Дипломна робота «Дослідження культурних особливостей регіону на прикладі паломництва до Тибету», 2015 рік

З предмету Туризм · додано 23.03.2016 17:56 · від Lub · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження культурних особливостей регіонів. 3 7.1.1. Суть та особливості регіонального підходу до типології культури. 7 1.2. Культурний туризм як спосіб дослідження культурних особливостей регіонів. 15. Висновки за розділом 1. 24 Розділ 2. Дослідження та аналіз культурних особливостей тибету. 2.1. Дослідження історії відкриття та вивчення Тибету. 26.26.2. 2. Аналіз етнічної різноманітності регіону Тибет. 37 2.3. Ознайомлення з тибетською культурою та побутом. Буддизм, як важлива складова духовної сфери. 40. Висновки за розділом 2. 54 Розділ 3. Розробка нового паломницького туру до тибету. 56.3.1. Оформлення ідеї нового продукту. Маркетинговий аналіз ринку, просування продукту. 56.3.2. Розробка туру до Тибету, планування маршруту, визначення типу харчування. Зазначення туристичних формальностей та необхідної документації. 65 3.3. Калькуляція і прибутковість нового туристичного продукту. Розрахунок точки беззбитковості. 73. Висновки за розділом 3. 78 Загальні висновки. 80 Список використаних джерел. 85 Додатки. 90

Висновок

В процесі написання даної дипломної роботи були досліджені особливості регіонального підходу до типології культури, культурний туризм розглядався як один з найефективніших способів для вивчення культури інших країн. Також було ретельно вивчено історію дослідження Тибету, його теперешній побут, культурну спадщину та традиції. Після чого був розроблений тур до цього регіону з маршрутом, калькуляцією та прорахунком точки беззбитковості продукту. Загалом, під час написання дипломної роботи були зроблені наступні висновки.
1. Регіональний підхід до культурного розвитку та спадщини людства дає системне бачення людської культури взагалі, розкриває культурну самобутність регіону, показує взаємозв'язки і взаємовпливи культур різних народів. Під культурним регіоном розуміють певну єдність етнічно-родових, національних, духовних характеристик, які проявляються у подібності таких складових соціуму, як традиції, релігія, культурні зв'язки, етико-естетичні норми, світоглядні принципи. Центральне місце при порівняльній характеристиці культурних регіонів належить базовим цінностям.
2. Можна стверджувати, що долучення до культури, засвоєння культурних цінностей є результатом тієї чи іншої конкретної культурної діяльності. Одним з видів такої діяльності є культурний туризм. Саме він в силу своєї цілеспрямованої природи є організуючим базисом культурної соціалізації особистості, важливим фактором її культурного самовизначення. Для того, щоб кожна людина не починала цей процес з нульової позначки і оточуючі її люди не вставали перед теоретичними та практичними проблемами формування людської культури, що відповідає стандартам даного соціуму, суспільство в процесі свого розвитку виробило способи внебіологічного закріплення і передачі від людини до людини, від покоління до покоління накопиченого культурного багатства, сформувало особливий механізм культурного успадкування, реалізований засобами культурної діяльності. Це сприяє найбільш плідній взаємодії різних культур та розвитку світових культурних відносин.
3. Тибет привертав увагу європейський місіонерів протягом 500 років. Розташування Тибету, глибоко в Гімалаях, робило подорож до Тибету надзвичайно важким у будь-який час на додаток до того, що він традиційно був місцем, закритим для відвідування чужинцями із Заходу. Зовнішня і внутрішня політика Тибету, Китаю, Бутану, Ассама і північноіндійських царств зробили політично складним проникнення європейців в Тибет. Поєднання недоступності і політичну чутливість зробили Тибет загадкою і викликом для європейців і в XX столітті. Ці перешкоди не зупинили місіонерів, вчених, географів, солдатів і містиків від вчинення таких спроб. Так австрієць Йохан Грюбер (XVII ст.), першим зробив детальний та достовірний опис Тибету, та визначивший широту багатьох його точок. Пізніше були капуцин Гораціо делла Пенна (XVIII ст.), за матеріалами котрого європейці мали змогу ознайомитися з тибетською писемністю; ієзуїт Іпполіт Дезидері (XVIII ст.), розповівший у своєму щоденнику про Лхасу, монастирі Східного Тибету, про звичаї, релігії, обряди, державний устрій. По праву відкривачем Північного Тибету вважається Н. М. Пржевальський, ще одне знайоме ім’я, що пов’язане з дослідженням Тибету – це Лев Миколайович Гумільов, який написав багато плідних праць по етнічну ісорію Тибета та його культуру.
4. Азбучні істини закінчуються, коли мова заходить про тибетську культуру. Що характеризує культуру Тибету, який культурний рівень народу Тибету - з цих питань не існує єдиної думки навіть серед учених. Що ж стосується неспеціалістів, то деякі схильні думати, що тибетці суцільно безграмотні і в культурному сенсі нерозвинені. Існує й інша, прямо протилежна думка, що Тибет - центр найвищою в духовному сенсі цивілізації, яка час від часу оголошує світу вічні істини.
Наука про Тибет, тибетологія, розвивається в останні десятиліття досить швидкими темпами. Це стосується насамперед текстології: щороку видається і перекладається на європейські мови все більше пам'яток тибетської літератури і культури. Завдяки цьому контури історії тибетської культури вимальовуються вже досить чітко. Двадцяте сторіччя було одним з найбільш драматичних в історії людства, в той час продемонструвавши західній цивілізації необхідність пошуку світогляних альтернатив. Таким орієнтиром у свій час стала саме тибетська культура, як духовний центр буддизму.
5. Розробка кожного нового туру відбувається в кілька етапів. Спочатку формулюється стратегії розробки туристського продукту, яка, в свою чергу, включає інновацію продукту, тобто встановлення виду необхідного продукту, модифікацію вже існуючих продуктів, а також розподіл ресурсів для створення продукту. Після розробки стратегії розпочинається етап генерації ідей. Багатьма фірмами для цього використовуються такі інструменти, як мозкова атака, матриці пошуку, морфологічний аналіз та ін. Потім ідеї перетворюються в концепції, які проходять обговорення у потенційних клієнтів і затверджуються.
Наступний етап розробки продукту туристичними фірмами - це бізнес-аналіз, коли прогнозуються початкові і повторні продажі, плануються ціни і передбачуваний прибуток. Далі створюється сам продукт, який проходить попереднє випробування на міцність. Цей етап дорогий, вимагає багато часу і зусиль.
Якщо не відкидається новий туристичний продукт в стратегічному плані, в діяльності фірми настає етап комерціалізації нового туристичного продукту, тобто впровадження на ринок. Деякі туристські компанії залучають венчурні підприємства, створюють відділи нового продукту або тримають у своєму штаті менеджерів з нових продуктів, які оцінюють і враховують реакцію і відповідні дії з боку конкурентів.
При розробці нового продукту також дуже важливий маркетинговий аналіз ринку, виявлення списку конкурентних фірм, переваг та недоліків запропонованого ними товару.
6. При розробці нового паломницького туру до Тибету важливо прорахувати та дослідити багато нюансів. Розроблюваний маршрут потребує багато зусиль як від організаторів, так і від туристів. Тибет – високогірна країна, іноді маршрут буде пролягати на висоті від 4700 до 5300 метрів. Під час 3-х денного обходу гори Кайлас перепад висот становить від 4900 до 5750 метрів. На цих висотах синдром гірської хвороби виявляється повною мірою і залежно від індивідуальної чутливості може викликати нездужання різного ступеня тяжкості. Тож перед продажем туру, з потенційними клієнтами має будти проведена співбесіда із виявленням фізичних та моральних якостей туриста.
7. Жодна розробка туру не проходить без калькулювання собівартості туристичного продукту, при якій всі витрати (як змінні, так і постійні) розподіляються на всі види турпродукту. Метод калькулювання собівартості дозволяє отримати уявлення про витрати, які несе організація при формуванні та реалізації одиниці турпродукту.
Маржинальний прибуток являє собою різницю між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами на її виробництво. Рентабельність по маржинальної прибутку відношення величини маржинального прибутку до величини обсягу продажів, помножене на 100%, якщо рентабельність виражається у відсотках. "Точка беззбитковості" продажів показник обсягу продажів або виручки, що забезпечує беззбиткову роботу. При цьому значенні обсягу продажу фірма працює і без прибутку, і без збитку. З плином часу рівень беззбитковості змінюється, тому необхідно постійно стежити за значеннями зазначеного показника. Розрахунок беззбитковості продажів може проводитися для різних періодів (дня, тижня, місяця і т.д.). Кожен з цих параметрів можна прорахувати за формулою, але великі компанії воліють залучати до цього процесу спеціалістів. У розвинених країнах такі розрахунки стали невід’ємною частиною підприємства, в той час як в Україні вони проводятьсялише епізодично.
Таким чином у трьох розділах дипломної роботи були визначені головні особливості регіонального підходу до типології культури; описана роль культурного туризму у вивченні іноземних культур; досліджені культурні, етнічні, побутові особливостей жителів Тибету; поетапно розроблений новий тур до Тибету, прорахована його собівартість та точка беззбитковості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?