Дипломна робота «Модернізація електропривода подачі металорізального верстату типу 1К62»

З предмету Техніка, технології · додано 28.01.2016 20:40 · від Анастасия · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 8 1. Характеристика виробничого механізму і режимів його роботи. Постановка задачі проектування 10 1.1. Загальна характеристика 10 2. Розрахунок потужності електродвигуна 16 2.1. Розрахунок основних величин 16 2.2. Розрахунок статичних навантажень 20 2.3. Попередній розрахунок потужності приводного двигуна 22 3. Техніко-економічне обґрунтування вибору системи електропривода 24 4. Вибір електродвигуна та його перевірка 29 4.1. Вибір електродвигуна за потужністю і швидкістю обертання 29 4.2. Розрахунок динамічних навантажень та побудова навантажувальної діаграми електропривода 30 4.3. Перевірка вибраного двигуна за перевантажувальною здатністю та умовами пуску 33 5. Розробка функціональної схеми електропривода 35 5.1Розробка функціональної схеми 35 6. Розрахунок силової частини електропривода та вибір її елементів 37 6.1. Розрахунок і вибір силового трансформатора 37 6.2. Розрахунок і вибір тиристорів 40 6.3. Розрахунок індуктивності згладжуючого дроселя 41 6.4. Розрахунок фільтра 42 6.5. Розрахунок і вибір елементів захисту силового кола 43 6.6. Вибір перетворювача частоти 45 7. Розрахунок параметрів об’єкта керування 48 7.1. Розрахунок необхідних коефіцієнтів підсилення та передатніх коефіцієнтів системи 48 7.5. Розрахунок та вибір регуляторів 54 7.5.1. Розрахунок параметрів контуру струму 54 7.2. Розрахунок параметрів контуру швидкості 55 8. Розрахунок та побудова характеристик розімкненої системи електропривода 58 9. Розробка структурної схеми електропривода 62 10. Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода шляхом комп’ютерного моделювання 70 10.1. Моделювання АД з КЗ ротором 70 10.2. Моделювання системи електричного приводу типу ПЧ-АД з КЗ ротором 73 11. Розробка схеми електричної принципової системи електропривода 76 12. Охорона праці 80 12.1. Технічні рішення з безпечної експлуатації об'єкта 81 12.1.1. Вимоги безпеки під час виконання роботи 85 12.2. Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії 86 12.2.1. Мікроклімат 86 12.2.2. Склад повітря робочої зони 87 12.2.3. Виробниче освітлення 87 12.2.4. Виробничий шум 89 12.2.5. Виробничі вібрації 90 12.3. Пожежна безпека 91 Висновки 95 Перелік посилань 96 Додаток A Технічне завдання 98 Додаток Б Ілюстративні матеріали 102

Висновок

У дипломному проекті удосконалено систему електропривода подачі металорізального верстата типу 1к62.
На основі проведеного аналізу визначено, що для привода подачі металорізального верстата доцільним є використання таких системи електричного привода: ШІП-ДПС; ТРН-АД; ТП-ДПС; ПЧ-АД.
На основі даних, що характеризують технологічний процес побудовано тахограму та розраховано моменти статичного опору в режимі чорнового точіння, а також здійснено попередній розрахунок потужності приводного двигуна.
На основі техніко-економічного обґрунтування вибрано найбільш рентабельну систему – ПЧ-АД з КЗ ротором.
За допомогою формул Клосса та Чекунова побудовано природну механічну характеристику приводного двигуна. Найкраща характеристика отримана за формулою Чекунова.
Для живлення приводного двигуна вибрано перетворювач частоти Altivar ATV-28HD12N4, номінальна потужність якого складає 7,5 кВт.
Була розроблена схему електричну принципову САЕП механізму подачі, здійснено вибір усіх електричних елементів силового кола, комутуючих елементів та сенсорів та розраховано параметри регуляторів в контурах регулювання швидкості та моменту.
На основі цих даних було створення математичну модель нашої системи, в результаті чого ми можемо спрогнозувати, як вона буде поводити себе в реальних умовах.
У даному дипломному проекті використано ППП Mathcad 14 для розрахунку, ППП MATLAB 6.5 для моделювання та ППП Micrisoft Visio 2003 для виконання графічної частини.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?