Дипломна робота «Злиття і поглинання у міжнародному бізнесі: сучасний стан та перспективи розвитку», 2016 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 22.06.2016 14:27 · від Володимир · Додати в закладки
165 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Теоретичні засади злиття і поглинання у міжнародному бізнесі 5 1.1. Міжнародний ринок злиттів і поглинань: основні тенденції і проблеми. Причини та мотиви злиттів та поглинань 5 1.2. Форми та схеми злиттів та поглинань 16 2. Сучасна практика злиттів та поглинань 22 2.1. Активізація процесів злиття та поглинання як чинник глобалізації світової економіки 22 2.2. Активізація злиттів та поглинань компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки 29 2.3. Фінансування та організація операцій злиття та поглинання. Консалтинг як підготовка операцій злиття та поглинання 35 3. Розвиток механізмів злиття і поглинання в Україні і світі 47 3.1. Злиття та поглинання підприємств у міжнародній практиці та сучасних умовах розвитку економіки України 47 3.2. Економічна доцільність процесів консолідації за допомогою злиття та поглинання 62 3.3. Перспективи розвитку ринку злиттів та поглинань 68 Висновки 74 Список використаних джерел 77

Висновок

В ході дослідження були вирішені всі поставлені завдання. У першому розділі вдалося розглянути теоретичні засади злиття і поглинання у міжнародному бізнесі. Визначено, що під поглинанням компанії розуміється процес придбання компанією (групою компаній) контролю над іншою (зовнішньої) компанією, що має ворожий характер, націлений на системну інтеграцію всіх видів діяльності, що об'єднуються, орієнтується частіше на короткострокову перспективу.
У другій частині роботи були розглянуті практика злиттів та поглинань в контексті глобалізації світової економіки. Зазначено, що в цілому угоди злиттів і поглинань є істотним інструментом підвищення ефективності корпоративного управління. У той же час відношення до результатів таких угод у світовому співтоваристві неоднозначно. З одного боку, дані процеси можуть призвести до більш ефективного перерозподілу капіталу та раціонального використання ресурсів компанії, дозволяючи їй домогтися суттєвих позитивних фінансових результатів. З іншого боку, угода може виявитися невдалою і привести до зниження ефективності діяльності компанії. Проте, останнім часом спостерігається активізація угод злиття і поглинання в українській і світовій економіці, що свідчить про високий інтерес з боку учасників ринку до даної стратегії. Третій розділ роботи був присвячений розвитку механізмів злиття і поглинання в Україні і світі. Визначено, що у світовій економіці посилюються тенденції глобальної інтеграції, що виявляється у виході мультипрофільних компаній на нові ринки з одночасним посиленням конкуренції як національному, так і міжнародному рівні.
Таким чином, виконані дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
- в дипломній роботі уточнені теоретичні аспекти злиттів і поглинань зокрема поняття злиття та поглинання, цілі і мотиви цих угод, уточнено класифікацію, мотивів та схеми поглинань. Це дозволить більш ефективно здійснювати аналіз та перепективи ринку злиттів і поглинань;
- дослідження процесів злиття та поглинання є важливим чинником глобалізації світової економіки, який забезпечує рух напіталу у світовому масштабі;
- в умовах побудови нової інтеграційної системи економіки та неможливості швидкого зростання за допомогою власних ресурсів, основним напрямом розвитку економіки України можна вважати розвиток за допомогою укладання угод M&A. Незважаючи на потребу в інвестиціях, за статистикою, 2008 рік став останнім вдалим періодом для вітчизняного ринку злиттів і поглинань. У 2015 року кількість операцій M & A у нас виявилося на мінімальному рівні, навіть у порівнянні з кризовим 2009 р. : 26 проти 31. Для порівняння, в 2014 році було укладено 34 угоди. Очікувалося, що в 2016 році Україна зможе вийти з військового конфлікту, але цього так не сталося. У першому кварталі 2016 року було укладено всього 4 угоди.
- головною метою угод M&A є збільшення вартості компанії за рахунок досягнення синергетичного ефекту після злиття або поглинання. Розрахунок такого ефекту становить найбільший інтерес і одночасно найбільшу складність для оцінки вигод від злиття. Складність розрахунку синергії пов'язана з відсутністю універсальної методики. Для цілей оцінки застосовуються прибутковий, порівняльний і витратний підходи, кожен з яких має свої недоліки. Крім оцінки синергії необхідно врахувати витрати на проведення операції, що включають в себе премію власникам компанії-мети, гонорари консультуючим фірмам, витрати на реструктизацію, а також інші витрати, які супроводжують угоду. В цілому, статистика угод свідчить про те, що вартість компаній в результаті злиття збільшується в рідкісних випадках, в той час як можна зустріти набагато більше прикладів зменшення вартості. Основні причини це відсутність чіткого плану досягнення синергії та удосконалення управління; відсутність підзвітності; культурні бар'єри; нехтування зовнішніми обмеженнями; честолюбство керівництва та занадто висока ціна угоди.
- в результаті дослідження визначено, що у світовій практиці найбільш поширеними методами фінансування злиттів є оплата грошовими коштами і звичайними акціями (до 80% угод в розвинених країнах), найменш – оплата борговими інструментами, привілейованими акціями, похідними цінними паперами або їх комбінацією. В Україні фінансування виключно звичайними акціями зустрічається досить рідко і, як правило, використовується великими компаніями для завершення процесу поглинання дрібніших.
- проаналізувавши динамку M&A за 2007-2015 рр. ми зробили такі висновки: у 2008 р обсяг угод зі злиття і поглинання в грошовому вираженні різко скоротився за рік на 37%, що відбулося в результаті падіння загального рівня іноземних інвестицій внаслок фінансової кризи. Зростання почалось тільки у 2010 році – на 20% у порівнянні до 2009 року, у 2011-2013 роках ситуація практично не мінялась – ні значного падіння, ні зростання обсягів угод злиття і поглинання не було. За період 2014-2015 року відбувалося істотне зростання обсягу міжнародних злиттів і поглинань. Тільки в 2014 р. їх приріст склав 36% від рівня 2013 року, і досяг рівня 3927 угод, або майже 3,9 трлн. дол. США. При цьому на 42% зросла кількість міжнародних угод, вартість яких перевищувала 1 млрд. дол. Таких угод в 2014 р. було 111. Зростання міжнародних злиттів і поглинань продовжилось у 2015 р, коли було укладено 4569 міжнародні угоди на суму понад 4,5 трлн. дол. США.
- аналіз структури світового ринку злиттів і поглинань виявив, що у галузевому плані за кількістю злиттів і поглинань у 2015 році лідирували телекомунікації, фінанси, фармакологія, IT-сектор та паливно-енергетичний.
- перспектив розвитку ринку злиттів та поглинань полягають у по-перше факторі розвитку глобальних комунікацій, по-друге у зменшенні кількості угод, по-трете у переорієнтація компанії на інтереси найбільших акціонерів, по-четверте у зростанні тиску антимонопольного законодавства. Окрім названих факторів зростає активність Китаю на ринку M&A. Зокрема підприємства Китая з початку 2016 року вже оголосили про злиття і поглинання на $ 102 млрд, тоді як обсяг їх M&A за весь 2015 рік, який був рекордним, становив $ 106 млрд.
Щодо ринку злиттів і поглинань України, варто відзначити, що дуже важливо стимулювати іноземних інвесторів інвестувати в українську економіку, оскільки тільки значна кількість інвестицій може забезпечити зростання українгської економіки. Інвестування за допомогою операцій зі злиття і поглинання є надзвичайно ефективним інструментом інтеграції України у глобальну фінансову систему та забезпечення експансії національних корпорацій на закордонні ринки. 

Коментар модератора

Дана робота є авторською — її текст унікальний, містить посилання на використану літературу. Робота є повнотекстовою, відповідає темі та змісту, містить всі перелічені додатки та здана на високу позитивну оцінку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 165 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?