Курсова робота «Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.», 2015 рік

З предмету Фінанси · додано 11.02.2016 22:33 · від Хоменко Антоніна Ігорівна · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Характеристика бюджетної системи україни 6 1.1. Сутність та структура бюджетної системи 6 1.2. Принципи побудови бюджетної системи України 10 1.3. Нормативно-правове забезпечення функціонування бюджетної системи 14. Розділ іі. Аналіз сучасного стану бюджетної системи україни 17.2.1. Аналіз виконання державного бюджету України за 2013-2014 роки 17 2.2. Аналіз дефіциту державного бюджету України за 2013 – 2014 роки 25 2.3. Аналіз місцевих бюджетів як складової частини бюджетної системи України 28. Розділ ііі. Проблеми формування бюджетної системи україни та шляхи їх вдосконалення 32.3.1. Проблеми розвитку та функціонування бюджетної системи України 32.3.2. Шляхи вдосконалення бюджетної системи України 39 Висновки 44 Список використаних джерел 47 Додатки 49

Висновок

При написанні курсової роботи на тему «Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування» було розглянуто сутність та структуру бюджетної системи, визначено принципи побудови бюджетної системи, розкрито нормативно-правове забезпечення функціонування бюджетної системи, здійснено аналіз виконання держаного бюджету України за 2013-2014 роки, досліджено дефіцит державного бюджету України за 2013-2014 роки, проаналізовано місцеві бюджети як складову частину бюджетної системи України, визначено проблеми розвитку та функціонування бюджетної системи України та розглянуто шляхи вдосконалення бюджетної системи України, що дало змогу зробити висновки щодо загального стану та загалом функціонування фінансового ринку в теперішніх умовах.
Отже, бюджетна система – це сукупність всіх видів бюджетів, заснована на економічних відносинах відповідно з бюджетним кодексом України. Структура бюджетної системи залежить від державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни, а побудова бюджетної системи, її організаційні засади визначаються бюджетним устроєм.
Взаємозв'язок ланок бюджетної системи особливо проявляється при виконанні визначених принципів, у їх єдності та неподільності функціонування в процесі реалізації загальнодержавної фінансово-бюджетної політики. Принципи функціонують не автономно, вони проявляються на всіх стадіях бюджетного процесу, діють нерозривно в процесі організації бюджетних відносин та управління потоками публічних фінансів.
Законодавче і нормативно-правове забезпечення функціонування бюджетної системи України є засобом реалізації бюджетної політики і мірою дотримання бюджетної дисципліни у державі. На даний час бюджетна система України потребує певного вдосконалення, але розробивши правильну та чітку стратегію реформування, держава може створити стійкий злагоджений механізм регулювання в бюджетній системі.
Багато показників «уходять в мінус», що не може не призвести до поступового розвалу економіки, доходи Державного бюджету у 2014 році збільшились на 17730,8 млн. грн. порівняно з минулим роком, а видатки – на 26652,7 млн. грн., дефіцит державного бюджету за 2014 рік становив 78070,5 млн. грн.. І дійсно, спостерігаємо, що на даний момент (2015 рік) ситуація в країні дуже не стабільна не лише політично, про й економічно. Проте, тут думки експертів розділились – деякі вважають, що такі показники невиконання бюджету прийнятні і не могли так сильно впливати на економіку України, інші ж кажуть, що поступовий вплив почався ще 5-7 років тому і зараз завдав остаточного впливу.
Перевищення видатків бюджету над його доходами завжди вважається складним, небажаним і негативним явищем фінансової ситуації у державі, це явище і називається бюджетним дефіцитом. На жаль, бачимо невідповідність запланованого у бюджеті і реального дефіциту в Україні. Проте, спостерігаємо збільшення визначеного дефіциту у 2014 році порівняно з 2013 на 14,9%, а співвідношення дефіциту державного бюджету до річного обсягу ВВП становить 3,6%, що на 0,8% менше показника, затвердженого на 2013 рік.
Складовою бюджетної політики є впорядкування взаємовідносин між місцевими бюджетами щодо розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади, обласними та районними органами місцевого самоврядування територіальних громад щодо формування бюджетів. Обсяг ВВП у 2014 році в порівнянні з 2013 роком виріс на 171 749 млн. грн., видатки зведеного бюджету зросли на 4790,9 млн. грн., а місцевих бюджетів – на 2430,8 млн. грн.. У процентному відношенні частка видатків місцевих бюджетів ВВП в 2014 році в порівнянні з 2013 роком збільшилась на 1,6%, а у зведеному бюджеті зросла на 3,4%. Пріоритетним у сфері місцевих бюджетів і регулюванні міжбюджетних відносин є формування бюджетної політики, спрямованої на забезпечення гармонійного поєднання принципів бюджетного унітаризму з елементами децентралізації. Регулювання міжбюджетних відносин і вдосконалення порядку розподілу трансфертів із Державного бюджету має відбуватися на основі прозорих та об´єктивних критеріїв, що ґрунтуються на чіткому розмежуванні бюджетних повноважень і стабільній системі закріплення за бюджетами джерел доходів.
Зазначені проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні вимагають негайного вирішення на кожній його стадії, що в перспективі дозволить забезпечити ефективне управління державними фінансовими ресурсами, підвищити результативність, ефективність і прозорість використання бюджетних коштів, уникнути зриву бюджетного процесу через політичні події, підвищити якість головного фінансового документа держави та стане міцним підґрунтям для забезпечення соціально-економічного розвитку України.
 Бюджетна система – є основною ланкою економіки країни, зокрема, бюджет виступає дієвим інструментом державного регулювання економіки та має забезпечувати відповідність регуляторних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою розвитку фінансової системи країни, вирівнювання регіональних дисбалансів і на цій основі підвищення добробуту суспільства. Ключовим напрямом у реформуванні бюджетної системи має стати її модернізація на основі нових принципів побудови та реформа міжбюджетних відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?