Дипломна робота «Методика і організація виконання аудиторських послуг», 2016 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 24.06.2016 22:04 · від Наталья · Додати в закладки
165 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти надання аудиторських послуг 1.1. Поняття аудиторських послуг, їх класифікація та види 1.2. Аудиторські послуги в системі управління суб’єктів господарювання 1.3. Нормативно-правове регулювання надання аудиторських послуг, аналіз спеціальної літератури Розділ 2. Організаційні та методичні особливості виконання завдань з надання впевненості 2.1. Організація виконання завдань з надання впевненості 2.2. Методичні особливості виконання завдань з надання впевненості 2.3. Удосконалення організації та методики виконання завдань з надання впевненості Розділ 3. Організаційні особливості надання супутніх аудиторських послуг 3.1. Організація надання супутніх аудиторських послуг 3.2. Особливості методики надання супутніх аудиторських послуг 3.3. Удосконалення організації та методики надання супутніх аудиторських послуг 3.4. Особливості надання аудиторських послуг в умовах використання сучасних інформаційних технологій Висновки Список використаних джерел

Висновок

Дослідивши методику і організацію виконання аудиторських послуг, можна зробити такі висновки.
Проаналізувавши трактування поняття «аудит» різними авторами-дослідниками та в законодавстві, в роботі було з’ясовано, що аудит становить одну з форм фінансового контролю, тобто незалежну перевірку, яка здійснюється аудитором згідно з вимогами договору на його проведення за дорученням зацікавленої особи, і передбачає контрольно-ревізійну діагностику та застосування експертно-консультаційних дій особою, що володіє професійними навичками у сфері обліку, аналізу, оцінки, оподаткування, законодавства, як національного, так і міжнародного, має логіко-аналітичні розумові здібності, кінцевою метою якого є формування думки щодо достовірності та правомірності інформації у фінансових звітах суб'єкта господарювання і доведення її до відома клієнта.
Проаналізувавши в роботі різні підходи авторів до мети аудиторських послуг, було з’ясовано, що аудиторські послуги – це діяльність аудиторських фірм та приватних аудиторів, яка здійснюється згідно з вимогами договору на його проведення за дорученням зацікавленої особи і передбачає застосування експертно-консультаційних дій, контрольно-ревізійну діагностику та прогнозування майбутнього стану підприємства в результаті проведення якої формується заключна думка щодо достовірності та правомірності інформації у фінансових звітах суб’єкта господарювання та видача аудиторського висновку.
Питання класифікації аудиторських послуг охоплює досить широкий спектр знань, тому в роботі був проаналізований перелік послуг, які відносяться до аудиторських.
Кожна аудиторська послуга має власну специфіку надання, що визначає відповідну методику її здійснення. Методичні засади надання послуг ґрунтуються на особливостях методів проведення аудиту. Ключовою складовою методики є послідовність і порядок застосування відповідних методів аудиту та прийомів, які характерні для конкретної сфери діяльності.
В роботі було з’ясовано, що до основних робіт, які здійснюють аудиторські фірми відносяться: обов'язковий аудит, оглядова перевірка, операційні (тематичні) перевірки бухгалтерського і податкового обліку, компіляція, ведення обліку підприємства, відновлення обліку, виправлення помилок, автоматизація обліку, планування, аналіз, а також надання консультацій.
Розглянувши нормативно-правове регулювання надання аудиторських послуг, в роботі було з’ясовано, що застосування зовнішніх (міжнародних і національних) норм аудиту, внутрішніх стандартів окремих відомств та аудиторських фірм має сприяти поліпшенню якості перевірок та достовірності бухгалтерського обліку та звітності.
Залежно від виду діяльності чи особливостей правового статусу суб'єкта господарювання, щодо якого здійснюється аудиторська перевірка, в роботі було виділені такі спеціальні види аудиту, які проводить ТОВ АФ «Інтер-Аудит»: аудит підприємства, що приватизується; аудит ВАТ та підприємств-емітентів облігацій; аудит комерційних банків; аудит страхових компаній; аудит інвестиційних фондів та інвестиційних компаній тощо.
В роботі було з’ясовано, що аудит, як вид завдання з надання впевненості, посідає лише окрему частку в загальному спектрі робіт, які виконуються аудиторами аудиторської фірми «Інтер-Аудит».
Для удосконалення організації та методики виконання завдань з надання впевненості в роботі було запропоновано проводити операційний аудит (аудит результатів або управлінський аудит). Цей вид аудиту є важливою складовою послуг, які виконує аудиторська фірма «Інтер-Аудит», і попит на які постійно зростає, враховуючи зацікавленість власників та управлінського персоналу в оцінці ефективності використання ресурсів, оптимальності та доцільності функціонування систем та процесів.
Запорукою успіху аудиторської фірми ТОВ «Інтер-Аудит» є якість. Це стосується не тільки якості послуг, але й якості процесу управління та адміністрування.
В роботі було зазначено, що аудиторська фірма ТОВ «Інтер-Аудит» проводить аудит і надає супутні аудиторські послуги. Аудиторська фірма ТОВ «Інтер-Аудит» надає супутні аудиторські послуги організаціям різних форм власності та систем оподаткування. Такими послугами є: оглядова та операційна перевірка, відновлення та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, аналітична перевірка, консультаційні послуги, податкове планування та оптимізація податків. Особливе значення мають консультаційні послуги з юридичних питань і бухгалтерського обліку.
Співробітники аудиторської фірми ТОВ «Інтер-Аудит» чітко дотримуються головних принципів конфіденційності, чесності, відповідальності, ретельності та сумлінності.
Для удосконалення організації та методики надання супутніх аудиторських послуг аудиторській фірмі ТОВ «Інтер-Аудит» в роботі було запропоновано розширити асортимент супутніх послуг, що надаються клієнтам аудиторської фірми. До таких послуг було запропоновано додати такі, як: оцінка майна та підприємств як майнових комплексів, а також підприємницьких ризиків; управлінське консультування, у тому числі щодо реструктуризації підприємств; правове консультування; підготовка спеціалістів в галузях, пов’язаних із аудиторською діяльністю; проведення маркетингових досліджень; проведення досліджень, розробок в галузі аудиторської діяльності і розповсюдження результатів (у друкованому та електронному вигляді); розробка та аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів, техніко-економічне обґрунтування проектів; проведення семінарів, підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу підприємств, установ.
Розширення асортименту супутніх аудиторських послуг збільшить кількість клієнтів ТОВ «Інтер-Аудит», що значно покращить результати діяльності аудиторської фірми у майбутньому.

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 165 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?