Курсова робота «Фондова і валютна біржі: фінансові аспекти діяльності», 2015 рік

З предмету Фінанси · додано 28.11.2015 13:49 · від Анжела · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічний зміст біржі як елементу ринкової інфраструктури 1.1. Суть біржі та її економічна природа 1.2. Класифікація бірж та їх функції 1.3. Основні етапи становлення та розвитку біржової та фондової торгівлі Розділ 2. Особливості розвитку фондової та валютної біржі в Україні 2.1. Організаційно-правові аспекти діяльності фондової та валютної бірж в Україні 2.2. Динаміка функціонування фондових та валютних бірж Розділ 3. Перспективи розвитку фондової та валютної біржі в Україні 3.1. Стратегія розвитку фінансової та валютної бірж в Україні 3.2. Напрямки підвищення ефективності роботи фондової та валютної біржі в Україні Висновки Список використаної літератури

Висновок

Фондова біржа - це організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами - акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, пов'язаними з рухом кредитних ресурсів і валютних цінностей. Валютна біржа це організаційно оформлений, регулярно діючий ринок, на якому відбувається торгівля валютою.
Фондова і валютна біржа забезпечують рух капіталу, адже цінні папери - не що інше, як різні форми його еквіваленту. Прискорення руху капіталу сприяє підвищенню ефективності економіки. Це є одним із завдань фондової біржі.
Фондова біржа сприяє придбанню на певних умовах і на певний строк вільних грошей, залученню коштів за рахунок випуску і продажу акцій, облігацій і спрямування їх на технічне оновлення підприємства, його переорієнтацію на випуск продукції, яка має найвищий попит. Біржа може сприяти переливу капіталу з однієї галузі в іншу, а завдяки державному регулюванню цих процесів він може спрямовуватись у ті соціально важливі сфери, які найбільше його потребують. Крім того, фондова і валютна біржі виконують такі функції як створення постійно діючого ринку, визначення цін, інформаційне забезпечення учасників фондового ринків, вироблення правил, боротьба з монополізмом, досягнення мінімізації комерційного і фінансового ризику, прискорення товарообігу з урахуванням світового розподілу праці, концентрація попиту і пропозиції в одному місці та інші. Як видно з вище написаного, біржа виконує особливу роль в розвитку економіки країни.
Особливість біржі полягає, і в тому, що її метою не є одержання великого прибутку самою біржею, а у створенні таких умов для торгівлі, які дають змогу одержати великі прибутки учасникам біржової торгівлі. Саме тому на біржі є велика кількість різних біржових угод і операцій: реальні, ф'ючерсні і арбітражні, касові і строкові, форвардні, опціонні, а також операції хеджування, які допомагають підприємствам здійснювати діяльність з купівлі-продажу цінних паперів на найбільш вигідних і зручних умовах.
В Україні такими біржами є: Українська фондова біржа, Київська міжнародна фондова біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Донецька фондова біржа, Придніпровська фондова біржа та їх філії. Найбільше на первинному ринку були виконані угоди серед фінансових інструментів таких як акції, тоді як на вторинному - з облігаціями підприємств. Негативним є збереження тенденції низької біржової активності на вторинному ринку і як наслідок стрімко розвивається позабіржовий неоформлений ринок, що сприяє розвитку криміногенної ситуації на фондовому ринку і практично є продовженням “тіньової" економіки.
На мою думку вирішити дані проблеми можна за допомогою здійснення таких заходів, як: створення умов для виведення в постійний обіг на організованому ринку цінних паперів привабливих для інвесторів фінансових інструментів, здатних забезпечити ліквідність ринку; через ведення стабільної політики держави відносно прав власності не схильної до політичної та економічної кон'юнктури; потрібно прийняти нові закони, вдосконалити вже існуючу законодавчу базу; створити централізований фондовий ринок України; впровадити таку систему розрахунків за угодами з цінними паперами, що відповідає міжнародним стандартам і вимогам щодо касового режиму, особливо надійності; встановити пільги для іноземних інвестицій у цінні папери українських емітентів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали