Дипломна робота «Розробка бізнес-плану будівельної організації», 2014 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 21.12.2015 15:35 · від Валерия · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи бізнес-планування 7 1.1. Сутність, завдання та цілі бізнес-плану 7 1.2. Функції бізнес-плану 11 1.3. Етапи розробки бізнес-плану 13 1.4. Структура бізнес-плану 17 1.5. Вибір бізнес-ідеї 22 Розділ 2. Аналіз економічних показників діяльності тов «лугспецпромсервіс» 31 2.1. Коротка характеристика ТОВ «Лугспецпромсервіс» 31 2.2. Фінансовий аналіз ТОВ «Лугспецпромсервіс» 32 2.2.1. Оцінка рівня та динаміки фінансових результатів підприємства 36 2.3. Бізнес ідея ТОВ «Лугспецпромсервіс» та напрямки її досягнення 47 2.4. Бізнес-план ТОВ «Лугспецпромсервіс» 49 Висновки 65 Список використаної літератури 67 Додатки 69

Висновок

ВИСНОВКИ
В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно розробленого плану. Досвід організації підприємства свідчить, що планування діяльності підприємства набуває все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприємства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання.
У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і задачі, у першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі рости, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.
Об’єктом дослідження в дипломній роботі є ТОВ «Лугспецпромсервіс», яке займається будівництвом, ремонтом, реконструкцією та демонтажем промислових підприємств і було засноване 1996 року трьома співвласниками.
На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що підприємство працює успішно, оскільки чистий дохід ТОВ «Лугспецпромсервіс» протягом звітного року зріс. Питома вага в загальних доходах зменшилась і відповідно на кінець звітного року підприємство отримало інші операційні доходи. Загальна сума чистих: доходів зросла що є позитивно, оскільки в підприємства збільшилося коштів, котрі можуть в подальшій діяльності бути використані для розширення виробництва.
На кінець 2013 року матеріальні затрати ТОВ «Лугспецпромсервіс» зросли що є негативною тенденцію, але оскільки підприємство розширює своє виробництво, то змушене збільшувати свої витрати. З огляду на це, зростання матеріальних витрат є логічним, отже його можна розглядати як позитивний фактор. Витрати на оплату праці також зросли, що теж пов’язано з розширенням виробництва, оскільки була залучена більша кількість працівників.
В якості головної бізнес ідеї на майбутній період ставиться досягнення збільшення чистого прибутку на суму до 5 млн грн. в 2014 р. і до 6-8 млн грн. в 2016 році за рахунок збільшення загального обсягу будівельних та ремонтно-будівельних робіт, зменшення витрат через впровадження нових технологій, залучення нових клієнтів за допомогою рекламних акцій та збільшення частки ринку.
Колектив має намір використати всі можливості для виконання прогнозних показників 2014-2016 рр. Технічна оснащенність та кадровий потенціал, при наявності заказів, дозволять виконати заплановане.
У звітному періоді потужність підприємства дорівнює 6,56 млн. грн, В результаті економії трудовитрат та впровадження нових технологій у 2014 році очікувана потужність буде дорівнювати 7,06 млн. грн.
Постійне зростання надаваних послуг досягатиметься за допомогою прямого маркетингу. Планується рекламувати послуги підприємства в будівельних рекламних виданнях. Додатково рекламу будуть створювати партнери, які постачають матеріали.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення