Дипломна робота «Маркетинг інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки», 2015 рік

З предмету Маркетинг · додано 30.11.2015 00:08 · від · Додати в закладки
150 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ і. Теоретико-історичний підхід до дослідження інформаційно-бібліографічного маркетингу 1.1. Теорія інформаційно-бібліографічного маркетингу.10 1.1.1. Визначення понять інформаційно-бібліографічного маркетингу.10 1.1.2. Основні види маркетингу. 12 1.2. Генезис інформаційно-бібліографічного маркетингу.15 1.2.1. Історія виникнення маркетингу.15 1.2.2. Етапи запровадження маркетингу в бібліотеках.16 Розділ іі. Проблемні питання впровадження інформаційно-бібліографічного маркетингу в бібліотеках україни 2.1. Маркетингова концепція розвитку бібліотеки.21 2.2. Маркетингові дослідження в галузі інформаційно-бібліографічної діяльності.24 2.3. Класифікація інформаційно-бібліографічних послуг.35 2.4. Реклама як елемент інформаційно-бібліографічного маркетингу.3 7.2.4. 1. Визначення основних понять "бібліотечної реклами".37 2.4.2. Інструментарій рекламної діяльності бібліотек та роботи по зв'язкам з громадськістю.39 Розділ ііі. Маркетингова бібліографічна діяльність Хднб ім. В.г.короленка 3.1. Інформаційно-бібліографічні послуги як напрямок маркетингової діяльності ХДНБ ім. В. Г. Короленка.44 3.1.1. Програмно-технічне забезпечення та комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів.47 3.2. Реклама та РR як напрямок маркетингової діяльності ХДНБ ім. В. Г. Короленка.49 Висновки.50 Список використаних джерел.53 Додатки

Висновок

Актуальність застосування інформаційно-бібліографічного маркетингу в бібліотечній сфері підкреслюється своєрідністю і унікальністю ролі бібліотек у суспільному житті України. У складних соціально-економічних умовах бібліотека необхідна як організація, що дотримується принципу загальнодоступності своїх інформаційних ресурсів.

Маркетинг дозволяє: організовувати роботу на основі запиту користувача, формувати та стимулювати попит; отримувати прибутки за рахунок надання деяких послуг за плату; оптимізувати бібліотечну технологію, кардинально змінюючи підхід до справи, бо один з етапів реалізації маркетингової концепції - це збір внутрішньої та позабібліотечної інформації, знаходження та усунення "вузьких" місць; змінити стереотипи щодо бібліотеки як консервативної установи, бо маркетинг вимагає постійного аналізу та введення інновацій, щоб існувати серед конкурентів; зберегти або навіть збільшити штат бібліотеки, щоб задовольнити зростаючі потреби і запити користувачів; підняти престиж бібліотеки.

Націлює на пріоритетний облік потреб користувачів в системі управління бібліотекою, на найбільш розумний розподіл і використання

ресурсів (фінансових, кадрових, технічних), виходячи з того, що потрібно користувачеві.

З урахуванням цих доказів можна підсумувати, що маркетинг дозволяє вижити бібліотекам у кризові часи, коли скорочується фінансування, коли бібліотеці приходиться доводити право на подальше існування. Спирання на маркетинг як систему управління та трансформації бібліотеки в ринковій економіці ставе її в більш вигідне положення у зрівнянні з традиційно працюючими бібліотеками. Маркетинг принципово перебудовує бібліотеку, мислення бібліотекарів, повертає їх в бік користувача і тим самим полегшує ідентифікацію їх реакції на вимоги ринку.

Таким чином, маркетинг є соціально необхідним явищем, тому при його використанні виграють обидві сторони. Вигідність для бібліотеки заключається у тому, що її робота оцінюється певним рівнем, росте престиж, покращується матеріально-технічне забезпечення. Користувач виграє тому, що бібліотекарі визначають його потреби, бажання і надають послуги, які задовольняють ці потреби.

Маркетинг - спланований підхід до виявлення і залучення окремих груп користувачів, їхнього обслуговування і завоювання їхньої підтримки, що сприяє подальшому розвитку бібліотеки і тих послуг, які вона надає.

В ході дослідження використано теоретико-методологічний рівень (фундаментальний), коли вивчалась теорія і методологія маркетингу з поступовим переходом від експериментального рівня, коли створювались бюро платних послуг, відділ маркетингу, центр фандрейзингу, до теоретико-методичного рівня (практичного), коли вироблялись рекомендації щодо впровадження маркетингу.

Соціальні зміни, які відбулися в останнє десятиліття в Україні, викликали необхідність переосмислення ролі бібліотек у суспільстві, їх адаптації до нових соціально-культурних і економічних умов, визначення свого місця в системі інформаційно-бібліотечних закладів.

Застосовуючи системний підхід до дослідження бібліотеки, зауважимо, що бібліотека як система характеризується своєю різноплановістю, чутливістю до змін, значною кількістю елементів та підсистем, відповідним числом завдань та функцій. Визначимо сутність цієї системи.

На початку ХХІ століття сутність бібліотеки полягає в тому, що вона покликана збирати, зберігати і видавати інформацію, що сприяє піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства.

Підсумовуючи вищесказане, зауважимо, що сучасна бібліотека повинна стати культурно-інформаційним осередком, у якому і за допомогою якого можна вирішувати проблеми духовного розвитку особи, інформатизації суспільства, оволодіння системою загальнолюдських норм і цінностей.

В основу розробки інформаційно-бібліографічного маркетингу покладена класична теорія маркетингу, розроблена Ф. Котлером, яка постійно доповнюється новими дослідженнями зарубіжних та вітчизняних науковців.

На даний момент велика кількість науковців досліджує питання теорії інформаційно-бібліографічного маркетингу.

Проте немає повноцінних монографій з бібліотечного маркетингу, більшість фахівців переважно розглядають окремі елементи маркетингу, а не весь його комплекс. Серед бібліотекознавчої літератури по проблемі, що досліджується, переважають публікації в періодичних виданнях.

ХДНБ ім. В. Г. Короленка активно працює над удосконаленням усіх напрямків своєї маркетингової діяльності. Виконуються організаційно-методичні заходи з метою забезпечення діяльності за напрямком надання платних послуг, вивчаються потреби і запити користувачів на різні види послуг.

Формуванню позитивного іміджу бібліотеки сприяють зв’язки з засобами масової інформації.

З кожним роком зростає рівень запровадження нових інформаційних

технологій у відділах бібліотеки.

Використовуються можливості веб-сайту бібліотеки, як засобу популяризації ресурсів, діяльності, послуг, видавничої продукції.

Шляхом удосконалення бібліографічної діяльності можна вважати –впровадження інновацій, які стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. Вони допомагають бібліотекам стати конкурентоздатними, запроваджувати нові бібліографічні послуги, формувати позитивний імідж в суспільстві і конкретній громаді.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 150 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?