Реферат «Латиноамериканська політична філософія», 2013 рік

З предмету Філософія · додано 11.04.2016 11:28 · від Катерина · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Теоретико-концептуальні засади дослідження.6 2. Специфіка розвитку сучасної латиноамериканської філософії.11 3. Вплив філософії звільнення на розвиток латиноамериканського суспільстві.17 Висновки.22 Перелік використаних джерел. .24

Висновок

Розвиток латиноамериканської філософії має декілька важливих аспектів. По-перше, його коріння сягають у прадавні цивілізації, які існували на території регіону та під впливом яких, філософська риторика націлена на проблеми людини, її місця та ролі в світі. По-друге, формування філософії в цьому регіону було не самостійним, і відбувалося у відповідь на розповсюдження європейської традиції. По-третє, повної асиміляції європейської філософії з місцевою так і не відбулося і акцентуація латиноамериканської філософії завжди різнилася від європейської.
Основним питанням сучасної латиноамериканської філософської думки на сьогодні залишається питання «автентичності» латиноамериканської філософії та її джерел, знайдення відмінностей «духу» саме латиноамериканця, місця Латинської Америки в загальної історії людства та її історичній місії в майбутньому. Як бачимо проблем інтеграції на тлі культури, проблема людини не є остаточно вирішеною незважаючи на вже розроблені філософські дискурси. На думку латиноамериканських мислителів «латиноамериканська сутність» людини в її національних модифікаціях проявляється в самобутності культури континенту, але в контексті діалогу з іншими культурами, які були штучно привнесені у відповідні країни.
Для латиноамериканських філософів характерне змішання історичного і теоретичного розгляду конкретних проблем. Проблеми сутності латиноамериканського філософствування, його верифікації розгортаються, як правило, в культурно-історичному контексті. ЯК вже відмічалося, дуже важку структурувати філософські напрямки, культура та етика, мораль та історія, філософія та наука все є спорідненим в існуючих вченнях. А результатом цього еклектичного поєднання стають вельми цікаві, але нежиттєздатні етико-світоглядні рефлексії, які претендують реалізовуватися на рівні повсякденної свідомості, але не для системного наукового осмислення.
Авторитетна російська дослідниця Н. І. Петякшева назвала сучасну латиноамериканську філософію контекстуальної філософією. І з нею можна погодитися, бо ідеї вичерпуються із певних історичних контекстів, а цілісної теорії, яка пояснює онтологічний вимір світу, загальну історію філософії та місце латиноамериканської філософії в сучасної історичній ситуації залишається за межами існуючих на сьогодні інтерпретацій. Тобто, латиноамериканська філософія, навіть незважаючи на її досить бурхливий розвиток протягом ХІХ-ХХ ст.., залишається інтеркультурною, вона не позбавлена зовнішніх впливів, тому бучення латиноамериканської людини залишається розмитим, так би мовити контекстуальним. А самобутність національної філософії проявляється в її звільненні, в постановці проблеми подолання маргінальності з боку заходу, що знову циклічно призводить до проблеми самовизначення національної філософії, а вже потім — розмежування з європейською філософською традицією, яка при цьому повинна враховувати «людяність» людини «третього світу» і його проблеми.
Так, при всій привабливості та актуальності багатьох ідей і особистостей латиноамериканської «філософії визволення» їй притаманні два моменти,які мають визначальний вплив на її подальший розвиток: архаїчний соціальний утопізм, що виражається в акценті на «духовне визволення» та бурхлива революційна риторика, яка характерна для абсолютної більшості держав даного регіону

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?