Дипломна робота «Франчайзинг: сутність і практика застосування в Україні», 2015 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 29.02.2016 13:24 · від Алина · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.6 Розділ 1. Теоретичні засади франчайзингу та його застосування в україні.9 1.1. Сутність франчайзингу як форми міжнародного трансферу технологій.9 1.2. Основні ознаки та форми франчайзингу.16 1.3. Досвід застосування франчайзингу в Україні і світі.25 Розділ 2. Аналіз застосування та перспективи розвитку франчайзингу в україні. 34 2.1. Особливості підприємницької діяльності ПАТ “Макдональдс”.34 2.2. Аналіз діяльності підприємства – франчайзі.47 2.3. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу на українському ринку.60 Розділ 3. Охорона праці на підприємстві пат «макдональдс».70 3.1. Законодавче забезпечення охорони праці. 70 3.2. Стан охорони праці та техніки безпеки на підприємстві.78 Висновки. 84 Список використаних джерел. 88

Висновок

Стрімке зростання франчайзингу, що спостерігається практично в усьому світі, схоже, буде продовжуватися. Однак дуже мало імовірно, щоб франчайзингові системи завтрашнього дня були цілком ідентичними тим, що існують сьогодні. При стрімких змінах економіці й у той час, коли ідея створення єдиного світового ринку практично стала реальністю, деякі внутрішні аспекти природи франчайзингу як такого знаходяться на межі зміни.
Одним із ключових факторів, що стимулюють ріст франчайзингу, є зменшення частки традиційного виробництва і витиснення його сектором сфери послуг. Франчайзинг особливо добре підходить для бізнесу в сфері суспільного харчування, тому велику популярність, у наш час, здобуває діловий франчайзинг. Він припускає пристосовність до умов ринку. Передача повної концепції бізнесу полегшує входження франчайзингу в підприємницьку діяльність, з тієї причини, що даний вид франчайзингу регламентує практично всі аспекти діяльності даного підприємства. Також при використанні, ділового франчайзингу, франчайзер пропонує різні пільги франчайзі, що в підсумку не може вплинути як на діяльність окремого франчайзі, так і на функціонування всієї системи в цілому.
Однак, на жаль, розвиток франчайзингу в Україні не знаходить належної підтримки на державному рівні. Перше, що гальмує розвиток франчайзингу, - українське законодавство. Наприклад, а США тільки на федеральному рівні створено біля сотні законів, що так чи інакше стосуються франчайзингу, у той час як на Україні відсутній навіть закон про франчайзинг. Як показують дослідження, приблизно половина з зареєстрованих в Україні підприємств малого бізнесу так і не змогли розгорнути свою діяльність через брак стартового капіталу. Очевидно, що франчайзі прийдеться зштовхнутися з тими ж проблемами, що й іншим дрібним підприємцям. Відсутність власних засобів, стримувала і буде стримувати успішний розвиток франчайзингових підприємств, але є підстави думати, що завдяки специфічним особливостям франчайзингу ринок альтернативного фінансування в даний момент для них більш сприятливий. На жаль, на підтримку з боку франчайзерів вітчизняним підприємцям поки розраховувати не приходиться. Така позиція заснована на нестабільності українського інвестиційного ринку і закордонні франчайзери побоюються ризикувати, не маючи надійних гарантій.
На сьогодні в Україні в ролі франчайзера в основному виступають західні чи російські компанії, що просувають свій бізнес і своє ім'я. Для України франчайзінг є одним із найкращих механізмів підвищення ефективності і просування на ринок малих і середніх підприємств за допомогою визнаної торгової марки.
Франчайзінг має в собі чималий психологічний аспект. З одного боку, власники фірм-франчайзерів почувають себе господарями власної справи, яку виконують у своїх інтересах, і яку вони можуть продати чи передати в спадщину; з іншого боку, вони не почувають себе самотніми у бізнесі, тому що виступають частиною об’єднаного співтовариства професіоналів, які обмінюються досвідом, технологічними досягненнями, спільно вирішують багато проблем (цей аспект так само підкреслює, що франчайзинг виступає саме як форма розділено-сумісних відносин). Для подальшого розвитку франчайзингу необхідна підтримка на державному рівні і розробка спеціалізованих законодавчих актів, які б більш повно враховували національні особливості й інтереси при укладанні франчайзингових угод.
За оцінкою Мінекономіки, на сьогодні в Україні підписано понад вісімдесят франчайзингових контрактів, третина яких дотична до ринку нафтопродуктів, ще чверть системи — fast food. Найбільші франчайзори — McDonald’s, «Баскін & Робінс», «ТНК-Україна», «ЛУКОЙЛ-Україна», «Альянс», «Швидко», «Ростікс», «ХХI століття», «1С: франчайзінг», American Clearens International, Uno momento.
Незважаючи на наявність окремих гальмуючих факторів, франчайзинг в Україні вже успішно розвивається. Усе більше підприємниці в звертається до використання цієї ефективної форми ведення бізнесу. Однак значення його для української економіки переоцінити складно: для франчайзера - це один з найшвидших і ефективних способів створення нових незалежних підприємств, об'єднаних у єдину систему, для франчайзі - розвивати свій власний бізнес на базі перевіреної бізнесу-моделі, а для держави - ефективний інструмент підтримки малого й індивідуального підприємництва, а отже, і розвитку всієї української економіки. Свідченням цього є щорічне зростання на вітчизняному ринку кількості франчайзерів (з 70 у 2007 р. до 862 станом на 25.07.2013 р.) та франчайзі (з 28570 у 2007 р. до 50479 станом на 25.07.2013 р.). Разом з тим, в Україні існує ціла низка проблем, які істотно стримують розвиток франчайзингу і які потребують негайного вирішення. До них, зокрема, належать наступні:
низький рівень освіти та професійної підготовки потенційних учасників франчайзингових відносин;
сповільнений розвиток інфраструктури франчайзингу в країні;
відсутність належної та стабільної фінансової підтримки франчайзерів та франчайзі з боку відповідних компетентних структур;
недосконалість вітчизняного податкового інструментарію [2];
відсутність розгорнутої національної Програми зі сприяння розвитку окремих форм підприємництва і франчайзингу в тому числі;
непрофесійний, з юридичної точки зору, підхід до складання франчайзингової угоди (дуже часто франчайзери та франчайзі використовують шаблонні контракти, які не враховують специфіки обраної сфери підприємницької діяльності);
недобросовісне дотримання умов франчайзингового договору учасниками франчайзингових відносин.
Однак, на наш погляд, першочергового вдосконалення зрештою потребує саме нормативно-законодавча складова франчайзингової форми підприємницьких відносин. Вважаємо за доцільне наголосити на відсутності гострої необхідності у розробці та ухваленні спеціального закону «Про франчайзинг». З нашої точки зору, достатньо доопрацювати та дещо розширити вже існуючу українську правову базу. Так, внесені поправки та уточнення до Господарського та Цивільного Кодексів України дадуть можливість більш точно координувати франчайзингову форму підприємництва. Невід‘ємною складовою юридичного аспекту розвитку франчайзингу є розроблення відповідного термінологічного словника. До речі, представити його можна у конкретній главі одного з вище згаданих Кодексів. Цей крок вирішить проблему понятійного апарату франчайзингової форми підприємництва.
Розробка категоріального апарату дасть можливість уникнути дублювання у термінології. Адже у страхуванні існує ідентичне франчайзинговій справі поняття «франшиза», однак їх зміст та сутність істотно відрізняються. Також удосконалення нормативної бази передбачає розробку та використання українського Кодексу етики франчайзингу, який має бути адаптованим до національного сектору підприємництва. Отже, розширення та систематизація правової сфери сприятиме ефективнішому розвитку франчайзингу, дасть можливість франчайзерам та франчайзі почуватися більш впевнено у процесі налагодження співпраці, а також служитиме потужним регулятором правової сторони існування франчайзингу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали