Курсова робота «Доходи місцевих бюджетів України», 2015 рік

З предмету Фінанси · додано 25.11.2015 10:08 · від Юлия · Додати в закладки
70 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні засади доходів місцевих бюджетів 6 1.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України 6 1.2. Сутність, склад та структура доходів місцевих бюджетів 9 1.3. Принципи формування доходів місцевих бюджетів 14 Розділ 2. Аналіз формування та виконання доходів місцевих бюджетів 18.2.1. Аналіз виконання дохідної частини бюджету Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровськ за 2012-2014 рр. 18.2.2. Аналіз формування доходів бюджету Амур-Нижньодніпровського району на 2015 рік 27. Розділ 3. Напрями удосконалення доходів місцевих бюджетів 32.3.1. Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів та шляхи їх розв’язання 32.3.2. Напрями збільшення доходної бази місцевих бюджетів 37 Висновки 45 Список використаних джерел 47

Висновок

Проведене дослідження теоретичних аспектів управління доходами місцевих бюджетів довело, що економічна сутність та зміст місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, призначених для забезпечення діяльності місцевих органів влади та самоврядування. Саме тому від наповненості місцевих бюджетів залежить стан місцевого господарства, місцева економічна та соціальна інфраструктура, стан освіти, охорони здоров'я та рівень життя населення регіону в цілому.
Нами було визначено, що структура місцевих бюджетів складається відповідно до Бюджетного кодексу України, де до місцевих бюджетів віднесено: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі – районів у містах).
Також у відповідності із Бюджетним кодексом України визначається склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами. Відповідно до БКУ доходна частина місцевих бюджетів складається з доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та доходів, що не враховуються при такому визначенні.
У роботі було систематизовано перелік принципів наповнення місцевих бюджетів, який є комплексом взаємоузгоджених і практичних заходів, що сприятимуть ефективному наповненню і розширенню власної дохідної бази органів місцевого самоврядування з метою досягнення відповідності законодавчо визначених повноважень джерелам їх фінансування.
Також ми зробили висновок, що доходна частина місцевих бюджетів дотепер ще значною мірою залежить від перерозподілу фінансових ресурсів через державний бюджет, звідси, відповідно, і обмежуються витрати.
Як показало дослідження, найбільшу частину доходів місцевих бюджетів районів міста Дніпропетровськ складали міжбюджетні трансферти, а саме – субвенція з Державного бюджету України. Поки зберігатиметься така ситуація, місцеві фінанси будуть слабкими, не забезпечуватимуть виконання покладених на місцеві органи влади функцій.
Враховуючи проблеми, що виникають під час формування дохідної частини місцевих бюджетів, негайного розв'язання потребує проблема розподілу повноважень, відповідальності та фінансових ресурсів між усіма рівнями органів казначейської служби. Оскільки сучасна система розподілу бюджетних ресурсів не забезпечує необхідний рівень незалежності місцевих органів влади у розв'язанні соціально-економічних проблем регіону через низьку частку власних надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів.
Причина проблеми міститься в неадекватному механізмі формування доходів місцевих бюджетів, зберігши у своїй основі минулі, цивілізовано віджиті функції державно-планового керівництва національною економікою, в той час як виконання місцевих бюджетів відбувається за умов господарювання з ринковими відносинами зі всіма властивими їм рисами. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів повинно відбуватися саме за рахунок збільшення податкових надходжень, які за ринкових умов є дієвим інструментом впливу на рівень соціально-економічного розвитку регіону.
Аналіз сучасного стану дохідної бази місцевих бюджетів України свідчить про другорядну, допоміжну роль місцевих податків і зборів, суттєву залежність дохідної частини місцевих бюджетів від рішень центральних органів влади, недостатню самостійність місцевої влади. Така система потребує докорінного реформування, зміни підходів до формування дохідної частини місцевих бюджетів, ставлення до місцевих податків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 70 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали