Курсова робота «Статистичне дослідження динаміки цін,номінальної та реальної заробітної плати в Україні, 2014р.», 2014 рік

З предмету Статистика · додано 24.02.2016 08:44 · від Люся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Номінальна та реальна заробітна плата. Основі форми заробітної плати 2.Теоретичні основи поняття ціни та інфляції 3.Розрахунок номінальної та реальної заробітної плати 4.Динаміка номінальної та реальної заробітної плати та індексу споживчих цін в Україні. Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отже, написавши дану курсову роботу можна зробити наступні висновки.
Для характеристики рівня оплати праці застосовуються показники номінальної і реальної заробітної плати.
Номінальна заробітна плата – це сума грошей, яку отримає працівник за виконання роботи. Але для людини праці важлива не сама по собі грошова сума, а та кількість благ, яку можна придбати за неї.
Реальна заробітна плата – це сукупність товарів і послуг, які може придбати працівник за отриману ним номінальну заробітну плату. Реальна заробітна плата визначається масою товарів і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату за існуючого рівня цін після відрахування податків та інших платежів. Отже, рівень реальної заробітної плати визначається сумою номінальної оплати праці, рівнем податків і цін на життєві блага. При даному рівні цін реальна заробітна плата змінюється прямо пропорційно змінам номінальної заробітної, а при даному рівні номінальної заробітної плати – обернено пропорційно зміні цін на споживчі товари і послуги.
Проаналізувавши показники та динаміку розміру мінімальної заробітної плати в Україні за 1997-2012 роки можна зробити висновки, що даний показник протягом усього досліджуваного періоду мав чітку тенденцію до зростання.
Хоча з моменту запровадження гривні, як національної грошової одиниці у 1996 році, під впливом дестабілізуючих факторів, мінімальна заробітна плата в Україні за період дослідження і зросла приблизно у 71 раз, але добробут громадян країни, які мають фінансовий дохід у вигляді заробітної плати не зростав через інфляцію та здешевлення національної грошової одиниці, бо індекс купівельної спроможності національної грошової одиниці зменшувався, а індекс споживчих цін зростав.
Для підвищення реальної заробітної плати, необхідно щоб індекс споживчих цін не мав позитивної тенденції, тобто не було процесу інфляції.
Основні напрями боротьби з інфляцією:
• Вилучення зайвих грошових знаків з обігу. Такий метод оздоровлення грошового обігу називається дифляцією.
• Проведення нуліфікації, коли знецінені грошові знаки анулюються, а замість них здійснюється емісія (випуск нових).
• Девальвація, тобто зниження обмінного курсу грошової одиниці однієї держави стосовно грошової одиниці іншої.
• Повернення до попередньої купівельної спроможності грошових знаків, так звана ревалоризація.
Для того, щоб надати статистичну оцінку доходам населення, спочатку досліджувалось співвідношення динамік реальної та номінальної заробітної плати пересічного громадянина України, а потім вони порівнювались між собою. За даними офіційної статистики номінальна заробітна плата за 1997-2011 рр. коливалась в межах 160 грн. у 1997 р. та 2999 грн. в 2012 році.
Стосовно індексу споживчих цін, то темп його зростання у порівнянні з попереднім роком коливався в межах 100,8% в 2002 році та 128,2% в 2000 році протягом досліджуваного періоду. Загалом темп індексу споживчих цін мав тенденцію до зростання протягом 1997-2008 років. Але в останні роки, починаючи з 2009, темп зростання індексу споживчих цін характеризуються тенденцією до зниження, так у 2009 він становив 115,9%, а в 2012 вже 100,6% по відношенню до попереднього року.
Незважаючи на позитивні показники зростання номінальної заробітної плати в Україні, говорити про високий рівень життя її населення не доводиться, оскільки показники реальної заробітної плати мають надто повільні тенденції до зростання, а варіація верхньої та нижньої межі, якої сягає на місяць заробітна плата громадян становить від 1118 грн. до 20 000 грн. Це викликано, передусім, впливом інфляційних процесів в країні, які фактично зростають, що відповідно викликає здешевлення національної грошової одиниці, зниженням рівня добробуту населення в Україні, а за офіційними даними індекс інфляції має уповільнені темпи зростання упродовж всього періоду нашого дослідження.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?