Дипломна робота «Фінанси суб’єктів малого підприємництва в Україні», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 02.10.2007 13:16 · від кондрашова · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи малого підприємництва Сутністно-типологічні основи малого підприємництва 7 Економічна природа та суть фінансового забезпечення малого підприємництва 17 Особливості фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в ринковій економіці 30 Висновки до розділу 1 50 Розділ 2. Аналіз фінансів суб”єктів малого підприємництва в Україні 2.1. Аналіз фінансового стану малих підприємств 52 2.2. Вплив податків на фінансово-господарську діяльність суб”єктів малого підприємництва 55 2.3. Фінансування малого підприємництва комерційними банками та іншими фінансово-кредитними інститутами 71 Висновки до розділу 2 85 Розділ 3. Механізм покращення фінансового стану малого підприємництва 3.1. Шляхи підвищення стійкості фінансового стану малих підприємств 86 3.2. Удосконалення державної підтримки діяльності та розвитку суб’єктів малого підприємництва 91 3.3. Розробка механізму фінансового стимулювання розвитку малих підприємницьких структур 116 Висновки до розділу 3 125 Висновки 127 Список використаних джерел 133 Додатки 142

Висновок

Становлення в Україні малого підприємництва до рівня повноцінного гравця на ринку - дуже важливий процес для всієї країни. Міжнародний досвід доводить той факт, що розвиток саме цього сектору економіки держави, дозволяє вирішити низку проблем соціального та економічного характеру. В дипломній роботі доведений реальний вплив малого підприємництва на такі галузі: забезпечення повної зайнятості населення; підвищення рівню соціальної вдоволеності та матеріального забезпечення, активізація ділової активності, розвиток конкуренції.

На наш погляд, в роботі доречно акцентовано увагу на залежності розвитку підприємництва від його фінансування. Ефективна та раціональна система фінансової підтримки малих підприємств сприяє формуванню фінансово стійкої моделі підприємництва. Зважаючи на тенденції розвитку сектору в ринкових умовах економіки, автор робить висновок, що модель фінансової підтримки малого бізнесу в Україні наближається до світових аналогів. Така модель враховує наявність власних ресурсів підприємства, яких повинно вистачати на покриття мінімально припустимого рівня витрат, решта фінансових ресурсів підприємцем запозичується.

Враховуючи істотні ризики діяльності малого підприємництва, ця галузь потребує істотної комплексної державної підтримки. Перед суб’єктами господарювання стоїть значна проблема, яка стосується залучення коштів для повноцінного забезпечення своєї діяльності. Ще один стримуючий фактор для розвитку малого бізнесу - це складна та недосконала система обліку, звітності та оподаткування підприємців. Така ситуація значно вливає на розвиток сектору та носить дестимулюючий характер, що створює умови для вимушеного переходу малого підприємництва у тіньовий сектор економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення