі-продажу. Вибір форми розрахунку 72 5.4. Визначення базисних умов поставки в договорі купівлі-продажу 72 Розділ 6. Виконання зовнішньоторговельних операцій 74 6.1. Транспортне обслуговування міжнародних економічних зв'язків 74 6.2. Роль митно-тарифної системи в регулюванні зовнішньоекономічних зв'язків. Документи, необхідні для митного оформлення вантажів 75 6.3. Методи сертифікації і контролю якості продукції. Порядок оформлення сертифікату якості 75 6.4. Економічна доцільність та необхідність використання посередників у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 77 Розділ 7. Види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства та основні методи їх страхування 79 7.1. Комерційні ризики і методи їх страхування 79 7.2. Політичні ризики та методи їх визначення 80 7.3. Валютні ризики, методи прогнозування курсу валюти і форми страхування валютних ризиків 81 Розділ 8. Індивідуальне завдання на тему «основні конкуренти і ринкова позиція підприємства ват «запоріжсталь» 82 Розділ 9. Пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 85 Висновки 86 Список використаної літератури 87 Додатки 88

Висновок

За час проходження практики я був ознайомлений з роботою відділу Маркетингу та аналітичної роботи та з структурою виробництва на підприємстві.
Був проведений сбір аналітичної інформації виробничих можливостей підприємств-виробників металургічної продукції країн СНД.
Мною були досліджені ринки металів України, досліджено об’єм споживання металургічної продукції внутрішнім ринком України.
Також було проведено маркетингове дослідження щодо цін та споживачів тирси в Запорізькій області з метою подальшого тирси з підприємства, яка є відходами від основного виробництва.
Як можна побачити з мого звіту, під час проходження даної практики я зміг застосувати знання набуті мною під час навчання на економічному факультеті і отримати практичний досвід застосування цих знань.
У той самий час, я отримав нові знання щодо пошуку та аналізу даних про ціни та пропозицію на світовому ринку металів для окремих позицій.
Також під час проходження практики мною було освоєно програму Statistica для проведення розрахунків та побудови прогнозу світового споживання продукції металургійних підприємств та прогнозу щодо внутрішнього споживання металопродукції на національному ринку України.
Загалом, дану практику я відзначив би як позитивний досвід, під час якого я отримав новий досвід та вміння.

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 33 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?