Звіт з практики «Особливості ведення бухгалтерського обліку в Державній казначейській службі України. Аналіз, оцінка роботи бухгалтерського відділу та прогнозування подальшого розвитку організації.», 2013 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.12.2015 14:54 · від Конекрад · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 І. Характеристика Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі Миколаївської області 1.1. Структура УДКСУ у Березанському районі Миколаївської області.5 1.2. Завдання та функції УДКСУ у Березанському районі Миколаївської області.8 1.3. Нормативна база.9 ІІ. Особливості ведення бухгалтерського обліку в установі. 2.1. Складання кошторису та аналіз його виконання. План асигнувань.11 2.2. Облік рахунків в казначействі.12 2.3. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх знос.14 2.4. Облік заробітної плати. Утримання та нарахування ЄСВ.18 2.5. Облік розрахунків з підзвітними особами.22 2.6. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.24 2.7. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості.25 2.8. Звітність в бюджетній установі.27 2.9. Облік операцій, що не здійснюються в установі А) облік короткострокових та довгострокових зобов’язань.30 Б) облік розрахунків з покупцями та замовниками.32 В) облік запасів на підприємстві.33 Г) облік витрат та калькулювання собівартості продукції.34 ІІІ. Рекомендації щодо удосконалення ведення обліку в установі. Висновок.39 Список використаної літератури та джерел.40 Додатки

Висновок

Під час проходження виробничої практики в Управлінні Державної казначейської служби у Березанському районі Миколаївської області мені вдалося краще ознайомитися з роботою установи. Я оволоділа професійними навичками роботи з документами, ознайомилась з обліковою політикою та структурою казначейства. Працюючи в бухгалтерському відділі установи, я мала достатньо часу щоб найкращим чином вивчити його внутрішню структуру та функції, які виконує головний бухгалтер.

Другий розділ висвітлив особливості ведення бухгалтерського обліку в казначействі. Тут я досліджувала складання кошторису бюджетних установ та аналіз його виконання, облік рахунків в казначействі. В підрозділі про облік основних засобів я навела приклад їх придбання, оприбуткування та начислення зносу. В четвертому підрозділі «Облік заробітної плати» мені вдалося повторити принцип нарахування зарплати робітникам установи, утримань та нарахувань з неї. Під час дослідження розрахунків з підзвітними особами конкретним прикладом стало відправлення працівника у відрядження, а в розрахунках із постачальниками та підрядниками – розрахунки за послуги. Взаємозв'язок, що існує муж постачальником і покупцем підтримує та дає змогу активно працювати та розвиватися як першому, так і останньому.

Важливою складовою була робота з документами, яка дала змогу удосконалювати свої вміння та знання. Особливу увагу я звертала на заповнення первинних документів та складення бухгалтерських проведень.
Проходження навчальної практики допомогло грунтовно ознайомитися з роботою бухгалтера в установі, відчути всю відповідальність за ведення обліку господарських операцій. Важливою складовою професії є ретельне складання фінансової звітності у терміни встановлені чинним законодавством. Робота бухгалтера потребує постійного самовдосконалення та самовіддачі обраній справі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?