Курсова робота «Основні засади створення та функціонування європейського союзу», 2015 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 28.05.2016 22:09 · від Светлана · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні засади діяльності Європейського союзу 5 1.1. Історія становлення Європейського Союзу та сучасний розвиток 5 1.2. Європейський центральний банк як головний банк Європейського Союзу 10 1.3. Основні засади грошово-кредитної політики ЄЦБ 17 Висновки до розділу 1 23 Розділ 2. Розвиток взаємовідносин україни та Європейського союзу 25 2.1. Аналіз торгово-економічної співпраці України з країнами-членами Європейського Союзу 25 2.2. Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку країн-членів ЄС та України 32 2.3. Напрями поліпшення інвестиційної привабливості України в контексті посилення євроінтеграційних процесів 38 Висновки до розділу 2 45 Висновки 47 Список використаних джерел 50 Додатки 52

Висновок

ВИСНОВКИ

В ході виконання курсової роботи було досліджено основні засади створення та функціонування Європейського Союзу. До складу Європейського Союзу сьогодні входить 28 держав Європи, об’єднаних на основі загальнолюдських і демократичних цінностей, спільною метою яких є досягнення стабільності, миру та процвітання. Євросоюз є найбільшим на планеті економічним блоком.
Актуальним дослідження діяльності ЄС залишається і сьогодні, адже з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році Європейський Союз і Україна динамічно розвивають відносини один з одним. Проте на шляху України до євроінтеграції є деякі проблеми. Перш за все національна економіка потребує подальшого вдосконалення, також необхідно узагальнювати досвід інших країн та активно використовувати його з урахуванням специфічних особливостей функціонування вітчизняної економіки, а також здійснювати свій подальший розвиток у відповідності до європейських стандартів.
Розглядаючи Європейський Союз як сучасну модель економічного союзу, ми з’ясували, що утворення Європейського Союзу – складний, багатоетапний процес, під час якого країнам-учасницям довелося розв’язати гострі економічні, соціальні, політико-правові проблеми, відшукувати адекватні відповіді на виклики часу. Дослідження переконливо свідчить про те, що досвід країн-членів Європейського Союзу в багатьох відношеннях повчальний, універсальний і може бути використаний в специфічних умовах розвитку України.
Також розглянувши Європейський центральний банк як головний банк Європейського Союзу, можемо сказати, що він у сукупності з національними центральними банками складає центральну банківську систему єврозони. Основною метою ЄЦБ є підтримання цінової стабільності, а також збереження стабільності курсу євро.
У ході виконання роботи ми виявили основні засади грошово-кредитної політики ЄЦБ, які базуються на виконанні головного завдання, що стоїть перед Європейським центральним банком. Таким завданням є підтримка купівельної спроможності грошової одиниці й стабільності кредитно-банківської системи країни. Європейський центральний банк формує єдину грошово-кредитну політику країн-учасниць ЄС.
Грошово-кредитна політика ЄЦБ здебільше орієнтуватися на покращення фінансового середовища: стабільність валютних курсів і цін фінансових активів; контроль за ризиками фінансових посередників; створення умов, необхідних для підвищення ефективності кредитно-фінансової системи.
Проаналізувавши торгово-економічної співпраці України з країнами-членами Європейського Союзу, ми з’ясували, що тісна економічна інтеграція та більш активна торгівля з Україною сприятиме економічному зростанню України. Економіка Євросоюзу є однією з найбільш відкритих у світі, має дуже низькі середні тарифи і сповідує принцип лібералізації торгівлі для блага всіх. Міжнародна торгівля забезпечує зайнятість майже 18 % робочої сили і 7 % надбавки до заробітної плати працівників ЄС.
Здійснивши порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку країн-членів ЄС та України слід зазначити, що отримані результати, свідчать про наближеність соціально-економічного розвитку України до рівня найменш розвинутих країн ЄС. Важливими проблемами для України є максимально ефективне використання потенціалу регіонів, підвищення конкурентоспроможності продукції, розвиток зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Дослідивши напрями поліпшення інвестиційної привабливості України в контексті посилення євроінтеграційних процесів, ми виявили, що Україні необхідно виконати ряд наступних завдань: зменшити рівень інфляції, забезпечити фінансову стабільність та вихід країни з тіньової економіки, знизити адміністративні бар’єри для розвитку підприємництва, сприяти реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.
Таким чином, інтеграція України в ЄС допоможе прискорити економічний розвиток і гарантувати політичну безпеку та стабільність, сприяти розвитку демократії у нашій країні. Але Україні необхідно включатись у спільний ринок і запроваджувати квоти на виробництво тієї чи іншої продукції, оскільки економіка ЄС є плановою. Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись адаптація українського законодавства із європейським, це має здійснюватись за рахунок реформування української правової системи та поступове приведення її у відповідність із європейськими стандартами. Головним завданням в економічній сфері має стати створення конкурентоспроможної ринкової економіки, покращення інвестиційного клімату, забезпечення макроекономічної стабілізації та сталого зростання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?