Курсова робота «Медичне страхування в Україні», 2013 рік

З предмету Страхування · додано 10.12.2015 18:02 · від Ігор · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні засади медичного страхування 6 1.1. Економічна суть поняття медичного страхування 6 1.2. Особливості здійснення медичного страхування. Обов’язкове та добровільне медичне страхування 9 1.3. Правові засади здійснення медичного страхування 19 Розділ іі. 23 Аналіз сучасного стану розвитку медичного страхування україни 23 2.1. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні 23 2.2. Джерела фінансування медичного страхування 31 Розділ ііі. Проблеми та шляхи вдосконалення організації медичного страхування в україні 35 3.1. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні 35 3.2. Зарубіжний досвід функціонування ринку медичного страхування 40 Висновки 46 Список використаних джерел 49 Додатки 52

Висновок

Підводячи підсумки в нашій роботі ми хотіли б ще раз наголосити увагу на важливості сфери медичного страхування в системи соціального страхування в нашій державі, та ключовій ролі в страховій системі і в економічному просторі України загалом.
Ми вирішили поставлені в роботі завдання, а саме:
- було опрацьовано і здійснено узагальнення з основних теоретичних розробок вітчизняних вчених і світових науковців у сфері медичного страхування;
- встановлено нормативно-правову базу, що врегульовує відносини у сфері медичного страхування в Україні;
- було розглянуто питання готовності України до впровадження системи обов’язкового медичного страхування;
- здійснено аналіз основних показників діяльності страхових компаній у сфері медичного страхування в Україні за останні 3 роки;
- визначено актуальні проблеми на ринку медичного страхування в Україні;
- опрацювавши світовий досвід, ми запропонували шляхи вирішення існуючих проблем та намітили перспективи розвитку медичного страхування в Україні.
Доцільно зробити деякі узагальнення по роботі з метою підсумування основного матеріалу та для розставлення акцентів.
Медичне страхування у суспільстві є формою соціального захисту інтересів населення в охороні здоров’я та має на меті гарантування громадянам одержання медичної та фармацевтичної допомоги за рахунок накопичених коштів у разі страхового випадку.
Ринок страхових послуг в Україні є найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2011 становила 442, 100 з яких мають ліцензії на такий вид діяльності, як добровільне медичне страхування.
В останні роки відбулося незначне зростання ринку страхування в Україні - на 5%, і що цікаво одним з лідерів зростання була саме сфера медичного страхування, притік клієнтів куди забезпечило пожвавлення співпраці страхових компаній з банківськими установами. Це ще раз підкреслює значимість і перспективність даного сегменту страхування.
Валові надходження страхових платежів по медичному страхуванню становлять 647,2 млн. грн., і лише 3% з них від нерезидентів; від страхувальників - фізичних осіб – 43%, від страхувальників-юридичних осіб – 55,9%, від перестрахувальників – 1,1%; від нерезидентів – 15,2 млн. грн.(2,4%).
Проаналізувавши дані про розвиток медичного страхування в Україні, можемо сказати, що найпопулярнішим видом є безперервне страхування здоров’я. Кількість договорів медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), укладених протягом звітного періоду становить 950 726, що складає 8,8% загального показника, з них 95% - з страхувальниками-фізичними особами, 5% - з страхувальниками-юридичними особами.
Лідером на ринку медичного страхування є страхова компанія НАФТАГАЗСТРАХ. За останні 3 роки сума страхових платежів у даної СК зросла на 68% і за підсумками першого півріччя 2012 року становить близько 99,9 млн. грн. Питома вага даного виду страхування в портфелі СК з 2010 року зросла на 4,5% і становить 98,5%.
Одним з найскладніших, однак украй необхідніших етапів реформи медичного обслуговування в Україні є перехід до обов'язкового медичного страхування. Впровадження загальнообов’язкового медичного страхування сприятиме збільшенню фінансових надходжень у галузь охорони здоров’я в межах існуючого законодавчого поля, оптимізації їх використання, забезпеченню гарантування якісної медичної допомоги кожному громадянину, а також подальшому розвитку добровільного медичного страхування.
На думку голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтєєвої, обов'язкове державне медичне страхування зможе вирішити «проблему фрагментації фінансових ресурсів охорони здоров'я шляхом їх об'єднання у великі, добре захищені від ризиків пули». «Державне медичне страхування також зможе вирішити проблему чіткого визначення переліку державних гарантій, які мають бути надані кожному застрахованому у вигляді оплачуваного за рахунок страховки переліку медичних послуг і ліків».[23]
До впровадження системи загально­обов’язкового медичного страхування необхідно підійти зважено і конструктивно: розробити законодавчу базу; забезпечити збалансованість обсягів послуг із обов’язкового медичного страхування з його фінансуванням. Для досягнення цілісності української системи охорони здоров’я, а також узгодження стандартів медичного обслуговування із світовим досвідом необхідний час, фінансові ресурси й кваліфіковані фахівці.
Ми переконані, що в нашій країни є всі можливості для поступового створення необхідних умов для введення системи загально­обов’язкового медичного страхування, і як зазначено у Програмі економічних реформ, вони мають бути створені до кінця 2014 року.
Система медичного страхування в Україні має бути докорінно змінена, тим паче ця необхідність відчувається зараз – у період економічної нестабільності. З кожним днем актуальність цього питання зростає, адже якість страхової медицини в нашій країні не на належному рівні, а звідси і рівень здоров’я, настрої населення, якість життя і рівень оплати працівників медичної сфери.
Саме тому, владі треба докласти всіх зусиль, щоб удосконалити і реформувати існуючу систему медичного страхування, передусім запровадивши якісну систему загально­обов’язкового медичного страхування, проаналізувавши і зробивши висновки зі світового досвіду. Це буде однією з найголовніших запорук побудови міцної, здорової нації у розвинутій країні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?