Курсова робота «Управління власним капіталом на ПАТ "Птахофабрика "Перше Травня".», 2013 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 03.02.2016 08:39 · від Ирина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління власним капіталом підприємства 5 1.1. Сутність, значення та джерела формування власного капіталу підприємства 5 1.2. Джерела формування капіталу підприємства 10 1.3. Політика управління власним капіталом підприємства 17 Розділ 2. Аналіз ефективності управління власним капіталом на пат «птахофабрика «перше травня». 25.2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності на ПАТ «Птахофабрика «Перше Травня». 25 2.2. Аналіз основних показників економічної діяльності ПАТ «Птахофабрика «Перше Травня». 2.3. Аналіз структури власного капіталу на підприємстві на ПАТ «Птахофабрика «Перше Травня». 31 41. Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу 3.1. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. 3.2. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу підприємства. 46 46.51. Висновки 54 Список використаних джерел 56 Додатки 60

Висновок

ВИСНОВКИ

Рівень ефективної господарської діяльності підприємства значною мірою пов’язаний з формуванням його капіталу. Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби у формуванні необхідних активів, оптимізації їх структури з позиції забезпечення умов ефективного використання.
Було визначено, що власний капітал виступає не лише фінансовою базою господарської діяльності підприємства, а й відіграє дуже важливу роль для власників, кредиторів та самого підприємства.
Складовими елементами власного капіталу, починаючи із 2013 р. э наступні: статутний капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Збільшення власного капіталу можливе за умови росту величини складових, які позитивно впливають на його розмір та мінімізації тих елементів, які спричинюють на нього негативний вплив.
Зроблено висновок, що система управління капіталом підприємства складається із двох функціональних підсистем: управління формуванням капіталу та управління використанням капіталу, а враховуючи динамічність зовнішнього середовища та підвищення конкуренції, часто основною метою підприємства є не збільшення власного капіталу, а його збереження.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що дослідивши економічні показники за 2010 – 2012 роки в ПАТ «Птахофабрика «Перше Травня» існує позитивна тенденція зростання суми власного капіталу у 2012 році порівняно з іншими роками, не дивлячись на деякі показники які мали тенденцію до зменшення своїх показників порівняно з минулими роками, але підприємство враховує ці недоліки і прагне до збільшення обсягу збуту продукції; зміцнювати свої позиції на ринку через збільшення спектру послуг; підтримання сприятливої робочої обстановки та здійснювати заходи щодо покращення контролю фінансової діяльності.
Підприємство проводить цілеспрямовану кадрову політику, яка направлена на оптимізацію чисельності персоналу з метою підвищення роботи товариства.
Здійснивши аналіз фінансового стану, слід сказати, що, перш за все, динаміка показників майнового стану свідчить про ефективність використання основних фондів. Також можна говорити про позитивну тенденцію показників ліквідності, що означає здатність підприємства загалом покривати свої борги, та показників рентабельності. Проведений аналіз фінансової стійкості дає можливість стверджувати, про достатню фінансову автономію та незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновки, що підприємство здійснює ефективне управління власним капіталом Це підтверджує зростання рентабельності на 32,9 % у 2012 році, що свідчить про ефективне вкладення власного капіталу у його діяльність.
Проведено аналіз інтенсивності використання виробничих засобів, Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості, Аналіз структури залученого капіталу, довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення