Курсова робота «Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення», 2015 рік

З предмету Фінанси · додано 20.12.2015 16:31 · від Алёна · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи забезпечення фінансової безпеки держави 5 1.1. Сутність фінансової безпеки держави та її складові 5 1.2. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави 8 1.3. Правові аспекти забезпечення фінансової безпеки держави 14 2. Оцінка ефективності шляхів забезпечення фінансової безпеки України 17 2.1. Характеристика економічних процесів в країні, як важливої передумови фінансової безпеки 17 2.2. Оцінка стану складових фінансової безпеки в Україні 21 2.3. Характеристика загроз фінансовій безпеці України 32 3. Напрями зміцнення фінансової безпеки держави 36 Висновки 42 Список використаних джерел 44 Додатки 47

Висновок

ВИСНОВКИ

Реалії сьогодення ставлять перед національними економіками численні виклики та загрози, одним з найсуттєвіших з яких є забезпечення функціонування економічної та фінансової системи країни. Фінансова безпека, являючись базисом національної безпеки, потребує постійного моніторингу її стану.
Фінансова безпека держави є складною категорією, що в умовах значної інтегрованості сучасних країн до світової економіки вимагає посиленого контролю та постійного створення нових заходів забезпечення. Забезпечення стабільного розвитку країни потребує ефективного управління системою фінансової безпеки, яка покликана перешкоджати внутрішнім, зовнішнім загрозам та іншим негативним чинникам, тобто аналізувати індикатори фінансово-економічного стану національної економіки, нормативно-правової бази, а також виявляти негативні тенденції в розвитку та нейтралізовувати, або ж якомога більше зменшувати їх вплив.
Проаналізувавши стан фінансової безпеки України, можемо оцінити його як незадовільний. Вітчизняний Уряд провадить не виважену боргову стратегію та бюджетну політику, перекладає проблеми економічного сектору на фінансовий тощо. Недосконала законодавча база і відсутність конкретних заходів також зумовлюють негативні тенденції в розвитку економіки, що призводять до не здатності забезпечити ефективне функціонування системи державної фінансової безпеки. Також необхідно звернути увагу на низьку якість політичної стабільності та організованості країни, що часто спричинює тяжкі, а головне – непередбачувані наслідки для економіки і призводить до погіршення бізнесових процесів, соціально-економічної ситуації, інвестиційної привабливості країни тощо.
Тим не менш не можна стверджувати, що Україна зовсім не здатна забезпечити фінансову безпеку, оскільки це країна з перехідною економікою, то можна зробити висновок, що вона в процесі розвитку, і постійно поступово покращує законодавчу базу, стабілізує економічний розвиток тощо, про що свідчать деякі позитивні дані.
На основі виявлених загроз фінансовій безпеці України визначені основні напрями її зміцнення, але більшість з них вимагає політичної та економічної «зрілості» українського суспільства. Також необхідно зрозуміти, що «копіювання» будь-яких систем економіки (у тому числі і систем забезпечення фінансової безпеки) з інших більш розвинутих країн є неприпустимим, адже кожна країна має пройти свій шлях розвитку та вдосконалення, зважаючи на власні характерні особливості.
Забезпечення прийнятного рівня фінансової безпеки не можливе без здійснення структурної перебудови та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. В свою чергу, забезпечення фінансової безпеки є вирішальним фактором у забезпеченні всіх складових безпеки держави.
Таким чином, формування ефективної системи фінансової безпеки України є необхідною, але складною та довготривалою перспективою нашої держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали