Курсова робота «Управління ефективністю використання виробничих ресурсів тов «во агро-пром- сервіс» житомирського району житомирської області», 2014 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 05.02.2016 14:28 · від Oleg · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління виробничими ресурсами. 5 1.1. Поняття виробничих ресурсів та необхідність підвищення їх економічної ефективності. 5 1.2. Класифікація виробничих ресурсів підприємства. 11 1.3. Механізм управління виробничими ресурсами та ефективністю їх використання. 20 Розділ 2. Сучасний рівень ефективності використання виробничих ресурсів Тов «во агро-пром-сервіс». 27 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 27 2.2. Фінансово-господарська діяльність підприємства. 35 2.3. Стан виробничих ресурсів на підприємстві та ефективність їх використання. 40 Розділ 3. Удосконалення управління ефективністю використання виробничих ресурсів Тов «во агро-пром- сервіс». 52 3.1. Напрями раціонального використання виробничих ресурсів. 52 3.2. Резерви зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства. 59 Висновки та пропозиції. 69 Список використаних джерел. 72

Висновок

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Підсумовуючи вищевикладене в курсовій роботі, доцільно визначити, що ресурси в економічній літературі розглядаються як сукупність природних, виробничо-технічних, організаційних і соціальних факторів. Виробничі ресурси – це ресурси підприємства, які використовуються у процесі виробництва (земля, капітал, праця, інформація, підприємницька здатність).
Управління є системоутворюючим фактором у виробництві. Через належне управління виробництво організується, тобто методами управління елементи виробництва (засоби механізації, трудові, матеріальні, фінансові ресурси) формуються у багатоелементну і структуровану виробничу організаційно-економічну систему, забезпечується її цілеспрямована діяльність (виробничий процес), яка призводить до отримання необхідних технічних і економічних результатів.
Використання виробничих ресурсів носить комплексний характер, тобто, зміна витрат одного з них неодмінно має позначитись на витратах іншого. Тому, говорячи про цілеспрямований впливу на них, слід мати на увазі розробку та реалізацію комплексу заходів з удосконалення всієї системи управління виробничими ресурсами. До інструментів реалізації таких заходів відносять: фінансові інструменти, цінові інструменти, логістичні інструменти, техніко-технологічні інструменти, адміністративні інструменти, соціальні інструменти, відтермінування у часі.
ТОВ «ВО Агро-Пром-Сервіс» спеціалізоване господарство приватної форми власності, рослинницької галузі, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур, зокрема зернових та технічних культур. Господарство працює за лінійною організаційною структурою. Керівництво підприємством здійснює директор і основні спеціалісти. Переважаючу частку товарної продукції об’єкту дослідження складає продукція галузі рослинництва – в середньому 98 %. В свою чергу серед рослинницької продукції значні долі в 2013 р. займають пшениця (14,6 %), овес (4,06 %), гречка (3,15 %). Економічний стан ТОВ «ВО Агро-Пром-Сервіс» є складним, помітні значні негативні зрушення в його роботі (скорочення чисельності, зниження обсягів виробництва, прибутку тощо). Чистий доход (виручка) від реалізації продукції об’єкту дослідження в 2013 р. знизився в порівнянні з 2011 р. на 245,0 тис. грн., що свідчить про зниження обсягів реалізації продукції. Завдяки тому, що собівартість реалізованої продукції знижувалась більшими темпами, аніж чистий доход (виручка) від реалізації продукції, чистий дохід підприємства зріс на 429,0 тис. грн. у 22 р. Проте зростання інших операційних витрат на 334 тис. грн. спричинило падіння обсягів чистого прибутку на 940,0 тис. грн.
Фінансово-господарська діяльність ТОВ «ВО Агро-Пром-Сервіс» характеризується протилежними тенденціями: зростанням валового прибутку від операційної діяльності та зниженням інших доходів підприємства. Валюта балансу господарства збільшилась у 2013 р. на 1620 тис. грн. або на 22,63 % порівняно з 2011 р. Це збільшення спричинено збільшенням необоротних активів на 43,33 %, оборотних активів на 9,32 %, власного капіталу на 37,46 %, зменшенням довгострокових зобов’язань на 54,86 % та збільшенням поточних зобов’язань на 9,94 % порівняно з 2011 р.
Аналіз виробничих ресурсів підприємства показав, що підприємство забезпечене виробничими ресурсами для здійснення своєї діяльності та намагається використовувати їх ефективно. Основні фонди підприємства зросли на 20,82 %, тобто збільшилась виробнича потужність підприємства, що є позитивною тенденцією. Щодо трудових ресурсів, то в 2013 р. на підприємстві скоротили штат на 13 осіб. Незважаючи на певні відхилення в діяльності підприємства, зниження обсягів господарювання та зменшення кількості персоналу, підприємство достатньо забезпечене виробничими ресурсами.
Управління виробничими ресурсами у ТОВ «ВО Агро-Пром-Сервіс» покладені на головного інженера. Саме він відповідає за організацію та ефективне використання виробничих ресурсів на підприємстві.
Основними напрямами раціонального використання виробничих ресурсів у ТОВ «ВО Агро-Пром-Сервіс» є:
 виражена стратегічна спрямованість на якомога швидше отримання результатів виробничого розвитку;
 необхідна визначена кількість (тобто нормативна) ресурсів для своєчасного і результативного обробітку сільськогосподарських угідь;
 оптимальний рівень виробництва продукції;
 застосування прогресивних технологій в поєднанні з відповідними формами організації виробництва і праці;
 внесення мінеральних та органічних добрив у необхідній кількості, проведення меліоративних робіт, протиерозійних заходів безперечно поліпшать показники експлуатації та відтворення землі;
 використання нормативів в управлінні діяльністю підприємств та впровадження сучасних новітніх технологій виробництва.
Резервами покращення ефективності використання виробничих ресурсів ТОВ «ВО Агро-Пром-Сервіс» є:
- запровадження ресурсозберігаючих технологій, яке зменшить трудомісткість продукції та підвищить продуктивність праці;
- ефективність використання земельних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів;
- нормування використання ресурсів, тобто їх оптимальне використання за допомогою планування витрат та інше.
Як показав проведений аналіз, після застосування добрив урожайність зростає. Так, урожайність озимої пшениці збільшилась на 21,7 ц/га після застосування нових технологій добрив. Це свідчить про те, що застосовуючи резерви покращення ефективності виробничих ресурсів. Підприємство зможе значно покращити свою діяльність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення