Курсова робота «Аграрна реформа і розвиток сільськогосподарського підприємства в Україні», 2013 рік

З предмету Політична економіка · додано 25.11.2015 15:58 · від Анжеліка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві 5 1.1. Соціально-економічна суть підприємництва і основні напрямки його розвитку 5 1.2. Особливості та розвиток підприємництва в сільському господарстві 9 1.3. Етапи аграрної реформи і створення аграрних підприємств ринкового типу 13 1.4. Державне регулювання та підтримка діяльності сільськогосподарських підприємств 18 Розділ іі. Аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва в україні 21 2.1. Характеристика ефективності сільськогосподарського виробництва в Україні 21 2.2. Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції у рослинництві 26 2.3. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції у тваринництві 31 Розділ ііі. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства в україні 34 3.1. Сучасна аграрна структура 34 3.2. Стан матеріально-технічного забезпечення аграрного підприємства 38 3.3. Світовий досвід державного регулювання та підтримки розвитку аграрного сектору економіки та можливості його застосування в Україні 41 Висновки 48

Висновок

Узагальнюючи вищесказане, нами було зроблено наступні висновки:
1. На основі проведених досліджень теоретичних основ підприємництва
та діяльності підприємницьких структур у сільськогосподарському виробництві розширено визначення підприємництва з урахуванням особливостей сільськогосподарського виробництва, як виду економічної, на власний розсуд діяльності, спрямованої на покращення економічного та соціального стану підприємств в сільськогосподарському виробництві, на основі власних інтелектуальних здібностей підприємця та застосування ноу-хау в організації не лише виробничих процесів, а й на всьому життєвому циклі продукції від виробника до споживача.
2. Головним завданням державного регулювання сільськогосподарського
виробництва є підвищення прибутковості сільського господарства і розширення експорту основних видів продовольчих товарів, попередження перевиробництва окремих видів сільськогосподарської продукції, а також обмеження монополізму в суміжних із сільським господарством галузях промисловості. В Україні рівень відповідної державної фінансової підтрим-ки сільського господарства зростає, але залишається ще недостатнім, що ускладнює конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках із зарубіжними В умовах подальшого ринкового реформування економіки України державне регулювання і підтримка аграрної сфери мають бути ширшими і різноманітнішими. Державна підтримка селянських господарств має стати невід’ємною складовою загальнодержавної програми соціальноекономічних перетворень і розвитку країни.
3. Головна мета аграрної реформи — створення необхідних економічних
та політичних умов для формування в аграрному секторі ринкового середовища і появи на землі реального власника — господаря, спроможного по-новому, раціонально організувати ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечити його високу ефективність та нести повну відповідальність за результати господарювання. Аграрна реформа передбачає розвиток різноманітних форм господарювання на селі, і спрямована на забезпечення однакових прав і можливостей для всіх сільськогосподарських товаровиробників. Водночас сільським трудівникам держава й надалі гарантує свободу вибору форм господарювання на селі, що стимулюватиме подальший розвиток конкуренції, більшу адаптивність аграрних підприємств до зміни ринкового середовища.
4. В умовах трансформації економіки підприємницька діяльність в сіль-
ськогосподарському виробництві базується на загальних теоретичних засадах і має свою специфіку. У цей період понад 50% валової продукції сільського господарства виробляється особистими селянськими господарствами, які офіційно не мають статусу підприємця, що вказує на необхідність врахування цього фактору при формуванні державної стратегії підтримки сільськогосподарського виробництва. Переважну кількість товарної продовольчої продукції, зокрема такої, як картопля та овочі (92 %), плоди та ягоди (78 %), молоко (81%) виробляють особисті селянські господарства, які формально не зареєстровані як підприємницькі структури, проте забезпечують населення регіонів необхідною товарною продукцією, при цьому державна підтримка їх фактично відсутня. Саме вони є резервом для значного збільшення кількості підприємницьких структур різного типу на селі.
5. У процесі дослідження були проведені експертні оцінки на предмет ви-
користання зарубіжних підходів, спрямованих на підвищення ефективності аграрного сектору економіки. Зрозуміло, що урахування зарубіжного досвіду за реформування АПК України не означає його сліпе копіювання. Необхідно синтезувати все краще й ефективніше в світовому аграрному виробництві з обов’язковим урахуванням наявних досягнень вітчизняного аграрного виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?